EPB

Bouwmethodes

Tips en fabels rond condensatie, isolatie en koudebruggen

Hoe temperatuuschokken het beste vermijden in huis? Kan je zoiets doen als te veel isoleren? Hier lijsten we alvast enkele handige tips, maar ook de hardnekkige misverstanden op over condensatie, isolatie, koudebruggen en luchtdicht bouwen.

Lees meer …
Energiebronnen

Voordeel van de hernieuwbare energiebron biomassa

De waaier aan hernieuwbare energiebronnen is heel breed. Het komt erop aan wind, zon, water en andere bronnen optimaal te benutten. Ook uit biomassa wordt energie gewonnen. Het voordeel daarvan, is dat biomassa in alle stadia van het proces haar nut bewijst. Bovendien zijn de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.

Lees meer …
Energie

Energiezuinig bouwen: het lexicon der waarden

Wanneer het gaat over duurzaam bouwen, wordt er vaak gegoocheld met termen als K-waarde en E-peil, EPB en EPC, n50- en v50-waarde. Maar wat betekenen ze nu precies? We doen het u graag uit de doeken.

Lees meer …
Energie

Onderhoud van klimaatgroepen in Brussel: nieuwe regelgeving

Nieuwbouw wordt tegenwoordig steeds beter geïsoleerd en afgedicht. De energieprestaties die daarvan het gevolg zijn, bewijzen hun nut in de winter, maar kunnen in sommige gevallen het risico op oververhitting in de hand werken.

Lees meer …
Nieuws

Isolerende steen conform met de EPB-normen 2010

Juwö Poroton is een isolerende baksteen van gebakken aarde volledig recycleerbaar is en een hoog accumulatievermogen heeft waardoor de warmte geleidelijk wordt opgenomen en afgegeven.

Lees meer …
Nieuws

Dalende koopkracht stimuleert Belg tot energiebesparingen

Om de dalende koopkracht het hoofd te bieden, blijken energiebesparende maatregelen de meest voorkomende keuze.

Lees meer …
Duurzaam bouwen

Duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen

Duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen is meer dan een mooi woord of een trend, en is zeker niet het verhaal van wereldverbeteraars.

Lees meer …
Recht en financiën

Dagelijks bewust omgaan met energie

Bewust omgaan met energie is net zo belangrijk als goed isoleren, ventileren of een goed afgestelde verwarmingsinstallatie.

Lees meer …
Binnendeuren

Revolutie bij de binnendeuren

Als er één aspect van het binnenschrijnwerk een sterke (r)evolutie heeft doorgemaakt, dan zijn het wel de binnendeuren. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn de standaardmaten, standaardafwerking van de kozijnen en het belang van het beslag grondig gewijzigd. Tegenwoordig is een binnendeur maatwerk, waarbij beslag en kozijnen zo minimaal mogelijk worden gehouden.

Lees meer …
Recht en financiën

Hoe de EPB waarde van een woning berekenen

Het E-peil is het energierendement van een woning. Het wordt uitgedrukt in een cijfer dat kleiner of gelijk moet zijn aan 100 (best zo laag mogelijk).

Lees meer …
Ramen, deuren en poorten

Renovatie van ramen en deuren: verschillende soorten glas

In een oude woning is de kans groot dat de ramen nog zijn ingevuld met enkele beglazing. Niet meteen comfortabel en energievriendelijk. Daarom vervangt u die beglazing dikwijls beter door een modernere variant.

Lees meer …
Recht en financiën

EPB als je gaat bouwen en verbouwen

EPB als je gaat bouwen en verbouwen. Een goed geïsoleerde, geventileerde en energiezuinige woning

Lees meer …
Duurzaam bouwen

Advies over duurzaam bouwen en wonen

Waar kan je terecht met vragen over energiebesparend wonen, een energieadvies op plan of ter plaatse in jouw woning.

Lees meer …
Duurzaam bouwen

Hoe kan je duurzaam wonen en leven?

We zijn het gewoon om te kunnen kopen wat we nodig hebben/willen. We drukken op de schakelaar of draaien de kraan open en we krijgen licht of water. In bijna eindeloze hoeveelheden. Zijn onze spullen versleten, dan eindigen ze op de afvalberg. Weg is weg of toch niet? Maar kan dit nog wel, of draaien we ons een rad voor de ogen?

Lees meer …
Veranda en terrasoverkapping

Een oude liefde komt terug

Ligging, esthetiek, materialen en het dak van uw veranda. Maar ook de ventilatie, gratis zonne-energie en de bouwvergunning.

Lees meer …
Zonwering

EPB over nuttige zonnewarmte en zonwering

De energieprestatieregelgeving (EPB) over nuttige zonnewarmte en zonwering.

Lees meer …
Veranda en terrasoverkapping

Veranda’s blijven een waar succesverhaal

Wat verklaart het succes van veranda's en waarom brengen we graag veel tijd door in die glazen overgangsruimte tussen huis en tuin?

Lees meer …
Ramen, deuren en poorten

Hoe de voordeur en de achterdeur kiezen?

Buitendeuren - voordeur en achterdeur - worden meestal gekozen samen met de ramen. De laatste zijn letterlijk en figuurlijk de "ogen" van een gebouw.

Lees meer …
Duurzaam bouwen

Energiezuinige huizen, lage-energiewoningen… what’s in a name

Energiezuinige huizen, lage-energiewoningen, een huis conform de EPB-regelgeving, passiefhuizen, een woning gebouwd volgens de bio-ecologische principes, duurzaam bouwen ...

Lees meer …
Pagina 1 van 1