Recht

Recht en financiën

Huizenruil: een interessante manier om goedkoop op vakantie te gaan?

De laatste jaren doen steeds meer mensen die op vakantie willen gaan aan “huizenruil”. Het principe is eenvoudig: je zoekt ergens ter wereld iemand die voor een korte tijd zijn of haar huis (of appartement) wil ruilen tegen het jouwe. En hiervoor betaal je elkaar niets.

Lees meer …
Recht en financiën

Fiscale voordelen van een woning op krediet

Als u een woning op krediet bouwt, kunt u de schuldsaldoverzekeringspremie, het terugbetaalde kapitaal en de betaalde rente fiscaal in mindering brengen.

Lees meer …
Bouwpartners

Rechten en plichten in de samenwerking met de architect

De architect is uw technische, juridische en financiële gids, en moet op al die terreinen beslagen zijn.

Lees meer …
Recht en financiën

Wat als u zelf helpt bij de werken?

Waar moet u rekening mee houden als u zelf een aantal werken uitvoert? Hoe zit het dan met de btw? En hoe verzekert u zich het best tegen onvoorziene omstandigheden?

Lees meer …
Recht en financiën

Wat u moet weten over de gemene muur

Nu we compacter moeten gaan bouwen, zullen we meer en meer worden geconfronteerd met de gemene muur. Een heikel gegeven, zeker omdat burenruzies de laatste jaren erg in trek blijken. Wat moet u zeker weten over de overname van een scheidingsmuur?

Lees meer …
Recht en financiën

Informatieplicht bij de verkoop van een onroerend goed

Elke verkoper van een onroerend goed heeft een informatieplicht. Dat betekent dat hij de koper zo goed mogelijk moet inlichten. Bijvoorbeeld wat betreft de meest recente stedenbouwkundige bestemming.

Lees meer …
Recht en financiën

Waaruit bestaat de bescherming van de woning van een zelfstandige?

Ons land telt zo'n 340.000 eenmanszaken. Dat is maar liefst een kwart van alle bedrijven. Voor deze zelfstandigen hebben we goed nieuws: hun woning is sinds kort beter beschermd tegen inbeslagname bij een faillissement. Hoe zit de vork precies in de steel?

Lees meer …
Recht en financiën

De welfselleverancier

Het Hof van Beroep te Antwerpen werd geconfronteerd met een bouwgeschil waarbij de bouwheer na verloop van tijd te maken kreeg met scheuren en barsten in de muren. Het Hof heeft zich daarbij moeten uitspreken over de aansprakelijkheid van de bouwheer, de architect, de aannemer en de welfselleverancier die allen bij het concrete bouwgeschil betrokken waren.

Lees meer …
Recht en financiën

Ontevreden over de werken? Wat nu?

Dan is het gedroomde huis eindelijk klaar en toch is het niet wat je voor ogen had. Kan je de aannemer en de architect in gebreke stellen?

Lees meer …
Recht en financiën

De voordelen van een patrimoniumvennootschap

Wie gaat bouwen, krijgt soms het advies om zijn nieuwe woning in een zogenaamde patrimoniumvennootschap in te brengen.

Lees meer …
Recht en financiën

Toepassingsvoorwaarden van het verlaagd btw-tarief

Voor sommige bouwwerken mag een verlaagd btw-tarief gehanteerd worden. Wat zijn de toepassingsvoorwaarden? En welke werken komen ervoor in aanmerking? Een overzicht.

Lees meer …
Recht en financiën

Tontine en beding van aanwas

Sinds het jaar 2000 betalen partners die ongehuwd wettelijk samenwonen dezelfde erfenisrechten als echtparen. Op die manier is het mogelijk om de gezinswoning in geval van overlijden aan de langstlevende partner over te laten. Toch blijven de tontine en het beding van aanwas. Nog steeds nuttige stelsels - zeker wanneer er andere wettige erfgenamen, zoals ouders of kinderen, in het spel zijn.

Lees meer …
Recht en financiën

Handige juridische weetjes

Wat u zeker moet weten over de belasting op leegstand, het bodemattest, de erfdienstbaarheid en andere belemmeringen.

Lees meer …
Recht en financiën

Hoe stel je een sluitend contract op met een aannemer?

De samenwerking met de aannemers legt u vast in een contract. Als u werkt met afzonderlijke aannemers, moet u evenveel contracten opmaken als er werken uit te voeren zijn. Als u kiest voor de formule met een algemeen aannemer, volstaat één contract. Wat moet u in deze overeenkomsten voorzien?

Lees meer …
Recht en financiën

Waar kunt u terecht met bouwgeschillen?

Problemen waarvoor geen minnelijke schikking te vinden is, hoeven niet altijd voor het gerecht te komen? U kunt namelijk ook terugvallen op arbitrage of op verzoening.

Lees meer …
Recht en financiën

Aandachtspunten voor samenwonende bouwers

Als samenwoners samen een bouwgrond willen kopen of een huis bouwen, moeten ze met een aantal zaken rekening houden.

Lees meer …
Recht en financiën

De 10-jarige aansprakelijkheid

Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn aannemer en architect nog tien jaar na de bouw van uw woning aansprakelijk voor alle gebreken van de grond en het gebouw, die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen.

Lees meer …
Recht en financiën

Waakt de architect over uw budget

Een concreet bouwgeschil aan de hand van een vonnis van de hand van de Vrederechter te Antwerpen.

Lees meer …
Bouwpartners

De architect: een M/V met een opdracht

Als u een woning laat bouwen, moeten zowel het ontwerp als de controle op de uitvoering en de bijstand bij de oplevering en afrekening gebeuren door een architect.

Lees meer …
Recht en financiën

Registratie van een huurovereenkomst

De Programmawet van 27 december 2006 heeft enkele nieuwigheden ingevoerd die hun weerslag kunnen hebben op uw huurovereenkomst, los van het feit u huurder of verhuurder bent.

Lees meer …
Recht en financiën

Bouwheer beter beschermd

Vorig jaar diende een aantal volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel in om de consument in het bouwproces beter te beschermen.

Lees meer …
Recht en financiën

De korte termijn bij verborgen gebreken

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen velde een vonnis in een zaak waar de kopers van nieuwbouwappartementen een schadevergoeding hadden gevorderd van de verkoper. Er werden namelijk gebreken vastgesteld in de aangekochte appartementen.

Lees meer …
Recht en financiën

Rechten en plichten van de veiligheidscoördinator

Sinds 2001 is het verplicht voor alle bouwwerken waarvoor minstens 2 aannemers noodzakelijk zijn een veiligheidscoördinator aan te stellen.

Lees meer …
Recht en financiën

Omzichtig omspringen met de wet-Breyne

Uit de rechtspraak gegrepen: onduidelijke en dubbelzinnige overeenkomst sleutel op de deur? De wet-Breyne sanctioneert !

Lees meer …
Recht en financiën

Het bodemattest is vereist bij verkoop van een grond of woning

Voor de verkoop van een grond of een bestaande woning is in het Vlaamse Gewest een bodemattest vereist.

Lees meer …
Pagina 1 van 1