‘Thielemans moet ingrijpen met stadsvernieuwing’

Immo, Nieuws

Brusselse burgemeester Freddy Thielemans liet zich onlangs uit over geboortebeperking, maar Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vindt dat vijgen na Pasen.

Brusselse burgemeester Freddy Thielemans liet zich onlangs uit over geboortebeperking, maar Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vindt dat vijgen na Pasen. De kleuters die de verdere bevolkingsgroei gaan bepalen, zijn er al. Volgens de VCB had de burgemeester veel vroeger moeten ingrijpen, niet met een geboortebeperking maar wel met een ambitieus beleid van stadsvernieuwing.

Reeds in 2008 voorspelde het Planbureau dat Vlaanderen tegen 2050 zou evolueren naar bijna 7 miljoen inwoners en het Brusselse Gewest 300.000 inwoners zou bij krijgen. De VCB vraagt aan de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen snel en kordaat in te zetten op de vernieuwing van stads- en dorpskernen en tegelijk woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.

In 2001 publiceerde het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) nog een geruststellende bevolkingsprognose. De verwachting was toen dat de bevolking slechts zeer matig zou groeien en daarna zelfs zou dalen. Maar reeds in 2008 zond het federaal Planbureau samen met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) het eerste noodsignaal uit: tegen 2050 zouden er 6,95 miljoen Vlamingen en 1,29 miljoen Brusselaars zijn. De studiedienst van de Vlaamse overheid bleef echter zweren bij een veel lagere bevolkingsprognose en die bepaalt nog altijd de ruimtelijke planning in Vlaanderen.

Eind 2011 volgde nog een correctie van de cijfers van Planbureau en ADSEI. De verwachting voor 2050 werd nogmaals opgetrokken. Tegen 2050 zullen er 7,45 miljoen Vlamingen en 1,47 miljoen Brusselaars zijn. Nog eens een half miljoen Vlamingen en meer dan 100.000 Brusselaars bovenop de eerste voorspelling van 2008. De kaap van de 7 miljoen Vlamingen en van de 1,3 miljoen Brusselaars zou al tegen 2030 gerond worden, dubbel zo snel als voorspeld in 2008. We verwijzen hiervoor naar de grafiek in bijlage. Maar ook nu nog blijft het beleid de forse bevolkingsgroei in belangrijke mate ontkennen. Zo stelt het recente groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat het aantal Vlamingen pas tegen 2050 tot 7 miljoen zal groeien.

Door de huidige trend naar gezinsverdunning zijn de verschillen in aantal gezinnen nog eens zoveel groter, klinkt het bij de Confederatie. Op basis van de recentste prognose van het Planbureau en de toenemende gezinsverdunning heeft de VCB berekend dat er tot 2020 in Vlaanderen 328.000 gezinnen zullen bijkomen en tot 2030 nog eens 305.000. Uiteraard hebben al deze mensen ruimte nodig: ruimte om te wonen, te werken, te winkelen, zich te ontspannen en zich te verplaatsen. De VCB doet dan ook enkele voorstellen om deze forse bevolkingsgroei op te vangen.

– Een idee is om ouderen te laten doorschuiven van (te) grote naar (beter aangepaste) kleinere woningen. De VCB is hierin echter realistisch: er zal heel veel tijd overgaan vooraleer oudere gezinnen van bestaande naar nieuwe woningen zullen (kunnen) verhuizen, zowel om procedurele als om financiële en emotionele redenen.

– Cruciaal om de forse bevolkingstoename op te vangen is de vernieuwing van onze stads- en dorpskernen. Een aantal gemeenten hebben hier al effectief werk van gemaakt. Voor gemeenten die hier nog geen werk van maakten, zijn er dus heel wat inspirerende voorbeelden te vinden. Maar de bevolkingsgroei is zo groot dat ook gemeenten die al eerder aan stads- en dorpskernvernieuwing deden, dringend bijkomende projecten moeten uitwerken. Van idee tot realisatie neemt een goed kernvernieuwingsproject doorgaans ongeveer tien jaar in beslag. De VCB dringt er dan ook bij de nieuwe gemeentebesturen op van bij de start van hun legislatuur nieuwe stads- en wijkvernieuwingsprojecten op te starten.

-De verschuiving van ouderen naar kleinere woningen en de vernieuwing van stadscentra en dorpskernen zullen echter niet volstaan om de snelle bevolkingsgroei op te vangen. Vandaar de recente oproep van de VCB aan de Vlaamse regering om mee het principe te onderschrijven dat woonuitbreidingsgebieden aansnijdbaar moeten blijven, en om voor een aantal woonuitbreidingsgebieden zo snel mogelijk beslissingen te nemen. De VCB staat open voor overleg met de regering over de criteria voor de woonuitbreidingsgebieden die prioritair moeten worden aangesneden, en wil meedenken aan technische oplossingen, zoals groendaken en waterdoorlatende stenen, om daarbij een verdere verharding van Vlaanderen tegen te gaan.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels