Tien praktische weetjes over verwarming en ventilatie

Tien praktische weetjes over verwarming en ventilatie

Centrale verwarming

Tien feiten die u moet weten over verwarming, klimaatregeling en ventileren.

Radiatoren liefst op een koele plek

Radiatoren worden het best in de koudste zone van een vertrek geplaatst, bijvoorbeeld onder een raam of tegen een buitenmuur. Op die manier vermijdt u de vorming van koudere en warmere zones, waardoor een onaangenaam gevoel van tocht kan ontstaan.

Bij de installatie moet u minimaal 5 cm afstand bewaren tussen de radiator en de muur. Boven en onder de radiator moet u ongeveer 10 cm ruimte vrijlaten om de ventilatie te bevorderen.

Groen en aftrekbaar

Alternatieve en energiezuinige verwarmingssystemen geven recht op een belastingvermindering (net als op gewestelijke en gemeentelijke premies…). De belastingaftrek bedraagt 40 % van de uitgaven gedaan.

Over welke uitgaven gaat het?

Let op: er werd wel een plafond voor de belastingvermindering ingesteld.

Lage temperatuur en condensatie

Om het rendement van een verwarmingsketel met 20 tot 30 % te verhogen, bestaan er gas- en stookolieketels met lage temperatuur, inclusief condensatieketels. Het water in een lage temperatuurketel is minder warm dan in een klassieke ketel. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt er minder brandstof verbruikt.

Een condensatieketel recupereert dankzij condensatie een deel van de calorieën in de stoom die de verbrandingsgassen afgeven. Dit systeem levert een energiewinst van zowat 10 % op ten opzichte van een lage temperatuurketel.

Vloerverwarming

Vloerverwarming is een goed alternatief voor een klassiek verwarmingssysteem. Het bestaat uit een netwerk van in de dekvloer ingewerkte buizen waar warm water doorstroomt. De warmte wordt via straling in het vertrek verspreid, waardoor de relatieve vochtigheidsgraad in de ruimte behouden blijft en de hele kamer gelijkmatig wordt verwarmd op manhoogte, zelfs als het gaat om extra grote ruimtes in loftstijl.

Toch zijn er aan dit verwarmingssysteem nadelen verbonden: de kostprijs en de inertie. Het duurt inderdaad even voor het systeem op volle toeren draait. Anderzijds valt het niet meteen stil wanneer u het uitzet.

Waarom ventileren?

Een huis moet niet alleen geïsoleerd en verwarmd worden, maar ook verlucht. Dit is des te belangrijker in woningen die steeds beter worden geïsoleerd en als een soort thermos gaan fungeren.

Daardoor kunnen ongemakken ontstaan op het vlak van geurhinder, thermisch comfort, condensatie, schimmelvorming of, erger nog, koolmonoxidevergiftiging. Daarom verplicht de regelgeving rond de energieprestaties van gebouwen (EPB) de installatie van een ventilatiesysteem bij elke nieuwbouw of ingrijpende renovaties.

Natuurlijk of mechanisch?

Natuurlijke verluchting wordt verkregen door het openen van de ramen, het installeren van roosters op het lijstwerk, enz. U kunt echter ook kiezen voor mechanische ventilatie waarbij gemotoriseerde systemen de aan- en afvoer van lucht regelen. Vanuit die optiek bestaan er vier ventilatiesystemen voor uw huis.

Systeem A gaat uit van natuurlijke verluchting. Het weinig gebruikte systeem B combineert een mechanische luchttoevoer met een natuurlijke afvoer. Systeem C is het interessantst: mechanische afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van frisse lucht. Systeem D is volledig gemechaniseerd en bijgevolg het duurste systeem.

Ventileren en anticiperen

De installatie van de verschillende ventilatiesystemen (A, B, C of D) gebeurt grotendeels tijdens de afwerkingfase. Toch is het belangrijk om over bepaalde zaken reeds beslissingen te nemen tijdens de uitvoeringsfase en de ruwbouwwerken.

De plaatsing van gevelroosters, het voorzien van afvoerleidingen… zijn aspecten die vooraf moeten worden bepaald. Vergeet ook niet voldoende aandacht te besteden aan de afzuigkap in de keuken, de toiletten, badkamers zonder buitenmuren…

Pomp op volle kracht

Een warmtepomp is duurder in aanschaf maar qua rendement efficiënter dan een klassieke verwarmingsketel. Ze haalt calorieën uit de lucht of de bodem, en benut die energie om een woning te verwarmen.

Naargelang de vloeistof die wordt gebruikt om de warmte in het huis te verspreiden, maken we een onderscheid tussen ‘lucht-water’ en ‘lucht-lucht’ aerothermische pompen. Deze halen energie uit de buitenlucht. Geothermische pompen putten energie uit de bodem, over een oppervlakte die 1,5 tot 2 keer groter is dan de te verwarmen oppervlakte.

Labels garanderen uw veiligheid

Controleer of de verwarmingsketel die u heeft gekocht, ook een label draagt. Het ‘HR+’-label wordt toegekend aan traditionele gasketels die geen gebruik maken van condensatie maar die na controle toch bleken te voldoen aan technische en commerciële normen. Condensatieketels op gas krijgen een ‘HR Top’-label.

Voor traditionele stookolieketels is er het ‘Optimaz’ kwaliteitslabel dat eerbied voor het leefmilieu én een hoog rendement garandeert. ‘Optimaz Elite’ is dan weer bedoeld voor condensatieketels op stookolie die qua rendement nóg beter scoren.

Beter onderhouden dan genezen

Volgens de wet moet een stookolieketel één keer per jaar worden gecontroleerd door een erkend technicus. Die maakt de schoorsteen en de verbrandingskamers schoon, controleert of de brander goed werkt en berekent op basis van verschillende variabelen het rendement.

Dergelijke onderhoudskosten geven recht op belastingvermindering! Voor gasketels geldt die verplichting niet. Toch is het nuttig om ook deze ketels bijvoorbeeld om de twee jaar te laten onderhouden. Zo vermijdt u dat het energieverbruik abnormaal hoog oploopt en bent u verzekerd van een optimale werking van de installatie in zijn geheel.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels