Tien tips om een woning te kopen of te bouwen

Tien tips om een woning te kopen of te bouwen

Immo, Nieuws

Het is aangewezen om voor het kopen of bouwen van een woning geen overhaaste beslissingen te nemen en u goed te informeren. Wij geven alvast tien interessante tips.

Maak een correct woonbudget op

Hoeveel wilt en kunt u afbetalen? Het antwoord op die vraag is heel belangrijk om uw leencapaciteit te bepalen. Lenen voor een woning mag niet tot gevolg hebben dat het overgrote deel van uw inkomen naar de afbetaling van uw krediet gaat. Welke prijs bent u bereid te betalen binnen de limiet die de bank toestaat? De beste manier om dat na te gaan is te vertrekken van uw eigen huur of afbetaling, waarbij u optelt hoeveel u spaart. Trek daarvan de bijkomende kosten af, zoals de extra uitgaven voor energie, de onroerende voorheffing en de onderhouds- en herstellingskosten voor uw nieuwe woning.

Ga niet over een nacht ijs

Als u een woning bouwt of koopt, sluit u een hypothecaire lening af. Neem de nodige tijd om een lening af te sluiten. Vertrouw niet blindelings op uw huisbankier, maar ga ook te rade bij andere banken. U kunt een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar in de arm nemen om die vergelijking tussen het aanbod van de verschillende banken te maken. Een voorbeeld van zo’n onafhankelijke bemiddelaar is Immotheker. Speel de banken tegenover elkaar uit. De praktijk leert dat banken moeite doen om u als klant te behouden of te krijgen; een hypotheek afsluiten doet u voor een lange periode.

Vermijd dure verzekeringen

Zodra u de bank hebt gekozen waar u een lening wilt afsluiten, moet u erop letten dat die u niet verplicht dure, aan de lening gekoppelde verzekeringen af te sluiten, zoals een brandverzekering of een schuldsaldoverzekering. U riskeert dan de voordelen van een lage rentevoet te verliezen door veel te hoge premies te betalen. Ga dus niet blindelings in op het voorstel van de bank om de verzekeringen bij een bevriende verzekeringsmaatschappij te plaatsen. Bel rond bij een aantal verzekeraars en laat hen een voorstel doen.

Kies de juiste looptijd voor uw lening

U kunt lenen op 10, 15, 20, 25 of zelfs 30 jaar. Leent u op lange termijn, dan moet u meer intresten terugbetalen aan de bank, maar u betaalt per maand wel een kleiner bedrag terug. Hoe langer de duur van het krediet, hoe meer u kunt sparen. Bovendien hebt u gedurende de hele looptijd recht op een fiscale aftrek van 3040 euro per persoon. Stem de duur van uw lening in eerste instantie af op de levensstandaard die u wilt behouden. Bepaal vervolgens de totale kostprijs door de optelsom te maken van de terug te betalen intresten, de premies voor de schuldsaldoverzekering en de notariskosten. Daarvan trekt u het fiscale voordeel af.

Kies een lening met een vaste rentevoet

U hebt de keuze tussen een lening met een variabele en een vaste rentevoet. In het eerste geval is de rente iets lager dan bij een vaste rentevoet, maar kan de intrest jaarlijks of drie- of vijfjaarlijks naar boven of naar beneden worden aangepast. Bij een vaste rentevoet hebt u dan weer de zekerheid dat die gelijk blijft gedurende de hele duur van de lening. Gezien de huidige lage rentevoeten, is een lening met vaste rente zeker aanbevolen. Bovendien is de kans dat de rente de komende jaren geleidelijk of fors stijgt, reëler dan de kans op een daling. U kiest vandaag de dag dus het beste voor de zekerheid van een lage, vaste rente.

Reken niet op een vastgoedcrash

Verscheidene recente studies wijzen op een sterke overwaardering van de Belgische woningmarkt. Een crash van de woningprijzen – zoals in Nederland, Ierland, Spanje en de Verenigde Staten – is ook bij ons niet uitgesloten. Een forse rentestijging of de afbouw van de woonbonus zal onvermijdelijk effecten hebben op de woningprijzen. Dus toch nog maar even wachten met de aankoop van uw woning totdat de prijzen gedaald zijn? Voor de pure vastgoedinvesteerder is dat misschien een optie. Maar uw privéwoning is meer dan een beleggingsproduct. De vraag is ook of u daar veel profijt bij hebt. Als de daling van de woningprijzen het gevolg is van een rentestijging of van een minder gunstige fiscaliteit, kan de eindbalans negatief uitvallen.

Let op de locatie

‘Locatie’ is een heilig woord in de vastgoedsector, omdat de locatie in grote mate de waarde van een pand bepaalt. Dat is ook zo voor residentieel vastgoed. De kwaliteit van een locatie is ook behoorlijk standvastig. Daarom is het soms verstandiger een minder mooi pand te kopen in een mooie straat, dan een mooi pand in een lelijke straat. Het lelijke huis kunt u zelf relatief eenvoudig aantrekkelijk maken, maar dat geldt niet voor de straat. De kunst van het vastgoed kopen is kunnen inschatten welke locaties in de toekomst top zijn. Want op zulke locaties is er zicht op een mooie meerwaarde.

Ga op zoek naar slapende bouwgrond

Bouwgrond heet schaars te zijn in België. Veel aspirant-bouwers geven het na lang vruchteloos zoeken dan ook op, en kiezen toch voor een bestaande woning. Nochtans is de voorraad bouwgrond nog lang niet uitgeput. Alleen staat er niet op elke perceel een ‘te koop’-bordje. Veel particuliere grondeigenaars zijn niet gehaast om te verkopen. Maar dat kan snel veranderen als ze een conceet bod krijgen. Weet u een mooi onbebouwd perceel liggen, probeer de eigenaarsgegevens dan te achterhalen. Dat kan bijvoorbeeld bij het kadaster.

Goedkoop is niet altijd beterkoop

Het kopen van een bestaande, nog te renoveren woning heeft het voordeel dat u de investering kunt spreiden in de tijd. Dat de regelgeving over energieprestaties zich nog altijd toespitst op de nieuwbouwmarkt, levert ook een prijsvoordeel voor bestaand vastgoed op. Maar besef wel dat de prijzen vooral relatief hoog zijn in het segment van de kleinere woningen, als gevolg van de grote vraag,. Als dan nog een grondige renovatie vereist is, kan het totale prijskaartje weleens tegenvallen.

Ga na of u kunt genieten van premies

Voordat u een woning koopt of bouwt, doet u er goed aan te informeren of u premies kunt krijgen van de federale overheid, de gemeente, de provincie of het gewest. Die premies worden toegekend voor heel wat werken en zijn vaak niet te verwaarlozen. De premies voor Vlaanderen vindt u terug op www.premiezoeker.be, die voor Wallonië op www.wallonie.be en die voor Brussel op www.curbain.be. Als u een woonlening afsluit, bestaat het risico dat u onvrijwillig uw baan verlies of lange tijd arbeidsongeschikt wordt. Daartegen kunt u zich verzekeren door een gratis werkloosheidsverzekering af te sluiten. Dat kan zowel in Vlaanderen als in Wallonië, maar niet in Brussel.

Johan Steenackers Laurenz Verledens

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels