Tiendelige reeks: Notariskosten

Immo, Nieuws

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn er veel twijfels en vragen bij kandidaat-bouwers, ondanks het gunstig bouwklimaat. Ik ga Bouwen bekijkt elke dag een factor die een invloed kan hebben op uw beslissing om te bouwen. Vandaag: notariskosten

Indien u een lening aangaat om de bouwkosten van uw huis te financieren, zullen daar ook enkele notariskosten bij komen kijken.

De kosten die de notaris aanrekent, zijn wettelijk vastgelegd. Het is echter vooraf niet te voorspellen welke de exacte kosten zullen zijn, dit varieert immers van dossier tot dossier. Het bedrag dat u aan de notaris moet betalen, kan verdeeld worden in twee soorten kosten: de belastingen en de eigenlijke notariskosten.

De belastingen

Wanneer u een lening aangaat, dient u bepaalde belastingen te betalen. Deze belastingen zijn het registratierecht, het hypotheekrecht en het recht op geschriften. De notaris moet die ontvangen en doorstorten aan de fiscus.

Het registratierecht is 1 procent van de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen. Daarbovenop komt een bedrag van 25 euro per document dat aan uw leningsakte wordt gehecht.

Vervolgens is er het hypotheekrecht. Deze belasting bedraagt 0,3 procent op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen vermeerderd met het honorarium van de hypotheekbewaarder en met de kosten die de hypotheekbewaarder aan de notaris vraagt voor de aflevering van een hypothecair getuigschrift. Ten slotte is er het recht op geschriften van 50 euro.

Notariskosten

Naast enkele belastingen zijn er nog de eigenlijke notariskosten. Uw notaris dient namelijk meerdere inlichtingen te verzamelen bij allerhande officiële instanties. Voor die aanvragen rekent hij een vergoeding aan voor zichzelf en voor de kosten die hij zelf bij deze instanties heeft moeten maken.

Daarnaast zal de notaris u nog een honorarium aanrekenen dat wettelijk is vastgesteld en dat naargelang het leningsbedrag varieert.

Extra BTW

Sinds 1 januari 2012 moet er ook 21% BTW betaald worden op de notariële erelonen, alsook op een deel van de opzoekingskosten verbonden aan notariële akten. Toch zijn bepaalde kosten niet onderworpen aan btw zoals de registratierechten, de inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen en het rolrecht. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels