Tiendelige reeks: Overheidssteun

Nieuws

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn er veel twijfels en vragen bij kandidaat-bouwers, ondanks het gunstig bouwklimaat. Ik ga Bouwen bekijkt elke dag een factor die een invloed kan hebben op uw beslissing om te bouwen. Vandaag: de overheidssteun.

Veel kandidaat-bouwers zullen met lede ogen toegekeken hebben toen de regering besloot om de federale fiscale aftrekbaarheid voor energiebesparende maatregelen af te schaffen. Toch betekent dit niet het einde. De Vlaamse regering wil namelijk van energiebesparing een prioriteit maken.

Ondanks het wegvallen van de fiscale aftrekbaarheid is de regering ervan overtuigd dat ze nog steeds meer dan voldoende hulpmiddelen biedt aan de bouwende en renoverende Vlaming. Ze benadrukken dat bepaalde maatregelen – zoals de fiscale aftrek voor dakisolatie – gedeeltelijk overeind zijn gebleven op federaal niveau.

“Het budget dat daarvoor ter beschikking blijft, zal in het kader van de staatshervorming naar de gewesten worden overgeheveld. Aangezien dakisolatie ook voor ons de absolute topprioriteit is, zijn we tevreden dat deze stimulans blijft bestaan”, aldus het kabinet van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche.

Energiebesparing topprioriteit

“De enige manier om de energiefacturen van de Vlaamse gezinnen structureel te verlichten, is ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven investeren in het energiezuiniger maken van hun woningen”, klinkt het.

De prioriteiten voor de Vlaamse regering liggen in de eerste plaats bij het ondersteunen van dakisolatie, vloer- en muurisolatie en het vervangen van energieverslindende oude ramen en glas. Daarnaast vinden ze het belangrijk om zuurstof te blijven geven aan de ontwikkeling en marktintroductie van een aantal innovatieve technologieën zoals zonneboilers, warmtepompen en microwarmtekrachtkoppeling.

Zo zijn de premies voor vloer- en muurisolatie verhoogd, terwijl er ook hogere premies voor zonneboilers en warmtepompen zijn ingevoerd. Tegelijkertijd zijn de premies gestroomlijnd, zodat elke Vlaming recht heeft op dezelfde premies, ongeacht bij welke netbeheerder hij zit.

Ten slotte is er ook een premie voorzien voor wie een stuk energiezuiniger bouwt dan het verplichte maximale E-peil. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels