Tiendelige reeks: Uw bouwvergunning aanvragen

Tiendelige reeks: Uw bouwvergunning aanvragen

Nieuws

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn er veel twijfels en vragen bij kandidaat-bouwers, ondanks het gunstig bouwklimaat. Ik ga Bouwen bekijkt elke dag een factor die een invloed kan hebben op uw beslissing om te bouwen. Vandaag: Is het makkelijk om een bouwvergunning aan te vragen?

De Vlaamse Codex RO bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. U hebt dus een bouwvergunning nodig als u een huis wil bouwen.Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is ook de medewerking van een architect verplicht.

Eens u een architect gevonden hebt, zal die het aanvraagdossier samenstellen. U hoeft enkel de aanvraag te ondertekenen. Vervolgens dient u het aanvraagdossier af te geven bij de gemeente bij het loket milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen.

Behandeling van de aanvraag
Eerst gebeurt er een volledigheidscontrole waarbij wordt nagegaan of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Vervolgens komt er voor sommige aanvragen een openbaar onderzoek om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Na het inwinnen van adviezen zal de gemeente uw aanvraag beoordelen rekening houdend met de eventuele bezwaren, de eventuele adviezen, de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en de mogelijke hinder voor de buurt.

Het college van burgemeester en schepenen dient over de vergunningsaanvraag een beslissing te nemen binnen een vervaltermijn van 75 dagen, indien er geen openbaar onderzoek gevoerd is en indien de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag. In alle andere gevallen is de termijn 105 dagen. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.

Wanneer vervalt de vergunning?

Krijgt u een vergunning, dan mag u beginnen bouwen als u niet binnen vijfendertig dagen op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep. De vergunning vervalt als u niet binnen twee jaar met de werken begint, de constructie binnen drie jaar niet winddicht is of indien de werken twee jaar lang onderbroken worden.

Daling bouwvergunningen

Onlangs raakte bekend dat het aantal bouwvergunningen sterk gedaald is vorig jaar. Van januari tot en met september 2011 zijn er in België vergunningen verleend voor de bouw van 31.907 woningen. Dat is 22 procent minder dan in dezelfde periode in 2010, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels