Tuinarchitect gezocht

Bouwpartners

De drempel naar de tuinarchitect of landschapsarchitect is nog altijd erg hoog.

De drempel naar de tuinarchitect of landschapsarchitect is nog altijd erg hoog. Toch zouden heel wat mislukte tuinen kunnen worden voorkomen door van bij het ontwerp van de woning ook de tuinarchitect bij het project te betrekken.

De schroom om samen te werken met een tuinarchitect heeft te maken met verschillende elementen. Veel bouwheren schrikken terug voor de kostprijs, zeker omdat hun bouwbudget meestal compleet is opgesoupeerd wanneer ze aan de tuin beginnen.

Nochtans kunt u centen besparen door tijdig een tuinarchitect in te schakelen. Hij kan bijvoorbeeld meteen bepalen welke karakteristieken van het terrein (bermen, niveauverschillen, bomen etc.) hij kan benutten voor de aanleg van de tuin. Ook kan hij u advies geven over het hergebruik van grond die moet worden uitgegraven. U bespaart daarmee heel wat transportkosten.

Verder kan een landschapsarchitect uit de gegevens van het bodemonderzoek heel wat nuttige informatie puren, die u zal helpen bij een juiste keuze van de beplanting en het verlies aan planten tot een minimum zal beperken. Een portie zelfoverschatting

De meeste amateur-tuiniers zijn verder van mening dat ze zelf best in staat zijn om een mooie tuin te ontwerpen. Dikwijls is dat te hoog gegrepen. In zijn ontwerp zal een tuinarchitect meestal rekening houden met bepaalde stijlkenmerken of details van uw woning, waardoor de tuin de architectuur versterkt. Trouwens: hoe vroeger u aan de aanleg begint, hoe beter, want een tuin begint pas na 3 tot 5 jaar mooi te ogen.

Hoe vindt u nu een geschikte tuinarchitect? Gericht zoeken is ook hier de boodschap. Vrienden, kennissen, collega’s, familieleden, buren kunnen u namen doorgeven. In het telefoonboek vindt u adressen in uw buurt.

Vraag de ledenlijst van de Belgische Vereniging van Tuinarchitecten of Landschapsarchitecten. Informeer u bij de Vereniging voor Ecologische Land- en Tuinbouw (VELT) als u een ecologische siertuin wil.

Ga zeker realisaties bekijken van tuinarchitecten en praat met hun klanten. Vraag of ze gekregen hebben wat ze wilden, hoe de begeleiding is verlopen, hoe het zit met het onderhoud. Analyseer het profiel van de tuinarchitect in kwestie en zoek uit of dat strookt met uw behoeften.

Hebt u iemand nodig die een goed plan voor u tekent, of moet hij nadien ook kunnen instaan voor (een gedeelte van) het onderhoud? Niet alle tuinarchitecten nemen dat laatste voor hun rekening, en niet alle onderhoudsmensen beschikken over goede ontwerpers of over ontwerperskwaliteiten.

KIES EEN ONAFHANKELIJK IEMAND

Net zoals architecten worden tuin- en landschapsarchitecten geacht onafhankelijk te zijn van of zelf niet te werken als aannemer, boomkweker etc. Als dat niet zo is, dreigt er immers een vermenging van belangen en kunnen zij uw belangen niet meer objectief verdedigen en op een onafhankelijke wijze de uitvoering van de werken controleren.

Adressen

Nationaal Secretariaat B.V.T.LLeopold II-laan 53,
1080 Brussel – België,
Tel.: +32 (0)496/06.63.36
Email:info@bvtl.be

http://www.bvtl.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels