‘Uplace is een voorbeeld van hoe het niet moet’

Nieuws

Elke dag van Batibouw laten we een expert aan het woord over de stand van de bouwsector. Vandaag zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) dat Vlaanderen goed op weg is om een topregio te worden.

Vlaanderen doet het niet slecht. De reguliere investeringskredieten stegen zelfs van 3,1 miljard euro tot bijna 4 miljard euro. ‘We hebben bespaard waar het kon, maar in de investeringen hebben we niet gesnoeid’, zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening (N-VA).

Philippe Muyters: ‘We hebben al vier jaar een begroting in evenwicht en hebben zo onze normale investeringen opgedreven. Dankzij de kleine overschotten konden we elk jaar 100 miljoen euro extra opzijzetten voor investeringen. Daarnaast hebben we nog onze alternatieve financieringen via publiek-private samenwerking. Voor scholenbouw gaat dat om 1,5 miljard euro. In de zorgsector 1,2 miljard en voor wegen nog eens 750 miljoen euro. Dat komt bovenop onze normale investeringen van 3,9 miljard euro. We hebben gedaan wat Europa voorschrijft: ondanks besparingen, blijven investeren.’

‘Digitale bouwvergunning bespaart 50 miljoen euro’

U heeft geen ambitieuze plannen moeten laten schieten?

Muyters: ‘Neen, we hebben niet gesnoeid in de budgetten voor Ruimtelijke Ordening of infrastructuur. Maar er zijn wel andere dingen gesneuveld, bijvoorbeeld de Vlaamse kindpremie. Nochtans erg belangrijk voor mezelf en de N-VA, maar het kon gewoon niet.’

Vlaanderen moet volgens u een topregio worden. Hoe ver staan we daarin?

Muyters: ‘Ik denk dat we goed bezig zijn. We hebben al grote stappen gezet, maar Ruimtelijke Ordening heeft geen maatstaf waardoor je jezelf kan vergelijken met de rest van Europa. Het is belangrijk om na te denken over waar we binnen 20 of 30 jaar willen staan.’

Welke grote stappen heeft u dan al gerealiseerd?

Muyters: ‘We hebben de digitale bouwvergunning ingevoerd, die vanaf 1 juni 2014 in werking treedt. Er zit te veel tijd tussen het nemen van een beslissing en de uitvoering ervan. Op vlak van Ruimtelijke Ordening heeft iedereen wel ondervonden dat de procedures al te vaak vastlopen. Dankzij de digitalisering zullen architecten een pak minder papierwerk hebben en minder moeten drukken. Op die manier besparen zij ongeveer 50 miljoen euro.’

‘Een ander voorbeeld is de omgevingsvergunning, die reeds voorgesteld werd en enkel nog gestemd moet worden. Ik verwacht dat die volgend jaar nog in werking zal treden. De procedures voor grote projecten moeten versneld worden, dat is essentieel. Eerst gesprek met betrokkenen, dan plannen’

Hoe verzoent u snellere procedures met kwaliteit?

Muyters: ‘Het is niet omdat iets veel tijd vergt, dat het ook per definitie beter gedaan is. Als je nu een hotel wilt bouwen, koop je grond, praat je met een architect en een aannemer en vraag je een vergunning aan. Maar dan gaan de buren klagen, want die ene muur moet toch zeker 10 centimeter naar links verschuiven. Dat is het probleem met die omslachtige procedures. Uplace is daar het slechte voorbeeld van. Hoe lang is dat al aan de gang? Bijna negen jaar?’

Hoe wil u dat oplossen?

Muyters: ‘De vergunningsprocedure moet anders aangepakt worden. Voor je heel concrete, uitgebreide plannen begint te tekenen, moet er een gesprek plaatsvinden tussen alle betrokkenen. Zo kan in de uitwerking van de plannen rekening gehouden worden met hun opmerkingen en bezorgdheden. Door die versnelde inspraak, kan alles heel wat vlotter gaan. Die aanpassing heb ik doorgevoerd en ligt nu in het parlement voor behandeling.’

‘Ieder woont op zijn manier’

Een grote uitdaging voor de toekomst is de bevolkingsgroei. Hoe wil u dat aanpakken?

Muyters: ‘We moeten rekening houden met 400.000 tot 1 miljoen meer mensen die een woning zullen nodig hebben. Dus moeten we anders omgaan met de ruimte die we hebben. Mijn garage staat vol met fietsen van de kinderen, een grasmaaier en andere rommel. Maar het ene ding dat eigenlijk in de garage hoort, mijn auto, past er niet in. Dus ga ik mijn garage opruimen. Dingen stapelen. Met mijn buurman overleggen en besluiten dat we geen twee grasmachines of haagscharen nodig hebben. En plots past mijn auto wel in de garage. Zo creëer je ruimte. En dat kunnen we ook in Vlaanderen doen.’

‘In dat verband houd ik vast aan drie belangrijke pijlers. De steden moeten verdicht worden en tegelijk meer groene ruimte krijgen. Dat kan door bijvoorbeeld een extra niveau op appartementsgebouwen te plaatsen. Maar we moeten ook nieuwe woonruimte creëren waar nodig en waar mogelijk. Tot slot is de belangrijkste pijler innovatie. We moeten out of the box gaan denken.’

Wat betekent innovatie voor u?

Muyters: ‘We hebben niet meer ruimte, maar moeten er wel meer mee doen. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen kan wonen op de manier dat hij of zij dat wil. Sommige mensen willen een garage en een tuin. Ondanks de beperkte ruimte, moet dat kunnen. Voor hen moeten we woonuitbreidingsgebieden inrekenen. Een goed voorbeeld daarvan is verlaten bedrijfsterreinen, oude kazernes en andere omtoveren tot nieuwe woonruimte.’

‘Andere mensen zijn dan weer perfect tevreden met een klein appartement. En dat betekent niet dat zij aan luxe moeten inboeten. Luxe kan ook op een andere manier. Ik heb in Vlaanderen al innovatieve woonvormen gezien, maar ik ken hier geen projecten waarbij appartementsblokken een fitnessruimte en binnenzwembad aanbieden aan de bewoners. We moeten inzetten op zulke ideeën. Maar we mogen niet op één bepaald idee inzetten. We moeten zorgen voor een hele waaier aan creatieve opties, zodat iedereen zich thuis kan voelen op zijn manier. Dat is de uitdaging voor de toekomst.’ (WB)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels