Uw eigendom bewaken tegen inbraak en diefstal

Uw eigendom bewaken tegen inbraak en diefstal

Inbraak- en brandbeveiliging

In uw eigen woning wilt u zich veilig en geborgen voelen. Dat veiligheidsgevoel kan u verbeteren of versterken via bouwkundige en technische ingrepen.

U kan uw woning en bezit op twee manieren vrijwaren van inbraak en diefstal: via bouwkundige maatregelen of via elektronische snufjes. Van bouwkundige maatregelen wordt gesteld dat ze een poging tot inbraak vertragen, elektronische oplossingen zouden de inbrekers moeten wegjagen.

Om doeltreffend te zijn moeten vertragende maatregelen de inbraakpoging met minimum drie minuten vertragen. Algemeen wordt immers aangenomen dat een inbreker die langer dan drie minuten moet proberen om de woning binnen te geraken, het zal afdruipen omdat het risico op betrapping te groot wordt.

De meeste inbraken gebeuren door het forceren van een raam of deurslot, het wegbreken van een kelderrooster of het gebruik van een valse sleutel. De achtergevel is de meest voorkomende plek waarlangs dieven uw huis proberen binnen te dringen. Hier zijn ze vaak niet zichtbaar voor buren omwille van een haag, tuinmuur of gesloten omheining. De inbreker kan hier dus al sneller ongestoord zijn gang gaan.

Barrière rond de woning

Het beveiligen van uw woning begint al aan de straat en kan met een mix van bouwkundige en technische maatregelen. De eerste en meest logische stap is het plaatsen van een omheining en een of meerdere poorten. Een omheining kan uit verschillende materialen zijn opgetrokken. Veel gebruikt is een metalen afrastering. Kiest u daarvoor, opteer dan voor een draad met kleine mazen en een afgebogen bovenrand. Die bemoeilijken het klauteren. Kiest u voor een ander systeem, laat uw voorkeur dan uitgaan naar een omheining die voldoende hoog is en bestaat uit materiaal dat weinig of geen houvast biedt zodat het klimmen wordt bemoeilijkt. Bij een natuurlijke omheining, zoals een haag, kunnen planten met doornen het indringen extra ontmoedigen.

De doorgangen in een omheining kan u beveiligen met een poort. Logischerwijze kiest u voor een voldoende hoge poort, die volledig gesloten is of kleine mazen of openingen tussen de spijlen heeft. Wanneer de omheining volledig gesloten is, heeft u van in uw woning of van op uw perceel uiteraard weinig of geen zicht op wat er zich aan de andere zijde van de poort afspeelt. Dat kan u ondervangen met een videofoon of een camera aan de poort(en). De eerste optie brengt de persoon die aanbelt in beeld, een camera geeft een ruimere kijk op de omgeving.

Hier waakt de camera

Een volgende te beveiligen perimeter is de zone tussen de omheining en de woning. Mocht een snoodaard er toch in slagen om over uw omheining of poort te klauteren, dan kunnen actieve infraroodstralen, een bewegingsensor of camerabewaking hem in dat gebied waarnemen. De actieve infraroodstralen vormen een gesloten ring. Wanneer iemand die doorbreekt, krijgt u een melding. Dat kan een signaal zijn in de woning, de buitenverlichting die aangaat of een melding via telefoon of gsm.

De meest eenvoudige oplossing is een bewegingsmelder die de buitenverlichting activeert. Geen enkele inbreker staat graag te kijk wanneer hij de woning besluipt. De bewegingsmelders moeten alle zones rond de woning bereiken en mogen niet te gevoelig afgesteld zijn, want dan reageren ze ook op een voorbijlopende kat of andere dieren.

Een deur als staal

Wilt u helemaal niet in een ‘versterkte burcht’ leven of mocht er toch iemand in slagen om ondanks de hoger besproken maatregelen onopgemerkt tot bij de woning te geraken, dan kan u opnieuw op bouwkundige en technische maatregelen berusten om indringers buiten te houden. Op bouwkundig vlak kan u ramen en deuren beschermen met traliewerk of rolluiken. Die laatste bieden nog tal van andere voordelen: ze leveren verduistering, verhogen de privacy en bieden zowel thermisch als akoestisch comfort.
De ramen in het bijzonder kunt u op tal van manieren extra beveiligen.

Deuren kan u voorzien van veiligheidsbeslag in combinatie met een stalen cilinder. Het veiligheidsbeslag heeft een kernbeschermer waarachter de cilinder weggestopt zit. Hierdoor kan de cilinder bijvoorbeeld niet uitgeboord of afgebroken worden. De stalen bescherming voor de cilinder maakt het onmogelijk deze te doorboren. U hoeft zich overigens niet te beperken tot één slot op de deur.

Een laatste aandachtspunt bij de deuren is de ruimte tussen de deurvleugel en het deurkader. Een inbreker kan het deurkader forceren met een breekijzer, de schoot proberen terug te duwen door een schroevendraaier tussen de vleugel en de kader te steken of de scharnieren uitlichten of lostrekken. Dergelijke pogingen kan u vermijden door een metalen strip langs de kader en de deur te plaatsen. Een veiligheidspin of anti-uitlichtpin dringt in de deurkader wanneer de deur gesloten wordt. Zo kan de deur niet uit zijn kader worden getild.

Garage en kelder

Meestal besteden we wel voldoende aandacht aan de ramen en deuren als het op inbraakbeveiliging aankomt, kelderramen daarentegen worden vaak over het hoofd gezien. Het kelderraam kan u afdoende beveiligen door een traliewerk aan de binnen- of buitenkant van de ramen. Een rooster op het keldergat biedt ook soelaas. Veranker die roosters dan wel met een ketting of een muurstaaf met een hangslot. Maak de ketting of de staaf zo diep mogelijk aan de muur vast, zodat niemand er van buitenaf bij kan.

Een ander gevoelig toegangspunt naar de woning is de garagepoort. Heeft u een kantelpoort, dan kan u die beveiligen door een gat in de rail te boren direct achter het loopwieltje, en hier een spijker in te steken. Zo kan niemand de poort nog oplichten. Voorwaarde is dan wel dat de garage nog via een andere deur bereikbaar is.
Mechanische sectionale poorten zijn uitgerust met een afsluitmechanisme dat optillen voorkomt.

Kluis

Heeft u waardevolle documenten of spullen in huis, dan verdient het aanbeveling deze in een kluis te bewaren. Installeer zo’n kluis op een minder voor de hand liggende plaats, bijvoorbeeld in de garage of de kelder. Installeren betekent de kluis degelijk verankeren in vloer en muur en ze niet zomaar neerzetten in de ruimte. Anders kunnen inbrekers er nog mee aan de haal gaan en ze later op een rustiger moment openbreken.

Een kluis biedt overigens ook bescherming tegen brand. Een kluis selecteert u op basis van de waarde van de te beschermen goederen en de omvang van de goederen. De kluis kan eveneens op een alarmsysteem worden aangesloten.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels