Van E80 naar E10

Duurzaam bouwen, Ramen, deuren en poorten

De wetgeving legt normen op het vlak van energieprestatie van woningen op. Bovendien worden de eisen steeds strenger. Concreet wordt gesteld dat het huidige E-peil, E80, met tussenstappen verder zal dalen naar een peil tussen E10 en E30.

De wetgeving legt normen op het vlak van energieprestatie van woningen op. Bovendien worden de eisen steeds strenger. Concreet wordt gesteld dat het huidige E-peil, E80, met tussenstappen verder zal dalen naar een peil tussen E10 en E30.

Europese richtlijnen

Een Europese richtlijn bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe woningen en andere gebouwen in Europa “bijna energieneutraal” moeten zijn. Ze mogen vanaf dan bijna geen energie meer verbruiken en het beetje energie dat nog nodig is, moet worden opgewekt met hernieuwbare energie (warmtepompen, zonnepanelen, microwarmtekrachtkoppeling, windenergie, biomassa,…).

In de meeste Europese landen werden inmiddels al maatregelen genomen. In onder meer Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Hongarije, Ierland en UK werden al termijnen vastgelegd waarop de Europese richtlijn van kracht moet zijn tussen nu en 2021. Ook in de Belgische EPB-regelgeving werden een aantal stappen vastgelegd die nodig zijn om uiteindelijk tegen eind 2020 te kunnen voldoen aan de gestelde Europese eisen.

Stappenplan

Zo werden binnen de energieprestatieregelgeving de niveaus van het E-peil in stappen vastgelegd. Die regelgeving verschilt echter voor de drie gewesten.
In Vlaanderen is de regelgeving sinds januari 2006 van kracht. Na een eerste tussenstap op E80 is het niveau sedert 1 januari 2012 op E70 vastgelegd. Bovendien worden sedert 2011 ook de bouwknopen (koudebruggen) in rekening gebracht en werd bepaald dat de jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 70 Kwh/m² moet zijn. Het Vlaams Gewest heeft inmiddels reeds bepaald dat het peil vanaf 1 januari 2014 naar E60 zakt.

In het Waals Gewest werd de regelgeving pas op 1 september 2008 in voege gebracht. Het peil voor Wallonië werd eerst op Ew100 vastgelegd en sedert september 2011 ligt dat niveau op Ew80.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot slot voerde op 30 juni 2008 de energieprestatieregelgeving in. Tot 1 juli 2011 lag het peil op Emax90, terwijl dat niveau vandaag op Emax70 werd vastgelegd.

Om aan de eisen van Europa op het vlak van energieprestatie te voldoen, zullen de drie gewesten in de loop van de komende jaren zeker nog verdere stappen moeten ondernemen, maar op vandaag werden die nog niet concreet vastgelegd.

Wat kunt u doen?

We moeten met z’n allen energie besparen. Naast het isoleren van daken en muren zullen voornamelijk de ramen en de deuren belangrijke bouwelementen zijn die er moeten voor zorgen dat een woning of ander gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Superisolerende en passieve ramen zijn toekomstgerichte oplossingen binnen dit lage-energievraagstuk. Bij het bouwen of renoveren van lage-energie- of (bijna) energieneutrale woningen en gebouwen zullen we echter de hele bouwschil moeten aanpakken en alle mogelijke koudebruggen uitschakelen.

KMD Communication

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels