‘Veiligheid gasinstallaties kan beter’

Energie, Nieuws

ICS, de groepering van de Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen, pleit voor een betere waarborg van de veiligheid van gasinstallaties.

Hoewel gas algemeen erkend wordt als een veilige energiebron, doen zich toch nog steeds ongevallen voor. De ongevallen in Luik en Soumagne waren hiervan spijtige voorbeelden. ICS, de groepering van de Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen, pleit voor een betere waarborg van de veiligheid van gasinstallaties.

Incidenten als gevolg van gas brengen vaak een enorme schade met zich mee. En toch merken installateurs op het terrein nog altijd veel problemen: gaslekken, verouderde leidingen, niet onderhouden installaties.

Conformiteitattest

ICS schuift een aantal concrete voorstellen naar voor die de veiligheid ten goede kunnen komen. Enkel erkende keuringsorganismen zouden een conformiteitattest mogen afleveren.

Cerga-installateurs, die slechts een deel uitmaken van de installateurs, hebben op vrijwillige basis aanvaard om opleidingen te volgen en examens af te leggen om zo over een kwaliteitslabel te beschikken. Nu mogen die installateurs zelf hun installatie keuren, dit met de dubbelzinnigheid dat zij tevens rechter als partij zijn in een domein waar de publieke veiligheid op het spel staat.

Duidelijke controle

ICS zegt verder dat de installatie om de zoveel jaar verplicht zou moeten gekeurd worden door een keuringsorganisme, zoals dit nu al om de 20 jaar het geval is voor elektriciteit. Ook zou de installateur bij vermoeden van gevaar gemachtigd moeten zijn om de gasmeter af te sluiten. Ten slotte moet de reglementering rond veiligheid in de opleiding tot gasinstallateur worden opgenomen.

Verantwoordelijkheid van distributienetbeheerders

Op het vlak van veiligheid dragen de distributienetbeheerders eveneens een zware verantwoordelijkheid, want de veroudering van het openbaar net, dat verantwoordelijk is voor 90% van de ongevallen, vergt nog meer aandacht en respect voor conformiteit aan de normen dan de installatie in het gebouw, die onder de verantwoordelijkheid van de installateur valt.

Aan de particulier geeft ICS de goede raad om de aansluiting van zijn gasinstallatie toe te vertrouwen aan een vakman en om die geregeld te laten controleren en onderhouden. Tot slot vraagt ICS aan de overheid om met voorlichtingscampagnes de huiseigenaren te wijzen op het belang van veilige gasinstallaties. En om – zoals dit nu al het geval is voor CV installaties vanaf 20 kW – een regelmatige controle te voorzien zoals het een goede huisvader betaamt. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels