Ventilatieroosters die automatisch openen en sluiten

Ventilatieroosters die automatisch openen en sluiten

Energie

De integratie van ventilatieroosters in ramen wordt door de norm voorgeschreven als het om systemen A en C gaat. Staan ze open, dan zorgen die systemen voor een bijna ononderbroken aanvoer van koude lucht in huis, wat meteen gepaard gaat met thermische verliezen. Het debiet van die roosters kan in vijf verschillende standen worden ingesteld. Via automatische bediening kan de aanvoer van koude lucht in een gebouw aanzienlijk worden verminderd.

Een concept ontwikkeld voor systeem C

Een ventilatiesysteem C wordt gekenmerkt door een installatie voor:
? natuurlijke luchttoevoer via roosters in ramen of gevels langs droge ruimtes;
? mechanische extractie in natte ruimtes.

In een klassieke installatie van type C draaien de afvoerventilatoren permanent, wat voor aanzienlijke thermische verliezen zorgt. Verschillende fabrikanten ontwikkelden daarom zogenaamd ‘intelligente’ systemen C die enkel omgevingslucht uit natte ruimtes halen wanneer het CO2-gehalte of de vochtigheidsgraad te hoog liggen. Die innovatie is mogelijk, dankzij de plaatsing van sensoren in (de ventilatiekokers van) de betrokken vertrekken.

De aan de natte ruimtes onttrokken lucht moet door uit de droge ruimtes aangevoerde lucht worden ververst. De meest recente innovatie op dat vlak? De ventilatieroosters in de ramen in de droge ruimtes worden automatisch geopend als de luchtextractoren in de natte ruimtes draaien. Bij de installatie moet dan uiteraard worden voorzien in de elektriciteitsbehoeften van dergelijke geautomatiseerde roosters.

Een ventilatiesysteem C verbruikt vrij veel energie, maar de ‘intelligente’ variant evenaart bijna de prestaties van een systeem D. Bij de EPB-berekeningen kunt u zo op uw E-peil 15 tot 24 punten winnen.

Een idee uitbreidbaar naar systeem A?

Even herhalen dat een ventilatiesysteem A bestaat uit toevoerroosters en verticale leidingen die in de buurt van de nok van het dak uitmonden om vervuilde lucht op een natuurlijke manier naar buiten af te leiden via een ‘schouweffect’. In het geval van een ‘intelligent’ systeem A moeten de roosters openen en sluiten op het ritme van de natuurlijke ‘trek’ die de vervuilde lucht afvoert. Een dergelijk systeem is op dit moment nog niet op de markt.

De installatie van CO2-sensoren in droge ruimtes zou het open- en dichtgaan van de ventilatieroosters echter wel kunnen aansturen. In theorie zou het dus mogelijk moeten zijn.

Waarom elektrisch bediende roosters niet vaker worden gecombineerd met ventilatiesysteem A? Fabrikanten zetten nu eenmaal meer in op ‘intelligente’ systemen C. Bovendien treffen we systeem A in steeds minder woningen aan, omwille van de steeds strengere energienormen.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels