Vergeet uw schoorsteen niet te reinigen

Nieuws, Ruwbouw

Uw schoorsteen tijdig reinigen is misschien niet uw grootste prioriteit. Maar toch is het van belang.

Wie lang wil genieten van een goed functionerende schoorsteen, laat die schoorsteen maar beter tijdig reinigen. Gebeurt dat niet, dan heeft dat nefaste gevolgen voor de goede werking van zowel schoorsteen als verwarmingstoestel.

Het onderhoud van schoorstenen is in België een gewestelijke materie. Vlaanderen was er in juni 2007 als eerste bij om op dat vlak een eigen reglementering uit te vaardigen. Vanaf die datum is in Vlaanderen het regelmatig onderhoud van schoorsteen (en verwarmingsketel) verplicht. Voor gastoestellen (en schoorsteen) geldt het verplichte onderhoud om de 2 jaar, voor toestellen op stookolie (en bijbehorende schoorsteen) is dat jaarlijks. Het onderhoud dient bovendien verplicht te gebeuren door een erkend installateur, opgeleid aan een van de door het Vlaams Gewest erkende opleidingscentra.

Begin 2011 kwam Wallonië op de proppen met een eigen regelgeving. In tegenstelling tot Vlaanderen geldt hier een periodieke controle en geen verplicht onderhoud. Voor gastoestellen (en schoorsteen) geldt die controle om de 3 jaar, voor toestellen op stookolie (en schoorsteen) is dat jaarlijks. In vergelijking met Vlaanderen is de wetgeving in Wallonië dus wel een heel stuk minder streng: pas als bij een periodieke meting van de rookgassen blijkt dat de analyseresultaten niet conform de door het Waals Gewest uitgevaardigde normen zijn, is een onderhoud verplicht!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft dan weer geen periodieke controle voor, wel een verplicht onderhoud. Voor toestellen op gas (en de bijbehorende schoorstenen) is dat onderhoud verplicht om de 3 jaar, in geval van stookolie is een jaarlijks onderhoud verplicht. “Kortom, een typisch Belgische situatie die de zaken nodeloos bemoeilijkt”, aldus Paul De Groote, technisch directeur bij Vaillant. “Bovendien moet men bij dergelijk onderhoud twee formulieren verplicht invullen: een verbrandingsattest, dat betrekking heeft op het goed functioneren van de verbrandingsketels, en een reinigingsattest, dat betrekking heeft op de reiniging van schoorsteen en ketel. En wat blijkt? De drie gewesten van ons land hanteren verschillende formulieren… Kortom, chaos alom.

Nood aan duidelijke regulering

Voor een installateur die in de drie regio’s werkzaam is, is het geen sinecure om wegwijs te raken in de administratie. Er is dus dringend nood aan uniforme formulieren voor de drie regio’s. Bovendien variëren ook nog eens de maximaal toegelaten waarden van, bijvoorbeeld, CO van regio tot regio. In Vlaanderen is dat bijvoorbeeld 100 milligram per Kilowatt/uur, in Wallonië is dat 110 milligram per Kilowatt/uur…”

Wat als een Vlaming, een Waal of een Brusselaar zich niet aan de onderhoudsplicht houdt? Uit de praktijk blijkt dat zo iemand daar zelden of nooit voor gestraft wordt. Er bestaat wel een zogenaamde keuringscommissie, maar die commissie keurt alleen installaties die al onderhouden zijn en niet installaties die nog niet onderhouden werden…

Ook op vlak van verzekeringen loopt één en ander mank. Wanneer iemand bijvoorbeeld een woning verhuurt, vraagt de verzekering een certificaat van onderhoud (van ketel en schoorsteen). Helaas wordt dat certificaat in de praktijk alleen gevraagd wanneer er effectief een probleem is (brand, CO-vergiftiging…), met andere woorden op het moment dat er geld uitgekeerd moet worden. Fabrikanten van verwarmingstoestellen en sectorgenoten zijn dan ook al langer vragende partij voor een verplicht en automatisch opvragen van de nodige onderhoudscertificaten.

Toch hoeft dat allemaal geen reden zijn om als eigenaar uw verwarmingstoestellen en schoorsteen niet te laten onderhouden, integendeel. Een schoorsteen die niet goed trekt, geeft een slechte verbranding, wat weer resulteert in roetvorming, waardoor ook het verwarmingstoestel op zijn beurt wordt aangetast omdat de vuile deeltjes en het roet zich gaan vastzetten op cruciale onderdelen. En die aantasting kan bijzonder snel gaan! Een verwarmingstoestel werkt gemiddeld 2000 tot 2500 uur per jaar, we hebben er dus alle belang bij om toestel (en schoorsteen) goed te (laten) onderhouden.

Dirk De Mesmaeker

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels