Verwarmen met stookolie: wetjes en weetjes

Verwarmen met stookolie: wetjes en weetjes

Centrale verwarming, Nieuws

Bij de installatie van een stookolieketel moet u rekening houden met deze wetjes en weetjes.

De verkoopscijfers van stookolieketels gaan weer de hoogte in. Fabrikanten hebben inspanningen geleverd, her en der werd zelfs een designer aangesteld om de ketelkast vorm te geven en de sectororganisaties hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in promotie en imagoverbetering. De resultaten mogen er zijn: verfijnde techniek met rendementen die niet meer onder hoeven te doen voor de aardgasketels.

Overweegt u een stookolieketel te installeren, dan zijn hier enkele wetjes en weetjes om rekening mee te houden:

– Het condenswater moest vroeger nabehandeld worden om de milieu-impact te beperken en de leidingen niet aan te tasten. Vandaag de dag is door een verfijning van de techniek, in een gewone huishoudelijke installatie geen nabehandeling nodig. Het zwavelgehalte is wettelijk beperkt tot 0,1%, en dat resulteert in een sterk verlaagd zwavelgehalte in de condens. Samen met het lichtbasisch afvalwater van huishoudelijk verbruik, is de totale impact van de condens zeer beperkt en zijn speciale nabehandelingen niet noodzakelijk.

– Voordat u warmte kan maken, moet u ergens stookolie stockeren. Daartoe is een brede range aan opslagmogelijkheden beschikbaar. Maar omdat het lekken van stookolie in het verleden tot milieuschade heeft geleid, werden strengere regels opgelegd voor deze opslag. Hier zijn voor de drie gewesten in het land verschillende regelgevingen van kracht. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt voor tanks tussen 3000 en 10.000 liter een plaatsing- of meldingsplicht, maar voorlopig geen controleplicht. In Vlaanderen is de wetgeving een pak duidelijker en geldt voor alle tanks van minder dan 5000 liter in particuliere toepassingen dat er een overvulbeveiliging en kenplaatje dient te zijn. Afhankelijk van een ondergrondse of bovengrondse opstelling van de tank komen er nog andere regels bij. Voor ondergrondse systemen is een herhalingscontrole met dichtheidsproef voorzien na minimum vijf jaar. Bovengrondse tanks zijn sinds 1 maart 2010 vrijgesteld van controle. In principe geldt ook dat een leverancier van stookolie niet mag leveren indien de tank niet gekeurd werd. In Wallonië geldt voor tanks van maximum 3000 liter dat, indien men in een beschermde zone voor waterwinning woonachtig is, er speciale eisen kunnen worden gesteld. Een lijst met de betreffende gemeenten is te vinden op www.informazout.be. Indien men niet in een dergelijke gemeente woont, dan is er geen enkele verplichting, niet naar installatie, noch naar latere controles. Indien men wel in waterbeschermingsgebied woont, dan dient contact opgenomen te worden met de gemeente of met de verantwoordelijke voor waterwinning.

– De stookolieketel moet jaarlijks gecontroleerd worden door een erkend technicus. De factuur van dat onderhoud mag u inbrengen bij uw belastingen. De technicus zal het vuil in de ketel en op de warmtewisselaar verwijderen, de samenstelling van de verbrandingsgassen nakijken op aanwezigheid van vervuilende stoffen en een controle uitvoeren met betrekking tot het rendement van de installatie. Bij condenserende stookolieketels wordt ook de sifon in de condensafvoer gereinigd en worden dichtingen nagekeken en indien nodig vervangen.

– Een oude stookolie- of aardgasketel van meer dan 15 jaar moet verplicht worden nagekeken om het jaarrendement te bepalen. In veel gevallen is dat drastisch gezakt tot onder de 70%. Nieuwe toestellen behalen rendementen van om en bij de 100%. Met de huidige fiscale voordelen en premies en de behaalde energiebesparing bij vervanging van de oude door een nieuwe condenserende stookolieketel, kan u de investering in een 5-tal jaar terugverdienen.

– De blauwe vlam is een techniek waarbij de stookolie vóór de verbranding vergast wordt en de vlam aldus blauw kleurt. Die aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen zoals een betere en schonere verbranding met minder aanslag op de warmtewisselaar en dus een lagere onderhoudskost. Deze techniek is standaard op vele condensatieketels.

Uiteraard speelt er veel meer mee bij de beslissing om al dan niet voor stookolie te kiezen: financiële overwegingen, de beschikbaarheid van bepaalde energiebronnen, de aanwezigheid van installatiecomponenten in de woning zoals een opslagtank, … . Een erkend vakman bekijkt de woning, houdt rekening met uw eisen en formuleert dan zijn advies. Durf deze technicus vragen stellen, en kies kritisch voor een maximaal comfort!

Leen Peeters

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels