Via rechtbank betere bescherming van woonrecht

Nieuws

Anders dan in Frankrijk en Schotland zijn de Belgische overheden niet verplicht huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. Via de rechtbank is alvast een betere bescherming van dat recht mogelijk. Dat bleek op een studiedag van Universiteit Antwerpen, Université Saint-Louis en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Anders dan in Frankrijk en Schotland zijn de Belgische overheden niet verplicht huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. Via de rechtbank is alvast een betere bescherming van dat recht mogelijk. Dat bleek op een studiedag van Universiteit Antwerpen, Université Saint-Louis en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Hoewel het recht op een behoorlijke huisvesting staat ingeschreven in artikel 23 van de Belgische Grondwet, is daar geen resultaatsverbintenis aan gekoppeld. De Belgische overheden zijn dan ook niet verplicht om huisvesting te voorzien voor thuislozen of mensen met slechte huisvestiging. Via de rechtbank is alvast een betere bescherming van dat recht mogelijk.

Hoewel altijd gesteld wordt dat individuen zich voor de rechtbank niet rechtstreeks op het recht op wonen kunnen beroepen, zijn er wel mogelijkheden om via de rechtbank tot een betere bescherming van het woonrecht te komen. Zo kunnen vrederechters een uithuiszetting weigeren zolang er geen nieuwe huisvesting is gevonden.

Op de studiedag bekeken de organisatoren, Universiteit Antwerpen/ Université Sinat-Louis en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met experts uit Frankrijk en Schotland hoe het woonrecht in de praktijk werkt. Uit de grote opkomst leiden de organisatoren af ‘dat er een draagvlak is voor stappen naar een resultaatsverbintenis voor het recht op wonen, ook in België’.

“Er is niet alleen een wetswijziging nodig ,maar ook een ware cultuuromslag”, aldus het Steunpunt in een officiële mededeling. Daarnaast werden ook vragen gesteld bij het feit dat een publiek orgaan, zoals een socialehuisvestigsmaatschappij, geen enkele deadline heeft bij het toekennen van een sociale woning. (Belga/LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels