Vlaamse energiepremies voor nieuwbouw en renovatie

Immo, Recht en financiën

Een up-to-date overzicht van alle energiepremies in Vlaanderen.

Klik hier voor de tabel met een overzicht van alle energiepremies voor het Vlaamse Gewest. In de tabel worden de voorwaarden aangeduid met een cijfer. De betekenis daarvan kan u hieronder lezen.

Voorwaarden

1. De premies zijn geldig voor facturen met factuurdatum vanaf 01/01/2012.
2. Enkel woningen die zijn aangesloten op het distributienet van de netbeheerder voor 01/01/2006 komen in aanmerking .
3. De aanvraagformulieren dienen opgestuurd naar de netbeheerder uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. U kunt uw aanvraag ook online indienen.
4. Per adres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde type investering.
5. Indien er meerdere facturen zijn, dienen die samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier.
6. EPB-aangifte in 2011: premie aanvragen voor 30/06/2012.
7. EPB-aangifte in 2012: premie aanvragen tot 12 maanden na EPB-aangifte.
8. Deze premie dient aangevraagd te worden door de EPB-aangifteplichtige.
9. De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisoaltie, niet voor beide, binnen hetzelfde beschermde volume.
10. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minimum 3,5 m²K/W bedragen (de Rd-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie te delen door de lambdawaarde.
11. De lambdawaarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen woerden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002.
12. Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.
13. Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning.
14. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens 2,0 m²K/W bedragen.
15. De spouw moet minstens 5 cm bedragen en de lambdawaarde van het isolatiemateriaal mag max. 0,065 W/m.K bedragen. De volledige spouw dient gevuld te worden.
16. Voor werken uitgevoerd na 30/06/2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers voldoen aan de van toepassing verklaarde STS, bedoeld in het ministerieel besluit tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren.
17. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens 1,2 m²K/W bedragen.
18. U-waarde van het glas is max. 1,1 W/m²K.
19. U-waarde van het glas is max. 0,8 W/m²K.
20. Deze premie geldt voor de plaatsing van een individuele condensatieketel op aardgas of stookolie ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie. Enkel beschermde klanten (= klanten die genieten van de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit) komen in aanmerking voor deze premie.
21. Zowel de hoogte als het maximum van de premie wordt verdubbeld als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming.
22. De COP’s voldoen minstens aan de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese Commissie van 09/11/2007 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische of gasabsorptiewarmtepompen (Publicatieblad van de EU van 20/11/2007).
23. De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de bestaande Belgische of internationale richtlijnen, normen, wetten en codes van goede praktijk en voldoet aan aan de relevante vereisten van de geharmoniseerde EU Directieven ‘EU Safety Standards’ en ‘EU Product Standards’. De warmteafgifte moet gebeuren via lage-temperatuurradiatoren/-convectoren of vloer- of muurverwarming op een maximumtemperatuur van 40°C.
24. Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking.
25. De warmtepomp kan niet gebruikt worden als actieve koeling.
26. De premie-aanvraag is enkel geldig met een kopie van alle aankoopfacturen voor de levering en plaatsing van de zonneboiler (met vermelding van het merk, het type, het aantal m² collectoroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs), een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
27. De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. Zwembadverwarming (geheel of gedeeltelijk) komt dus niet in aanmerking.
28. De collector is getest door een geaccrediteerd instituut volgens EN 12975, heeft een systeemtest (volgens EN 12976 of EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar Keymark, en is gemarkeerd conform EN 12976-1.
29. Aan de eindgebruiker werd een handleiding en onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.
30. De producten genieten een waarborg van minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
31. Deze premie is enkel geldig bij een E-peil E80 of lager voor woningen/appartementen met een bouwaanvraag voor 01/01/2010 of bij een E-peil E60 of lager voor woningen/appartementen met een bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011.
32. De E-peilpremie moet aangevraagd worden binnen de 12 maanden na de datum van uitgifte van het energieprestatiecertificaat.
33. Is de nieuwe woning het gevolg van een volledige afbraak en heropbaouw van een bestaande woning zonder wijziging van de aard of de bestemming van de woning, wordt de E-peilpremie verdubbeld.
34. Woningen of appartmeenten waarvoor in het verleden premies werden uitgekeerd voor maatregelen die in het E-peil werden verrekend, komen niet in aanmerking voor deze premie.
35. Een groenestroomcertificaat per 1000 kWh productie gedurende 20 jaar (€ 250/certificaat voor installaties in gebruik genomen tussen 01/01/2012 en 31/03/2012, € 230/certificaat voor installaties in gebruik genomen tussen 01/04/2012 en 30/06/2012, € 210/certificaat voor installaties in gebruik genomen tussen 01/07/2012 en 31/12/2012).
36. Dakisolatie verplicht (R-waarde van minstens 3,0 m²K/W).
37. Na plaatsing en voor de opstarting van de fotovoltaïsche installatie is een AREI-keuring vereist.

Algemene bemerkingen
– Het bedrag van de premie kan nooit het bedrag van de facturen overschrijden.
– Om aanspraak te kunnen maken op de premies, moeten alle werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. De enkele werken die ook door de aanvrager zelf mogen uitgevoerd worden, worden in de tabel aangeduid met (*).
– De Vlaamse subsidies voor energiebesparende investeringen die in deze minigids zijn opgenomen, worden uitgereikt door de netbeheerders (Eandis en Infrax).
– Ook in het kader van de Vlaamse Renovatiepremie worden enkele energiebesparende investeringen gesubsidieerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vervanging van oude ramen en deuren waarbij ook isolerende hoogrendementsbeglazing (U ≤ 1,3 W/m²K) wordt geplaatst en werkzaamheden waarbij de woning wordt voorzien van centrale verwarming (door plaatsing van een hoogrendementsverwarmingsketel, vloerverwarming of houtpelletkachel). De renovatiepremie voor de vervanging van oude ramen en deuren is vanaf dit jaar trouwens verhoogd met 10%. Voor de bedragen en voorwaarden van die premies verwijzen we u door naar de website van de Vlaamse overheid.

Voor meer info

VEA (Vlaams Energieagentschap)
Koning Albert II-laan 20, bus 17, 1000 Brussel
– 1700

Vlaamse overheid – Wonen-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 19, bus 40, 1210 Brussel
– 1700

VREG
Koning Albert II-laan 20, bus 19, 1000 Brussel
– 1700

– Netbeheerders
? Eandis – 078 35 35 34

? Infrax – 078 35 30 20

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels