Vlaamse regering versoepelt aantal verplichtingen tot stedenbouwkundige vergunningen

Vlaamse regering versoepelt aantal verplichtingen tot stedenbouwkundige vergunningen

Nieuws

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) een reeks versoepelingen goedgekeurd bij de verplichting tot stedenbouwkundige vergunning.

Er komen enkele bijkomende vrijstellingen en verduidelijkingen, zo meldt het kabinet Schauvliege. “Hierdoor zullen in de toekomst bepaalde werken of handelingen sneller en met minder administratieve verplichtingen aangevat kunnen worden”, klinkt het.

Zo komt er bijvoorbeeld voor particuliere woningen een bijkomende vrijstelling voor ventilatiebuizen, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en regenpijpen (die niet meer dan 3 meter boven de woning uitsteken). Voor pop ups wordt de bestaande vrijstelling verruimd van 90 naar 120 dagen. In industrie- en zeehavengebieden mogen bestaande industriële gebouwen uitgebreid worden zonder stedenbouwkundige vergunning. In industriegebied is de grondoppervlakte van de nieuwe gebouwen beperkt tot 20 procent van de aanwezige gebouwen (met een maximum van 200 vierkante meter), in zeehavengebied geldt de oppervlaktebeperking niet.

Ook voor de landbouw zijn er een aantal versoepelingen. Zo moeten bijvoorbeeld constructies die dienen voor de teelt of bescherming van landbouwgewassen niet meer verwijderd worden na de oogst en komt er een vrijstelling voor onder andere erosiedammen en het aanleggen van veedrinkpoelen. Tot slot worden kleine installaties voor telecommunicatie met een openbaar karakter ook vrijgesteld, onder andere om de nodige dekkingsgraad voor het 4G-netwerk mogelijk te maken. Antennes mogen voortaan zonder vergunning geplaatst worden op voorwaarde dat dit gebeurt aan de buitenkant van een gebouw en ze niet boven het gebouw uitsteken.

Het kabinet Schauvliege benadrukt dat de milieuvergunningsplicht wel integraal van kracht blijft.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels