Voor welke verbouwingen u geen architect nodig heeft

Voor welke verbouwingen u geen architect nodig heeft

Bouwpartners

Niet voor alle verbouwingswerken is de tussenkomst van een architect vereist. We zetten op een rijtje voor welke werken het ook zonder kan in de verschillende gewesten.

Dat het niet moet, betekent natuurlijk niet dat het niet zinvol zou zijn. Een architect inschakelen is heel zinvol voor ingrepen die het karakter van het gebouw enigszins veranderen, zoals de bouw van een veranda, het aanbrengen van dakramen of een dakuitbouw.

Vlaams Gewest

Voor de volgende kleine werkzaamheden en ingrepen is de tussenkomst van een architect wettelijk niet verplicht:

– Verbouwingswerken binnen een vergund gebouwd of werken voor de geschiktmaking van lokalen. Voorwaarde is wel dat de werken geen wijziging met zich meebrengen van het gebruik, de bestemming of het aantal woongelegenheden. Ook mogen de werken de stabiliteit van het gebouw en het architectonisch karakter of de vormelijke kwaliteiten niet veranderen.

– Tijdelijke infrastructuurwerken op een bouwterrein gedurende de duur van de werkzaamheden. Dat zijn bijvoorbeeld de plaatsing van bouwketen, verplaatsbare werkplaatsen, sanitair, douches en omkleedplaatsen.

– Werken aan de buitenkant van een vergund gebouw. Enkele voorbeelden: het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen, de inplanting van dakvlakvensters in het dakvlak, het integreren van een beperkt aantal in omvang gelimiteerde dakuitbouwen over maximum één tiende van de dakoppervlakte, het aanbrengen van een gevelsteen. Ook voor deze werken geldt de voorwaarde dat ze het gebruik, de bestemming, het aantal woongelegenheden, de stabiliteit van het gebouw, het architectonisch karakter en de vormelijke kwaliteiten niet mogen wijzigen.

– Het optrekken van een aantal constructies, hetzij aangebouwd aan een vergund woongebouw, hetzij binnen een straal van 30 meter buiten de uiterste grenzen van dat vergund woongebouw. Hier gaat het om een hok voor dieren met bijhorende afrastering, een duiventil, een volière, een tuinhuisje, bergplaats, garage of carport, een serre, een veranda of overdekt terras. De constructies mogen maximum 21 vierkante meter groot zijn, de kroonlijsthoogte moet beperkt zijn tot 2,50 meter en de nokhoogte tot 3 meter.

– Volgende werken binnen een straal van 30 meter buiten de uiterste grenzen van een vergund woongebouw: de aanleg of wijziging van verhardingen, wegen, opritten of parkeerplaatsen, de aanleg van een siervijver met een maximumoppervlakte van 30 m de installatie van een bovengrondse gastank van maximum 2.000 liter, de aanleg of wijziging van niet meer dan n tennisveld of van een openluchtzwembad van maximum 150 vierkante meter.

– De plaatsing van een scheidingsmuur in baksteenmetselwerk met een maximum hoogte van 2,60 meter tussen twee eigendommen.

– Het optrekken van niet in betonplaten of betonblokken uitgevoerde afsluitingen met een maximum hoogte van 2,60 meter.

– Het slopen of verwijderen van zaken die voortvloeien uit de hierboven opgesomde werken.

– Terreinaanlegwerken zoals het vellen van bomen, het wijzigen van het bodemreli, de aanleg of wijziging van een golfterrein, de aanleg van een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of schroot.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest moet u geen architect inschakelen voor de volgende werken:

– Werken waarvoor geen stedenbouwkundig attest is vereist. – Voor het oprichten van een kleine aanbouw die niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte en die niet bestemd is voor bewoning, handel of nijverheid.

– Het optrekken van afsluitingen of van een scheidingsmuur tussen twee eigendommen.

– De bouw van een zwembad of de aanleg van een sportterrein in open lucht.

– Een wijziging van de openingen of het lijstwerk.

– Het afbreken van bijgebouwen.

– De wijziging van het gebruik of de bestemming van een (deel van een) goed zonder dat daarvoor werken binnen het gebouw noodzakelijk zijn die eigenlijke bouwproblemen tot gevolg hebben.

– Een grote wijziging van het bodemrelief, voor ontbossing, het vellen van hoogstammige bomen.

Waals Gewest

In het Waals Gewest hebt u geen architect nodig voor de volgende werken:

– Voor alle werken waarvoor geen vergunning is vereist.

– Voor de meeste ingrepen en werken, waarvoor de gemeente niet eerst het advies van de ambtenaar van Stedenbouw moet vragen. Win hierover informatie in bij het gemeentebestuur, want er bestaan uitzonderingen op deze regel (bv. de bouw van aangrenzende gebouwen, het maken, vergroten of dichtmaken van raamopeningen) en sommige gemeenten leggen voor bepaalde werken via een gemeentelijke verordening toch de tussenkomst van een architect op

– Het slopen van alleenstaande gebouwen zonder verdieping of kelder.

– Een aanzienlijke wijziging van het reliëf van het terrein.

– De wijziging van de bestemming van een gebouw.

Zware gevolgen

Wie geen beroep doet op een architect wanneer dat wettelijk wel is verplicht, riskeert strafrechtelijk te worden vervolgd met de mogelijkheid van een relatief zware geldboete. Bovendien loopt hij het risico dat, als een aannemer bepaalde werken niet correct uitvoert, hij hiervoor geen (volledige) schadevergoeding kan eisen indien blijkt dat de (verplichte) controle door een architect deze schade had kunnen voorkomen.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels