Vragen bij algemene invoering slimme energiemeters

Vragen bij algemene invoering slimme energiemeters

Immo, Nieuws

Als men overal in Vlaanderen slimme energiemeters zou plaatsen, zou dat 144 miljoen euro opleveren. Dat is de conclusie van een studie die energieconsulent KEMA heeft uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse energieregulator VREG. De studie doet echter flink wat vragen rijzen.

Een slimme energiemeter is een toestel dat dankzij digitale technologie het verbruik automatisch doorgeeft aan de netbeheerder. Daardoor zou de jaarlijkse manuele meteropname van de bestaande klassieke meters overbodig worden. Volgens een Europese richtlijn moeten de lidstaten uiterlijk tegen 2020 tachtig procent van hun elektriciteitsgebruikers uitrusten met zo’n intelligente meetsystemen, tenzij lidstaten met een kosten-batenanalyse kunnen aantonen dat het plaatsen van slimme meters niet zinvol is. Ons land moet tegen 3 september 2012 zo’n analyse aan Europa voorleggen.

Verschil van 500 miljoen euro

Voor Brussel en Wallonië zou de kosten-batenanalyse alvast negatief uitvallen. In Vlaanderen wordt de studie in opdracht van de VREG door energieconsulent KEMA uitgevoerd. De eerste resultaten, uit 2008, bleken bijzonder negatief met een verlies van 389 miljoen euro. In 2011 deed KEMA de oefening echter opnieuw en blijkt het resultaat positief, meer bepaald een winst van 144 miljoen euro. Dat verschil van 500 miljoen euro wijt KEMA onder meer aan de langere projectduur en aan de it-systemen.

In de berekeningen van KEMA lijken de consumenten als grote ‘winnaar’ uit de bus te komen. Slimme meters zouden consumenten namelijk meer bewuster moeten doen omgaan met hun energie. Daarom zou het netto-resultaat voor de consumenten neerkomen op 840 miljoen euro. Maar dat is zonder rekening te houden met de 1,2 miljard euro aan negatief resultaat voor de grote ‘verliezer’, met name de distributienetbeheerders. De verwachting is dat die netbeheerders hun hogere kosten zullen opnemen in de nettarieven die ze aanrekenen aan de consumenten, die dus op hun beurt dan eigenlijk de verliezer zouden zijn.

Geen overhaaste beslissingen

De KEMA-studie werd voorgesteld in het Vlaams Parlement en botste er op heel wat bedenkingen en kritiek. Zowel de Vlaamse adviesraden SERV en Minaraad als een groep sociale organisaties, onder andere vakbonden en consumentenorganisaties, en Vlaams energieminister Freya Van den Bossche hebben vragen bij het gehanteerde cijferwerk. Ze vinden niet dat er op basis van deze studie beleidsbeslissingen kunnen genomen worden.

Mohamed Al Marchohi van de SERV geeft een voorbeeld. “Afhankelijk van het schuiven met een aantal parameters kan het eindresultaat variëren van -300 miljoen euro tot +700 miljoen euro. Daarover is onvoldoende transparantie”. Volgens Tonny Verla van netbeheerder Infrax zijn er momenteel gewoon onvoldoende gegevens beschikbaar om de kosten en de baten correct in te schatten. Zo is het moeilijk te zeggen hoeveel een slimme meter precies kost omdat er nog geen standaard voorhanden is. Ook over de impact van slimme meters op het gedrag van de consument is nog te weinig geweten, luidt het.

Netbeheerders Eandis en Infrax waarschuwen daarom voor overhaaste beslissingen. Zij stellen voor om de resultaten van een lopend pilootproject (er loopt een project met 40.000 meters tot midden 2013) af te wachten en dan te kiezen voor een gefaseerde invoering. Nu halsoverkop overal slimme meters gaan plaatsen, zou de nettarieven de hoogte injagen en zou bijgevolg ook slecht nieuws zijn voor de factuur van de consument.

Ook Vlaams energieminister Freya Van den Bossche is tegen het installeren van slimme energiemeters in alle Vlaamse huishoudens. Hoewel een studie aantoont dat zo’n algemene invoering 144 miljoen euro zou opleveren, meent Van den Bossche dat er nog te veel onzekerheden zijn over de precieze kosten en baten. “We gaan ons niet in een avontuur storten waarvan we het einde niet kennen, maar waarvan we wel weten dat het 2 miljard euro kost”, aldus Van den Bossche aan Belga.

Volgens haar bestaat er nog te veel onzekerheid over de precieze kosten en baten van slimme meters. Zo blijft het gissen hoeveel de meters precies zullen kosten en of de geplande levensduur van 15 jaar realistisch is. “Ook de baten, met name de winst op het vlak van energiebesparing, zijn onvoldoende aangetoond”, meent Van den Bossche.

“Deze studie verandert niets aan mijn standpunt dat het geen zin heeft om in elke Vlaamse woning een slimme meter te gaan plaatsen”, klinkt het. Van den Bossche verwacht meer heil van het creëren van slimme netten waarbij vraag en aanbod beter op mekaar worden afgestemd. “Bovendien kan je met die 2 miljard euro voor slimme meters een veel grotere energiewinst boeken als je die bijvoorbeeld zou inzetten op maatregelen rond energie-efficiëntie of energierecuperatie”. (Belga/RDM/KS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels