Vzw Passiefhuis-Platform pleit voor respect en stabiliteit

Vzw Passiefhuis-Platform pleit voor respect en stabiliteit

Duurzaam bouwen, Nieuws

Vzw Passiefhuis-Platform doet enkele voorstellen om het wegvallen van de belastingvermindering voor lage energie en passiefhuizen te compenseren. Passieve gebouwen hebben een energieverbruik dat vier keer lager ligt dan bij een doorsnee nieuwbouw.

De vzw onderstreept dat de budgettaire impact van de belastingvermindering voor lage energie, passiefhuizen en nulenergiewoningen zeer beperkt is. Passiefhuis-Platform heeft in 2011 een honderdtal dossiers ontvangen. De geïndexeerde belastingvermindering bedraagt voor een nulenergiewoning jaarlijks 1.700 euro. Op jaarlijkse basis is de budgettaire impact 340.000 euro of 0,1% van het budget van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. “Een zeer kleine maatschappelijke kost om de bevolking in de richting te sturen van zeer energiezuinig bouwen”, zodus vzw Passiefhuis-Platform. “Bovendien ondersteunt men zo niet bepaalde individuele maatregelen, maar wél een geïntegreerde aanpak die zijn energiebesparing tot 80 à 95% al effectief bewezen heeft.”

De afschaffing van de belastingsvermindering maakt daarentegen wél een heel groot verschil voor de bouwer. “Dit fiscaal voordeel afschaffen betekent prompt een bijkomend te financieren kapitaal dat in het geval van een nulenergiewoning 25.000 euro kan bedragen. Dit is een onredelijke last die men bij een klein deel van de bevolking neerlegt en is dan ook onaanvaardbaar.”

Respect en stabiliteit

De vzw Passiefhuis-Platform pleit voor respect voor de aangegane verbintenissen van de overheid. Ze willen dat de mensen die vandaag een certificaat hebben ontvangen gedurende tien jaar van de voorziene belastingvermindering kunnen genieten zoals het nu in de wet is voorzien. Ze willen ook dat de beloofde belastingvermindering moet worden voorzien voor alle bouwheren die beschikken over hun bouwvergunning voor een lage energiewoning, passiefhuis of nulenergiewoning en de komende twee jaar hun certificaat bekomen.

De vzw pleit er ook voor dat de regering de huidige maatregel in stand moet houden tot er op regionaal niveau alternatieven in voege getreden zijn. Op Vlaams niveau verklaart de regering in februari bij het opmaken van de begrotingscontrole wel aandacht te willen hebben voor de problematiek maar het wegvallen van de federale maatregelen maar in zeer beperkte mate te kunnen beantwoorden met regionale alternatieven.

Internationaal engagement

Volgens de vereniging moet de overheid de innovatie van energiezuinig bouwen verder blijven steunen om kosten te drukken van de bouwers en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Verder benadrukken ze dat we de internationale engagementen moeten nakomen.

Europa legt ons via de EPBD-richtlijnen op om tegen 2021 enkel nog Nearly Zero Energy Buildings te bouwen, gebouwen die qua ambitieniveau ergens te situeren zijn tussen passieve en nulenergiegebouwen. In 2019 moeten alle publieke gebouwen al aan die standaard beantwoorden. “Willen we dit realiseren, dan moeten we daar nu werk van maken en niet de al ingezette tendens afbreken”, aldus de vzw.

“Het is bovendien ook vrij cynisch om juist nu deze besparing door te voeren, nu de internationale gemeenschap zich op de klimaatconferentie van Durban buigt over de vraag hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen en de klimaatverandering tegengaan.” (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels