WAALSE EPB ONDER DE LOEP

WAALSE EPB ONDER DE LOEP

Recht en financiën

Praktische informatie rond de energieprestatieregeling in Wallonië opgelijst.

De regels en praktijk van de energieprestatieregeling of EPB in Wallonië op een rijtje.

1. De regels

Sinds september 2008 moeten nieuwe woningen voldoen aan een globaal thermisch isolatieniveau van K45 (berekend per aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning). De waarden Umax van de bouwelementen werden ook verlaagd, om hogere eisen te kunnen stellen. Gebouwen die van bestemming wijzigen (en die voordien niet bestemd waren voor woondoeleinden) moeten een waarde van K65 respecteren.

Ook op het vlak van ventilatie worden hogere eisen gesteld. Voortaan moet elke nieuwbouw worden uitgerust met een krachtig ventilatiesysteem (met manuele of mechanische luchtaanvoer en -toevoer). In het geval van renovatie moet bovendien een luchtaanvoer worden geïnstalleerd wanneer nieuwe ramen worden geplaatst.

Vanaf 1 mei 2010 gelden voor alle nieuwe gebouwen, naast de eerder geciteerde criteria, nieuwe variabelen: een niveau Ew lager dan 100 en een E-peil lager dan of gelijk aan 170 kWh/m². Die vloeien voort uit de globale energie-eisen, die verder gaan dan het thermische aspect (zoals K).

2. In de praktijk

Sinds 1 mei 2010 moet de bouwheer een EPB-verantwoordelijke (de architect of een door het Waals Gewest erkende persoon) aanstellen. Die staat in voor het ontwerp en de controle op de EPB-normen. Wanneer de vergunning wordt aangevraagd, moet een ‘EPB-verbintenis’ aan het dossier worden toegevoegd die stipuleert dat alle betrokkenen (klant, architect en aannemer) de norm zullen respecteren. Twee weken voor het begin van de werken moet een voorlopige EPB-verklaring aan de startverklaring worden toegevoegd.

Daarin worden de variabelen, waaronder de E-waarde, vermeld. Wanneer het huis klaar is, moet een definitieve EPB-verklaring worden ingediend met daarin onder meer een toelichting bij de eventuele afwijkingen qua isolatie in vergelijking tot het oorspronkelijke lastenboek én de implicaties daarvan op de berekeningen. Na de conformiteitcontroles kunnen strafrechtelijke sancties worden uitgevaardigd. De administratieve boetes kunnen oplopen van 250 tot 50.000 euro.

Sinds 1 juni 2010 gaat deze nieuwe regelgeving ook gepaard met een certificatiesysteem. Alle gebouwen die te koop worden gesteld en waarvan de stedenbouwkundige vergunning van na 1 december 1966 geldt, moeten over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken dat de koper informeert over de energieprestaties van het pand en vergelijkingen mogelijk maakt. Vanaf 1 januari 2011 zal het energieprestatiecertificaat verplicht zijn voor alle gebouwen die te koop worden aangeboden, ongeacht de datum van de stedenbouwkundige vergunning. Vanaf 1 juni 2011 zal het EPC ook verplicht zijn voor residentiële gebouwen die te huur worden gezet.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels