Waar kunt u terecht met bouwgeschillen?

Recht en financiën

Problemen waarvoor geen minnelijke schikking te vinden is, hoeven niet altijd voor het gerecht te komen. U kunt namelijk ook terugvallen op arbitrage of op verzoening.

Problemen waarvoor geen minnelijke schikking te vinden is, hoeven niet altijd voor het gerecht te komen? U kunt namelijk ook terugvallen op arbitrage of op verzoening.

De Kamer van Arbitrage en Bemiddeling

Om langdurige geschillen, onvermijdelijke vertragingen en hoge gerechts- en advocatenkosten te vermijden, kunt u een discussie laten beslechten door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling. Hier krijgt u binnen zes maanden een definitieve uitspraak, waartegen geen van beide partijen nog in beroep kan gaan. Arbitrage heeft dezelfde rechtsgeldigheid en bindende kracht als een publieke rechtbank. Bij betwistingen van technische aard hakken een jurist en twee deskundigen de knoop door. Andere voordelen van deze oplossing zijn dat u op voorhand de procedure kent en dat er voor de partij die gelijk krijgt geen kosten zijn. Ook wordt alles in een veel minder vijandige sfeer geregeld. Om een beroep te kunnen doen op arbitrage, moet de aannemer deze mogelijkheid wel vermelden in zijn offertes en aannemingscontract. Uiteraard kunt u er zelf op aandringen dat de aannemer deze clausule voorziet.

Hoe luidt zo’n arbitragebeding?

U kunt de aannemer vragen het volgende arbitragebeding te vermelden in zijn bestek of overeenkomst: “Ieder geschil betreffende deze overeenkomst en al zijn gevolgen worden, op verzoek van tenminste n partij, uitsluitend gebracht vr de Voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw, Kandelaarsstraat 18, 1000 Brussel, tel. 02/511 39 90 of, bij verhindering, vr de Ondervoorzitter of iedere andere door hen onder de andere leden van de Kamer aangestelde arbiter. De partijen verwijzen onherroepelijk naar de wet en het reglement van de Kamer waarvan zij zich ertoe verbinden kennis te nemen, wat de betekenings-, oproepingswijzen, de procedure betreft, alsmede de kosten en uitgaven. Ieder schrijven betreffende de Arbitrage dient eerst aan het hierboven vermelde adres toe te komen.”

De verzoeningscommissie

Een andere mogelijkheid is verzoening, wat niets te maken heeft met arbitrage en juridisch helemaal niet zo’n impact heeft. Binnen het Charter van Woningbouwers is een verzoeningscommissie actief, die tracht geschillen tussen leden-woningbouwers en hun klanten in der minne te regelen. Daarnaast bestaat er een verzoeningscommissie voor bouwgeschillen waarin vier partners zetelen: de Orde van Architecten, Nacebo, de Confederatie Bouw en Test-Aankoop. Bij conflicten kunnen de betrokken partijen zich tot de commissie wenden, die zal pogen tot een verzoening tot stand te brengen tussen de verschillende partijen. Make love, not war: waar hebben we dat nog gehoord?

Ik ga Bouwen & Renoveren

Adressen

Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), Lombardstraat 42, 1000 Brussel, tel. 02/511 65 95, fax 02/514 18 75

Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw, Kandelaarsstraat 18, 1000 Brussel, tel. & fax 02/511 39 90, Spastraat 8, 1000 Brussel, tel. 02/238 06 05, fax 02/238 06 11

Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, tel. 02/545 56 00, fax 02/545 59 00

TestAankoop, Hollandstraat 13, 1060 Brussel,tel. 02/542 32 11, fax 02/542 32 50

Nationale Raad van de Orde van Architecten, Livornostraat 160 bus 2, 1050 Brussel, tel. 02/647 04 94, fax 02/646 38 18

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels