Waar vindt u meer informatie rond duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen, Recht en financiën

Waar kunt u meer informatie vinden over duurzaam bouwen en renoveren? Ik ga Bouwen & Renoveren zet alle nuttige adressen en websites op een rijtje.

1. De Federale Overheid

Federale actualiteit over duurzame ontwikkeling

www.duurzame-info.be

Federale overheidsdienst voor economie, KMO, middenstand en energie

Tel. (gratis) 0800 120 33, fax (gratis) 0800 120 57

www.mineco.fgov.be

E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Federale overheidsdienst voor volksgezondheid, de voedselketen en het leefmilieu

www.energievreters.be

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

www.poddo.be

E-mail: contact@poddo.be

2. Vlaams Gewest

Vlaams Energieagentschap (VEA)

www.energiesparen.be

Tel. (gratis) 1700

E-mail: energie@vlaanderen.be

Andere relevante websites Vlaamse overheid


www.milieuinfo.be

www.bouwenenwonen.be

3. Waals Gewest

Milieuwebsite van het Waals Gewest

http://energie.wallonie.be

4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Instituut voor Milieubeheer


www.ibgebim.be

Tel. 02 775 75 75, fax 02 775 76 21

5. Bouwen

Bouwen met aarde (leembouw) – www.bouwenmetaarde.be

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkelingwww.icdo.be

Bouwunie –

www.bouwunie-duurzaambouwen.be

Tel. 02 238 06 06, fax 02 238 06 11

E-mail: Mieke.Bonnarens@bouwunie.be

Site Europese Commissie met o.a. een luik energieec.europa.eu

EPB-team


www.epb-oplossingen.be

Ontwerpbureau B.Archi (strobalenbouw) – www.barchi.be

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)


www.wtcb.be

Tel. 02 5026690, fax 02 5028180

Algemene vragen: info@bbri.be

6. Labels

www.blauer-engel.de– Der Blaue Engel is een milieulabel voor bouwmaterialen

www.ecolabel.be– Europees ecolabel

www.fair-timber.be– info over het FSC-label voor hout

www.fsc.org– FSC-label voor hout

www.natureplus.org– Duitse milieuorganisatie met label in verband met bio-ecologisch bouwen

www.svanen.nu– ‘Zwaan’ is het milieulabel van de Scandinavische landen

www.woodnet.com– info over het PECF-label voor hout (ook: www.pefc.org)

7. Milieu

Bond Beter Leefmilieu (organisator klimaatwijken)

www.bondbeterleefmilieu.be

www.klimaatwijken.be

Tel. 02 282 17 20, fax 02 230 53 89

E-mail: info@bblv.be

Centrum voor Natuur- en milieueducatie


www.c-v-n.be

Tel. 03 226 02 91, fax 03 233 59 97

E-mail: info@c-v-n.be

Ecolife

www.ecolife.be

Tel. 016 22 21 03

E-mail: info@ecolife.be

Greenpeacewww.greenpeace.be

Inter-Environnement Wallonie, syndicat pour la protection de l’environnement

www.sante-environnement.be

Tel. 081 25 52 80, fax. 081 22 63 09

E-mail: iew@iewonline.be

Netwerk Bewust Bouwen www.verlicht.be

8. Energie

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen


www.ode.be

Tel. 011 66 50 91, fax 011 64 05 91

E-mail: info@ode.be

www.topten.be– geeft een overzicht van alle energiezuinige toestellen.

International Energy Agency www.iea.org

Beroepsvereniging van leveranciers van systemen voor zonne-energiewww.belsolar.be

Europees netwerk voor zonne-energieproductenwww.soltherm.org

het Waterloket

www.waterloketvlaanderen.be

Tel. 053 72 62 11

E-mail: info@vmm.be

World Wildlife Fundwww.wwf.be

9. Anders denken en produceren

McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), stichters van Cradle to Cradle

www.mbdc.com

www.allesduurzaam.nlmet lijsten van cradle to cradle-producten

Kringwinkels


www.kringwinkels.be

Centraal tel. 070 222 002

Informatiecentra, workshops en opleidingen

Centrum Duurzaam Bouwen

www.cedubo.beof www.centrumduurzaambouwen.be

Tel. 011 51 70 52, fax 011 57 12 87

E-mail: l.kenis@centrumduurzaambouwen.be

Dialoog/bouwteam


www.dialoog.be

Tel. 016 23 26 49, fax 016 22 21 31

E-mail: info@dialoog.be

Ecohuis

http://ecohuis.antwerpen.be

Tel. 03 217 08 11, fax 03 217 08 88

E-mail: ecohuis@stad.antwerpen.be

Gents Ecologisch Centrum

www.gec.be

Tel. 09 242 87 00, fax 09 242 87 51

E-mail: info@gec.be

Groen Licht Vlaanderen


www.groenlichtvlaanderen.be

Kamp C


www.kampc.be

Tel. 014 27 96 50, fax 014 27 96 69

E-mail: info@kampc.provant.be

Milieuadvieswinkel


www.milieuadvieswinkel.be

Tel. 09 242 87 59, fax 09 242 87 51

E-mail: vraag@milieuadvieswinkel.be

Passiefhuis-Platform


www.passiefhuisplatform.be

Advieslijn: 0903 46 747 (1,12 EUR/min)

Renewable Energy House


www.erec-renewables.org

Tel. 02 546 19 33, fax 02 546 19 34

E-mail: erec@erec.orgou erec@erec-renewables.be

Stadwinkel


www.curbain.be

E-mail: info@curbain.be

Velt


www.velt.be

Tel. 03 281 74 75, fax 03 281 74 76

E-mail: info@velt.be

Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE)

www.vibe.be

Vlaams overleg bewonersbelangen (VOB)

www.vob-vzw.be

www.wegwijzerduurzaambouwen.be

ZonneWinDT


www.zonnewindt.be

Tel. 0477 55 13 22

E-mail: info@zonnewindt.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels