Waarom blijft het succes van de particuliere windmolen uit?

Waarom blijft het succes van de particuliere windmolen uit?

Energiebronnen

We zien ze meer en meer opduiken langs autosnelwegen en kanalen: de grote windturbines. Blijkbaar zijn ze dus rendabel genoeg om groene elektriciteit te produceren. Maar waarom zijn de kleinere, particuliere windmolens dan niet aan een gelijkaardige opmars bezig? We vroegen het aan Bart Bode, algemeen directeur van de Organisatie Duurzame Energie.

Bart Bode ziet verschillende redenen voor het uitblijven van een massaal succes voor de particuliere windmolens. Voor alle duidelijkheid, met ‘particuliere windmolen’ bedoelen we kleine windturbines met een maximale hoogte van 15 meter en een vermogen kleiner dan 25 kW.

Vergunning

Een eerste struikelblok is de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning. De gemeentebesturen zijn niet erg geneigd zo’n vergunning te verlenen voor de bouw van een windturbine in de nabijheid van een woning. Op een industrieterrein gebeurt dat al wat gemakkelijker.

Wind

De maximale hoogte van 15 meter vormt een tweede hindernis. Met uitzondering van een zone van 10 à 15 kilometer langs de kuststrook hebben we in ons land op deze hoogte weinig wind. Om betere rendementen te halen, moet de windturbine dus veel hoger zijn. En die hoogte stijgt alleen maar naarmate je meer landinwaarts trekt.

Betrouwbaarheid

Een derde hindernis is de betrouwbaarheid: zowel testen in het Nederlandse Schoondijke als recent in Oostende zijn niet zo hoopgevend. Beide testzones liggen op een gunstige windlocatie en toch konden maar één of twee van de geteste windmolentypes behoorlijke resultaten voorleggen, de overige niet.

Terugverdientijd

Ook niet bepaald motiverend voor het plaatsen van een windturbine is de terugverdientijd. Die ligt ruw geschat rond de 20 jaar, op voorwaarde dat het systeem niet te veel pannes heeft. Een windmolen bevat draaiende onderdelen en daar is altijd onderhoud aan verbonden. Kijk maar naar uw wagen. Met diezelfde investeringskost is het voor particulieren en KMO’s dus veel interessanter om een PV-installatie te plaatsen. Ze vergen minder onderhoud, zijn minder gevoelig aan pannes,…

Alternatieven?

Wanneer wordt een investering in windenergie dan wel rendabel? Middelgrote turbines (300 kW) zijn wel interessant, maar de startinvestering ligt hoog. Toch zijn dergelijke systemen interessant voor een bedrijventerrein of boerderij. Tenminste, als u niet opziet tegen de complexe vergunningsprocedure. Want tegen de tijd dat u een vergunning op zak hebt, hebt u al een belangrijk deel van een investering in een PV-installatie terugverdiend.

Een doorbraak voor kleine windturbines zal er pas komen als de technologie meer betrouwbaar wordt en als de prijs sterk daalt. Misschien bieden technieken uit de Aziatische landen wel die oplossing, alleen is het nog niet duidelijk wanneer die turbines op de Europese markt beschikbaar zijn. En ook dan zijn er uitgebreide technische testen nodig. Een andere oplossing kan het plaatsen van windturbines op hoge gebouwen in de steden zijn. Maar ook daar is een technische en bouwkundige toets nodig. Denk aan extra versteviging en verankering, want een windturbine geeft toch wel wat trillingen en druklasten.

Tekst: TiM Vanhove

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels