Wanneer moet u uw woonkrediet herzien?

Recht en financiën

Het kan soms nuttig zijn om een herziening van de rentevoet van uw woonkrediet aan te vragen.

Hebt u in het verleden een woonkrediet afgesloten? Dan kan het soms – in periodes van schommelende rente – nuttig zijn om een herziening van de rentevoet aan te vragen.

De langetermijnrente is momenteel opnieuw boven de 4 %-grens geklommen. Het tijdperk van superlage rentevoeten lijkt dus tot het verleden te behoren. Toch is het geen overbodige luxe om één keer per jaar te checken of uw lening niet voor aanpassing vatbaar is.

Hebt u destijds een krediet met een vaste rentevoet afgesloten? In dat geval worden in principe geen rentewijzingen doorgevoerd gedurende de volledige looptijd. Maar als de rente sindsdien gedaald is, kan het interessant zijn om een herziening aan te vragen bij uw bank. Dat is echter een nogal omslachtige procedure. Althans: bekeken van de kant van uw bankier. Als klant ondervindt u er zelf weinig hinder van, maar de bank heeft er in ieder geval de handen vol mee.

Bij zo’nherziening moet u wel een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding betalen. En die kan behoorlijk oplopen – afhankelijk van de nog openstaande schuld en van de rentevoet. De precieze berekening varieert van geval tot geval: een standaardformule kunnen we u dus niet geven. Maar het uiteindelijke bedrag kan oplopen tot enkele honderden euro. Het is uiteraard de bedoeling dat de nieuwe lagere rentevoet die kosten compenseert.

Of hebt u een lopend woonkrediet met variabele rente? Bij deze formule weet u op voorhand dat de rentevoet systematisch herbekeken wordt. Dat gebeurt automatisch: bijvoorbeeld elk jaar op de vervaldag. Afhankelijk van het soort krediet met variabele rente dat u afgesloten hebt, zal uw bank dan automatisch ofwel het maandbedrag wijzigen, ofwel de looptijd.

Hoe gebeurt zo’n herziening?

De aanpassing bij een krediet met variabele rentevoet gebeurt op basis van de gekozen formule. Volgens de meest eenvoudigste formule kan de wijziging jaarlijks gebeuren. De hoogte van de aanpassing wordt door een zogenaamde CAP beperkt. Dat is het maximumpercentage waarmee de rente kan verhoogd of verlaagd worden. Die CAP zorgt dus enerzijds voor een bescherming in periodes van stijgende rente. Maar ook voor een beperking van een eventuele renteverlaging.

Marktleider Fortis hanteert bij de formule van jaarlijkse aanpassing een CAP van maximum 1 % naar boven en 3 % naar beneden. Maar bij de formule ‘5 jaar variabel’ bedraagt de CAP 4 % – zowel naar boven als naar onder. Voor de ‘formule 10-5-5’ – lees: een eerste revisie na 10 en een tweede en laatste revisie na 15 jaar – bedraagt de CAP 2 % naar boven en 5 % naar beneden. Het spreekt vanzelf dat het hier maximumpercentages betreft. In realiteit zal de aanpassing zelden zo groot zijn.

De aanpassing van een woonkrediet met variabele rente gebeurt meestal op basis van een referentie-index. Die werd bij het afsluiten van uw lening opgenomen in het contract. Bij een overschrijding van de index berekent uw bank de nieuwe rentevoet, en dat is meestal een variatie op het thema van de klassieke formule: nieuwe rentevoet = oude rentevoet + (nieuwe index – oorspronkelijke index). Hierop wordt dan de CAP toegepast.

Wees op uw hoede!

Bij een woonkrediet met een variabele rentevoet gebeuren de aanpassingen dus automatisch. Bij de formule met vaste rente moet u zelf actie ondernemen voor de eventuele herziening van de rentevoet. Hoe dan ook, banken zijn altijd bereid tot een extraatje voor goede klanten. Ga daarom nooit onmiddellijk akkoord met een voorgestelde aanpassing, maar probeer te onderhandelen. Uw bankier zal zeker bereid zijn om water in de wijn te doen. Zeker wanneer u met uw volledig dossier klant bent bij hem.

Banken zijn overigens geen caritatieve instellingen. Ze willen geld verdienen aan woonkredieten, terwijl u zelf uiteraard gebaat bent bij een zo goedkoop mogelijke oplossing. Geloof daarom niet klakkeloos uw financiële instelling, wanneer er een renteherziening doorgevoerd wordt.

Het gebeurt in de praktijk namelijk al wel eens dat de aanpassingen niet helemaal correct gebeuren. Maak dus steeds zelf de oefening ter controle. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Consumentenorganisaties pleiten dan ook voor meer transparantie. De referentie-index – die gebruikt wordt bij aanpassingen bij een variabele rentevoet – kan u alvast terugvinden op de website van de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen: www.cbfa.be.

Roel Van Espen

Extra

Echtscheiding

Een minder prettige situatie is de aanvraag voor herziening van de modaliteiten bij een echtscheiding. Meestal behoudt één van beide partners dan de woning, maar die neemt dan ook de volledige leninglast op de schouders. Deze revisie gaat in dit geval meestal gepaard met een verlenging van de looptijd van de lening. Want zo wordt de maandelijkse last wat draaglijker. Bij een herfinanciering worden er ook kosten aangerekend, in de vorm van een wederbeleggingsvergoeding. Maar er kan wel onderhandeld worden over de nieuwe rentevoet. Zo’n herfinanciering kan overigens zowel aangevraagd worden voor kredieten met een vaste als met een variabele rentevoet.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels