Warmte-krachtkoppeling en de certificaten

Warmte-krachtkoppeling en de certificaten

Elektriciteit, Nieuws

Thuis zelf warmte, warm water en elektriciteit produceren met één enkel toestel? Het kan, dankzij het systeem van warmte-krachtkoppeling.

In Vlaanderen kan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) warmtekrachtcertificaten toekennen voor de besparing die werd gerealiseerd.

WKK-certificatensteun wordt enkel toegekend aan kwalitatieve WKK-installaties. De specificaties daarvan vindt u op de website van de VREG.

Een WKK-certificaat wordt afgeleverd per MWh (= 1000 kilowattuur) primaire energiebesparing ten opzichte van gescheiden opwekking van elektriciteit in een performante elektriciteitscentrale en warmte in een ketel.

De berekening van het aantal certificaten is daardoor afhankelijk van het rendement van de WKK en van de referentierendementen voor gescheiden opwekking. Meer informatie op de website www.vreg.be. De waarde van zo’n certificaat is marktafhankelijk (met een vaste minimumprijs van 27 euro per 1000 kWh).

Verder zijn er groenestroomcertificaten. Die worden toegekend op basis van elke productie van 1000 kWh elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De voorwaarde is wel dat je gebruik maakt van een hernieuwbare of groene brandstof zoals biogas, mest of houtpellets. De berekeningsmethode is eveneens te vinden op de website van de VREG.

Wallonië

In Wallonië krijgt u bovenop de federale premie eveneens 20% subsidies op het restbedrag, i.e. het bedrag na aftrek van de federale subsidies. Verder zijn er ook daar groenestroomcertificaten. Die worden toegekend op basis van de vermeden CO2-uitstoot van de kleinschalige productie in vergelijking met de productie van elektriciteit met een performante elektriciteitscentrale en de productie van warmte met een ketel. De berekeningsmethode is te vinden op de website van de CWAPE.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt u bovenop de federale premie eveneens 25% subsidies op het restbedrag, i.e. het bedrag na aftrak van de federale subsidies. Ook hier zijn er groenestroomcertificaten, die worden toegekend op basis van de vermeden CO2-uitstoot van de kleinschalige productie in vergelijking met de productie van elektriciteit met een performante elektriciteitscentrale en de productie van warmte met een ketel.

De besparing is uiteraard afhankelijk van de gebruikte brandstof en de karakteristieken van de micro-WKK. De berekeningsmethode is te vinden op de website van de BIM.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels