Wat als u zelf helpt bij de werken?

Wat als u zelf helpt bij de werken?

Recht en financiën

Waar moet u rekening mee houden als u zelf een aantal werken uitvoert? Hoe zit het dan met de btw? En hoe verzekert u zich het best tegen onvoorziene omstandigheden?

Goedkoper?

Wie zelf grotendeels zijn woning bouwt, doet dat vooral om de kostprijs te drukken. Materialen zijn soms goedkoper als u ze zelf aankoopt en u hoeft vooral geen dure werkuren te betalen. Maar als u aan het einde berekent hoeveel u per uur verdiend hebt, is het resultaat bedroevend.

Bovendien moet u zich een heleboel – meestal verrassend duur – gereedschap aanschaffen. Een absolute must is dat u over voldoende tijd en over twee rechterhanden beschikt, anders dreigt het een zware ontgoocheling te worden. Gebrek aan ervaring kan leiden tot heel wat tijdverlies. Hou er rekening mee dat u ook verplichtingen aangaat: de vrienden en familieleden die u een handje helpen, verwachten normaal een wederdienst.

Een ander probleem is dat u alle verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de werken draagt. Bij gebreken en problemen achteraf draait u dus zelf op voor de kosten. Als u het erop waagt, loont het dan ook de moeite om de werken te laten begeleiden door een architect. De vrienden die u een handje toesteken lopen het risico last te krijgen met de sociale of arbeidsinspectie.

Geen btw op eigen werk

Verder riskeert u allerlei betwistingen met overheidsdiensten. De btw-administratie kan moeilijk doen over de materialen die u zelf heeft gekocht en over het eigen werk. U moet in principe geen btw betalen op eigen werk en op de gratis hulp van bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, grootouders, broers).

Breng de btw-controleur schriftelijk op de hoogte van de werken die u zelf wil uitvoeren. Doe dit voor de aanvang van deze werken, en hou daarna een verslag bij met de begin- en einddatum van het eigen werk en de namen van de personen die gratis hebben geholpen. Uw verklaring heeft meer draagkracht wanneer zij werd ondertekend door een officieel getuige zoals een schepen, de burgemeester, de veldwachter, een politieagent.

Ook de facturen waaruit blijkt dat gereedschap en materialen werden aangekocht, versterken de verklaring. U moet wel 21% btw betalen als u bouwmaterialen koopt en op materialen die door de aannemer worden geleverd maar niet door hem worden verwerkt.

De btw-vrijstelling geldt ni wanneer u voor eigen rekening werken uitvoert die tot uw beroep behoren. Een metselaar die zijn eigen woning bouwt, moet dus op het metselwerk btw betalen, maar niet op de werken die niets te maken hebben met zijn bouwambacht, zoals het leggen van de elektrische leidingen of het installeren van de verwarming.

Verzekerd?

Een laatste risico is natuurlijk de veiligheid. Een ongeval is snel gebeurd, zeker omdat u dikwijls werk verricht waarmee u niet vertrouwd bent. Als u zichzelf of uw helpers niet voldoende verzekerd hebt, dreigt zo’n ongeval catastrofale dimensies te krijgen. Mogelijke voorzieningen zijn een verzekering voor onbezoldigde helpers, en voor uzelf een verzekering ongevallen-privéleven.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels