Wat als uw huurwoning gebreken vertoont?

Wat als uw huurwoning gebreken vertoont?

Immo, Recht en financiën

Welke stappen kan u ondernemen indien u een woning huurt die gebreken vertoont? In vijf stappen legt Wonen-Vlaanderen uit wat u als huurder kan ondernemen.

Een huis huren waarin je gebreken ontdekt, dat is niet fijn. Het is belangrijk om niet bij te pakken te blijven zitten, zo gaat het probleem enkel maar groter worden, maar actie te ondernemen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Eerst en vooral kan je als huurder zelf een aantal stappen ondernemen, maar ook de huurdersbond kan je helpen om geschillen met de verhuurder op te lossen en het dossier verder op te volgen.

Maar alvorens u naar de huurdersbond stapt, kan u best zelf deze stappen ondernemen:

1. Maak een inventaris van al de gebreken in de woning

Bij het intrekken in een huurhuis zijn er toch een aantal zaken waar je goed op moet letten, vooral naar veiligheid toe. Enkele voorbeelden hiervan zijn: zakt de vloer door? Zijn er scheuren in de muur? Is de gasinstallatie onveilig of zijn de ramen rot? Nadat je deze gebreken hebt vastgesteld, is het belangrijk om foto’s te maken en een lijst op te stellen.

2. Wie moet de werken betalen?

Je hebt de gebreken voorgelegd, maar nu is de volgende vraag: wie gaat dat betalen? Hiervoor ga je na of de nodige werken om de gebreken weg te werken voor de rekening zijn van de huurder of verhuurder. Dit is normaalgezien vastgelegd in het contract. Indien hier geen consensus in gevonden kan worden, is een stap naar de vrederechter misschien geen slecht idee. Of ook de huurdersbond kan helpen bij het vaststellen van de verantwoordelijkheden.

3. Verwittig de verhuurder van de gebreken in de woning

Wanneer de woning gebreken vertoont, is het essentieel om de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. Indien je dit niet doet, komen uiteindelijk alle kosten bij jezelf terecht. Je kan de verhuurder op de hoogte stellen via mail of aangetekend schrijven. In de brief geef je aan welke gebreken er zijn en wie voor wat verantwoordelijk is. Wanneer u zelf werken moet uitvoeren om een probleem recht te zetten, dan vraagt u hiervoor de toestemming alvorens u aan de slag gaat.

4. Onderneem actie als de verhuurder de problemen niet wil oplossen

Wanneer de verhuurder de problemen, waarvoor hij verantwoordelijk is gesteld, niet wil oplossen, blijf dan niet stilzitten maar onderneem actie. Je hebt de verhuurder steeds op de hoogte gebracht, dus eigenlijk moet hij nu doen wat van hem of haar verwacht wordt. Wanneer de verhuurder niets onderneemt, kan u een woningonderzoek laten uitvoeren door de huisvestingsdienst van de gemeente. Maar u kan ook, in geval van loszittende pannen, contact opnemen met de wijkagent. Let wel op: dit is in extreme gevallen, stap niet zomaar voor het minste naar de gemeente of wijkagent.

5. Onderneem actie als u het niet eens bent met vaststellingen van de gemeente

Wanneer de gemeente een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid heeft opgestart, kan het tot enkele maanden duren alvorens er een uitspraak volgt. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kan u contact opnemen met de provinciale dienst van Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de woning is gelegen. Zij zullen vervolgens een bijkomend onderzoek opstarten.

(LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels