Wat als uw woning een beschermd monument is?

Wat als uw woning een beschermd monument is?

Recht en financiën

Als u van gebouwen met een ziel houdt, is het niet denkbeeldig dat u op een dag verliefd wordt op een historisch waardevol pand. Een molen, een herenhuis met geschiedenis of een eeuwenoude hoeve.

Geniet van uw coup de foudre, maar informeer toch of het gebouw beschermd is als monument of dat er daarvoor plannen bestaan. In een als monument beschermd gebouw mag u namelijk niet zomaar uw gang gaan.

Kijk eens in het register

Het Bestuur Monumenten en Landschappen (BML) houdt voor elke gemeente een register bij van beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten. U kunt een afschrift hiervan inkijken bij de gemeente of het provinciebestuur. Wanneer een goed wordt opgenomen op een ontwerp van lijst of in een beschermingsbesluit, wordt de eigenaar daarvan via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Hij is verplicht om ook de huurders en bewoners van het gebouw in te lichten. Terecht, want opname op een ontwerp van lijst of in een beschermingsbesluit heeft zware gevolgen.

U doet niet meer wat u wil

Om te beginnen zijn er een aantal eigendomsbeperkingen (erfdienstbaarheden van openbaar nut). Tal van werken tot instandhouding en onderhoud zijn verboden tenzij u een schriftelijke vergunning hebt bekomen. Dat is ondermeer het geval voor

buitenschrijnwerk (deuren, ramen, luiken, poorten…) vervangen tuinmuren, afsluitingen, verlichtingselementen, bloembakken, banken vervangen, aanbrengen of veranderen de dakbedekking door andere materialen vervangen buitenmuren in een andere kleur schilderen de deur en de inkompartij wijzigen voegen verwijderen of metselwerk hervoegen met een voegspecie met een andere samenstelling en kleur decoratieve gevelelementen, smeedijzer en beeldhouwwerk aanbrengen, vervangen of wijzigen bestrating door andere bestratingsmaterialen vervangen graafwerken uitvoeren die de stabiliteit van het gebouw en de bijhorende constructies in gevaar kunnen brengen.

Verbouwingswerken zijn verboden of worden streng aan banden gelegd. Voor sommige ingrepen kunt u een afwijking bekomen.

U moet in stand houden

Om te voorkomen dat waardevol patrimonium vervalt of verkrot bent u als eigenaar of vruchtgebruiker verplicht onderhouds- en instandhoudingwerken uit te voeren. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

dakschade herstellen lekken dichten of afdekken gebroken ruiten vervangen ondergelopen kelders leegpompen dakgoten en afvoerleidingen tijdig reinigen de nodige veiligheidsmaatregelen treffen tegen brand, blikseminslag, waterschade, diefstal onmiddellijk consolidatie- en beveiligingsmaatregelen treffen ingeval van nood van sommige gebouwen is ook het interieur of een deel ervan beschermd.

Voor elke ingreep hebt u een schriftelijke vergunning nodig. Daar tegenover staat dat u verplicht bent om het interieur in goede staat te bewaren en moet ingrijpen als er zich problemen voordoen. U moet bijvoorbeeld tijdig houtworm-, schimmel-, zwam- en vochtaantasting bestrijden. Uiteraard zijn er nog een heleboel voorschriften die te maken hebben met de aard van het beschermde element (bv. een wind- of watermolen).

U hebt wel recht op centen

Tegenover al die verplichtingen staat wel dat de overheid (gewest, gemeente, provincie) mee uw financiële nood lenigt in de vorm van een restauratiepremie en een onderhoudspremie voor beschermde monumenten.

Als eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker kunt u subsidies aanvragen bij het Vlaams Gewest (provinciale directie van het Bestuur Monumenten en Landschappen). Verder zijn de uitgaven voor een niet verhuurd beschermd gebouw gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels