Wat beïnvloedt uw kadastraal inkomen?

Recht en financiën

Nogal wat eigenaars zijn bang dat verbouwingen het kadastraal inkomen van hun woning zullen doen stijgen. Daarom durven ze vaak geen vergunning of premie aan te vragen. Terecht of niet?

Nogal wat eigenaars zijn bang dat verbouwingen het kadastraal inkomen van hun woning zullen doen stijgen. Daarom durven ze vaak geen vergunning of premie aan te vragen. Terecht of niet?

Als eigenaar van een woning dient u elk jaar onroerende voorheffing te betalen. Het is een gewestelijke belasting die gebaseerd is op het kadastraal inkomen (KI). Ze komt ten goede aan het gewest waarin u woont, maar wordt nog eens verhoogd met zogenaamde opcentiemen ten voordele van de gemeente en de provincie. Hoeveel u precies betaalt, hangt dus af van uw woonplaats. Het KI komt overeen met het gemiddelde netto-inkomen dat u als eigenaar zou verdienen door uw woning gedurende een jaar te verhuren. Met andere woorden: het is de fictieve opbrengst van uw onroerend goed, ongeacht of er al dan niet huurinkomsten zijn.

Bij de berekening van het KI wordt rekening gehouden met de huurmarkt op een referentietijdstip (1 januari 1975). Het wordt jaarlijks geïndexeerd, en dat bedrag ligt aan de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. In Vlaanderen bedraagt die 2,5% van het geïndexeerde KI, in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaalt u 1,25%. Voor een eigendom die als sociale woning verhuurd wordt, liggen de tarieven lager (respectievelijk 1,6% en 0,8%).

Verminderd tarief

Hebt u kinderen, dan geven die vaak recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. “In het Vlaams Gewest moet je minstens twee kinderen hebben waarvoor je kinderbijslag ontvangt”, zegt Wouter Devloo van het fiscaal kantoor B&A Advies. “Afhankelijk van het aantal geniet je een forfaitaire korting. Woon je in Brussel of Wallonië, dan geldt als voorwaarde dat je twee kinderen moet hebben, waarvan tenminste nog één ten laste. In dat geval wordt de korting berekend via een percentage (in Brussel) of een vast bedrag (in Wallonië).”

“Daarnaast heb je ook voor een zogeheten bescheiden woning recht op een verminderd tarief, meer bepaald een korting van 25%. Ook hier verschillen de regels ietwat naargelang het gewest. In Vlaanderen mag het niet-geïndexeerde KI van alle onroerende goederen die u in het Vlaams Gewest bezit, niet meer bedragen dan 745 euro. Voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag het niet-geïndexeerde KI van alle onroerende goederen die je in héél België bezit, niet hoger zijn dan 745 euro.”

Meldingsplicht

Bij een nieuwbouw wordt het KI bepaald op basis van een formulier dat u binnen de dertig dagen na de ingebruikname van de woning aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (de vroegere Administratie van het Kadaster) moet bezorgen. Dat document dient u waarheidsgetrouw in te vullen en de kans bestaat dat een ambtenaar ter plaatse de gegevens komt controleren. Maar ook als u een huis verbouwt, dan moet u dat melden via een formulier (surf hiervoor naar www.myminfin.be, klik op ‘Naar MyMinfin zonder authentificatie’, ‘Formulieren’ en tik als identificatienummer 43B in). In dat geval wordt het oude kadastraal inkomen mogelijk herzien.

“Wanneer het wooncomfort van de woning door de renovatiewerken verbeterd is, is de kans groot dat het KI verhoogd wordt”, zegt Wouter Devloo. “Wanneer de verbouwing een rechtstreekse invloed heeft op de huurwaarde van het goed, zal de ambtenaar van het kadaster wellicht een herziening doorvoeren. Dat is onder meer het geval bij de plaatsing van centrale verwarming, de omvorming van de zolderruimte tot een slaapvertrek, de aanbouw van een garage, de uitbreiding van het gebouw met een ruime veranda enzovoort.”

Financiële gevolgen

Houd er dus rekening mee dat een renovatie op termijn meer financiële gevolgen kan hebben dan initieel gebudgetteerd. Zeker wanneer het niet-geïndexeerde KI door de verbouwingen boven de grens van 745 euro gestegen is, geniet u niet langer de tariefvermindering van 25% voor een bescheiden woning. Weet ook dat bij een herziening van het KI rekening gehouden wordt met de streek waarin u woont. Is die er sinds de laatste berekening op vooruit gegaan, dan heeft dat eveneens een invloed op de te betalen onroerende voorheffing.

Daardoor zijn er heel wat verbouwers die liever geen slapende honden wakker willen maken. Vaak mijden ze de officiële kanalen – bijvoorbeeld voor de aanvraag van een bouwvergunning of een premie – omdat ze vrezen dat die de gegevens zullen doorgeven aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Daardoor begaan ze een bouwovertreding of grijpen ze naast een financiële tegemoetkoming.

Energiebesparende investeringen

“Goed om weten is echter dat bepaalde energiebesparende investeringen geen invloed hebben op het KI”, zegt Wouter Devloo. “Dat werd destijds verduidelijkt in een circulaire van de fiscus. Volgens die omzendbrief moet namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen verbouwingen die het comfort in een huis verhogen en maatregelen voor energiebesparing.” Hieronder volgen alvast enkele concrete voorbeelden van energiebesparende investeringen die niet tot een verhoging van uw KI leiden:

? de installatie van zonnepanelen;
? de plaatsing van een zonneboiler;
? de isolatie van het dak, muren en vloeren;
? de vervanging van enkel glas door dubbel of drievoudig glas;
? de installatie van een verwarmingsketel die ook elektriciteit aflevert (micro-warmtekrachtkoppeling);
? de plaatsing van thermostatische kranen;
? de installatie van een warmtepomp;
? de vervanging van een oude verwarmingsketel door een energiezuinigere ketel;
? de omvorming van uw huis tot een energiezuinige passiefwoning.

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels