Wat betekent het renovatiepact voor de verbouwer?

Nieuws

Eind vorig jaar zette Vlaams minister van Energie, Annemie Turtelboom, samen met 33 organisaties uit de bouwsector haar handtekening onder het Renovatiepact. Wat betekent dit voor de verbouwer?

Voorlopig nog niet heel veel. Grote doelstelling van dit pact is om een actieplan uit te stippelen om het bestaande vastgoedpark in Vlaanderen grondig te renoveren en (veel) energiezuiniger te maken, tot zelfs het niveau van bijna-energieneutraal. En dat is waarschijnlijk maar goed ook als je weet dat Vlaanderen meer dan 3 miljoen woningen telt, waarvan 70% dateert van voor 1970 en slechts 0,7% gerenoveerd is.

Verschillende werkgroepen zullen zich in de eerste zes maanden van het jaar buigen over de lijnen van het actieplan. Zo zal er gekeken worden naar “good practices” uit binnen- en buitenland en zullen er voorstellen gedaan worden voor eventuele verplichtingen waaraan woningen, eigenaars en bouwprofessionals zullen moeten voldoen. Ook wordt er gekeken naar hoe de financiële ondersteuningsmaatregelen, zoals premies en belastingverminderingen, beter kunnen worden afgestemd op het einddoel (totaalrenovatie) en op de verschillende doelgroepen. Bedoeling is om tegen 30 juni tot een concreet actieplan te komen. Dit jaar zal er dus nog niet al te veel veranderen, de premies blijven voorlopig behouden. Maar 2016 belooft heel wat anders te worden. Wij volgen het hier alleszins op de voet en houden je op tijd en stond op de hoogte.

www.energiesparen.be

www.beterbouwenenverbouwen.be

Sarah De Meûter

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels