Wat brengt 2012 voor de bouwsector?

Immo, Nieuws

Over de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van energiebesparende maatregelen is al veel inkt gevloeid. Maar dat zijn niet de enige zaken die verdwijnen of veranderen vanaf volgend jaar in de bouwsector. Een overzicht.

Federaal niveau
Vanaf 1 januari verdwijnen de meeste federale premies voor energiebesparende maatregelen. Enkel voor dakisolatie is nog een belastingaftrek mogelijk. Het gaat om een van de maatregelen uit het federale regeerakkoord.

Met uitzondering van dakisolatie verdwijnen de premies voor energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld voor dubbele beglazing en zonnepanelen maar ook voor zonneboilers, warmtepompen, thermstatische kranen en zuinige verwarmingsketels. Ook de belastingvermindering voor passiefhuizen, lage energiewoningen en nulenergiewoningen verdwijnt in 2012.

Voor dakisolatie blijft de premie behouden, zij het gewijzigd. De belastingafrek bedraagt 30 in plaats van 40 procent en is niet meer overdraagbaar. Voor de timing van het verdwijnen van de premie gelden dezelfde data en principes als bij de korting voor groene wagens. Je hebt nog recht op de korting voor bestellingen tot 27 november, ook al wordt er pas in 2012 geleverd. Wie op 28 november of later bestelde, maar nog voor het jaareinde geleverd krijgt, heeft ook nog recht op de aftrek via de belastingaangifte.

Verder wordt ook de groene lening niet verlengd en wordt het fiscale voordeel van de woonbonus voor iedereen op dezelfde manier berekend. Dit zal voor de meeste gezinnen in de middenklasse een belastingverhoging betekenen.

Brugpensioen

Werknemers die vanaf 2012 met brugpensioen willen gaan moeten een langere carrière als werknemer kunnen voorleggen. Voor brugpensioen vanaf 60 jaar is een beroepsverleden van 35 jaar voor mannen en 28 jaar voor vrouwen vereist. Brugpensioen vanaf 58 jaar is mogelijk na een carrière van 38 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen.

Maar er is ook positief nieuws. Er komt een loonverhoging van 0.3 procent voor arbeiders en bedienden in de bouwsector. Diezelfde cao voorziet ook een verhoging tot 80 procent van de bijdrage van de werkgever aan het treinabonnement van zijn bedienden vanaf 1 juli 2012.

Verder zijn er ook aanvullende werkloosheidsvergoedingen: de werkgever zal verplicht zijn om een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag toe te kennen aan zijn arbeiders die hij tijdelijk werkloos stelt omwille van gebrek aan werk, weerverlet of een technische storing.

Vlaanderen

Het bedrag voor groenestroomcertificaten voor zonnepanelen neemt geleidelijk aan af. Vanaf 1 januari krijgt wie een installatie plaatst met een vermogen van maximaal 250 kW nog 250 euro per certificaat in plaats van 270 euro voorheen. Voor installaties van meer dan 250 kW is dat 90 euro in plaats van 150 euro.

Nieuwe woningen, scholen en kantoren in Vlaanderen moeten ook een stuk energiezuiniger zijn vanaf 1 januari 2012. Voortaan geldt voor die gebouwen de E70-norm, wat concreet betekent dat die gebouwen nog een stuk beter geïsoleerd zullen moeten zijn en zuiniger zullen moeten omspringen met de energie die ze nog nodig hebben. Europese regels leggen op dat alle nieuwe gebouwen in 2021 zo goed als energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat het gebouw bijna geen energie meer verbruikt. Dat einddoel is nu opgenomen in een decreet.

Ten slotte wordt de watertoets strenger in Vlaanderen. Vanaf 1 maart 2012 zijn gemeenten verplicht om het advies van een waterbeheerder te vragen.

BTW op notariskosten
Wie een beroep doet op de diensten van een notaris of deurwaarder, moet vanaf 1 januari 21 procent btw betalen op diens ereloon. De btw-heffing is een maatregel van de nieuwe federale regering.

De regeling geldt voor de erelonen van alle aktes die de notaris verlijdt, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis en het afsluiten van een hypothecaire lening. Volgens de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) betekent dat bij de aankoop van een huis van 200.000 euro bijvoorbeeld een meerkost van 454 euro.

Netbeheerders

Huidige premies van de netbeheerders voor domotica, buitenzonwering, ventilatie met warmteterugwinning, thermostaatkranen en condensatieketels verdwijnen.

Er komt wel een nieuwe Vlaamse premie voor muur-en vloerisolatie. Vanaf 2012 zal er één netbeheerderpremie van 6 euro per vierkante meter zijn voor isolatie van daken, vloeren en spouwmuren. Wie enkel glas laat vervangen door beglazing met hoog rendement krijgt een premie van 12 euro per vierkante meter. Er komen ook hogere premies voor het plaatsen van een warmtepomp en zonneboiler. (RDM)
Bron: Confederatie Bouw

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels