Wat doet een veiligheidscoördinator?

niet importeren

De taken van een veiligheidscoördinator tijdens de verschillende bouwfases op een rijtje.

De taken van een veiligheidscoördinator tijdens de verschillende bouwfases op een rijtje.

1. Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase van uw woning/gebouw moet de veiligheidscoördinator de architect (of indien er geen architect is, de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken) helpen om in het ontwerp de veiligheidsmaatregelen en preventieregels op te nemen waarmee de uitvoerders en werfopzichters rekening moeten houden tijdens de uitvoeringsfase.

Hij detecteert op het plan alle risicovolle elementen. Hiervoor stelt hij een document op, het veiligheid- en gezondheidsplan, zodat de aannemers deze informatie kunnen verwerken in hun lastenboek.

2. Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase zorgt de veiligheidscoördinator voor de coördinatie van de activiteiten van de aannemers. Hij moet regelmatig (bijvoorbeeld één keer per week) de werf bezoeken om te controleren of het veiligheid- en gezondheidsplan toegepast wordt en alle voorgestelde maatregelen gerespecteerd worden, en houdt dit bij in een coördinatiedagboek.

Bij werken met grote risico’s moet hij controleren of die werken wel op de meest veilige manier uitgevoerd worden. Ook bij de start van elke nieuwe bouwfase, moet hij op de werf aanwezig zijn.

3. Oplevering
Na de oplevering van het gebouw maakt hij een postinterventiedossier op. Dit document bevat alle maatregelen die belangrijk zijn bij latere onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken. Alle architecturale (bijvoorbeeld het uitzicht, de materialen, de hoogtes…) en technische elementen (constructies, overspanningen…) worden hierin opgenomen. Dit dossier wordt na de werken via de architect aan de bouwheer overhandigd.

Wanneer er geen coördinatieverplichting is, moet de bouwheer zelf dit dossier opstellen of laten opstellen door zijn architect of aannemer. De bouwheer moet dit dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van eventuele latere werken. Bij directe verkoop van de woning (door een bouwbedrijf bijvoorbeeld) wordt het dossier aan de nieuwe eigenaar gegeven.

Chantal Verrecas

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels