Wat is het QUEST-label?

Wat is het QUEST-label?

Energie

Het QUEST-label (Quality Centre for Sustainable Energy Technologies) certificeert ondernemingen die systemen voor alternatieve energieproductie commercialiseren en installeren.

Technische installaties die u helpen om energie te besparen, liggen goed in de markt. Heel wat fabrikanten richten zich dan ook op die sector. Het is niet altijd makkelijk om uit de voorgestelde producten een keuze te maken, te meer daar de kostprijs niet noodzakelijk een indicatie is voor kwaliteit. Het QUEST-label is bedoeld om die keuze te vergemakkelijken.

Een label benadrukt bepaalde (extra)legale kenmerken van een product of systeem. Elk label van belang wordt pas aan een product of een firma toegekend na een controle en/of certificering door een onafhankelijke instelling.

Het QUEST-label (Quality Centre for Sustainable Energy Technologies) certificeert ondernemingen die systemen voor alternatieve energieproductie commercialiseren en installeren. Bedrijven worden vóór toekenning onderworpen aan een onafhankelijke controle van 4 essentiële aandachtspunten.

4 redenen tot vertrouwen

De bedrijven die het QUEST-label dragen, verbinden zich tot:
1. Systeemcomponenten met een erkend Europees ‘productielabel’.
2. Een ontwerpmethode op basis van opmetingen die rekening houden met de kenmerken van uw woning na een expertise ter plaatse.
3. Gestandaardiseerde offertes en algemene verkoopvoorwaarden met het oog op een maximale transparantie. Er mag ook geen overdreven hoog voorschot worden geëist.
4. Geschoolde monteurs die de installatie volgens de regels van de kunst plaatsen en activeren.

4 types installaties

QUEST wordt uitgereikt aan bedrijven die de volgende installaties leveren:
1. Fotovoltaïsche installaties (die elektriciteit produceren op basis van zonnestralen).
2. Zonneboilers (boilers die sanitair water opwarmen met behulp van zonnestralen).
3. Warmtepompen (elektrische systemen die water of lucht gebruiken als warmtebron).
4. Mechanische ventilatiesystemen van het type D met warmtewisselaar.

Elk van die installaties moet aan een strikt lastenboek voldoen. Momenteel zijn er nog weinig firma’s die het recente label dragen, maar we kunnen er van uitgaan dat hun aantal in de loop van het jaar 2012 zal stijgen.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels