Wat met de controle van elektrische installaties bij verkoop of verhuring?

Wat met de controle van elektrische installaties bij verkoop of verhuring?

Elektriciteit, Nieuws

Hoe zit het met de controle van elektrische installaties bij de verkoop of verhuring van uw woning?

Als u een huis wilt verkopen of verhuren, moet u dan – naast het energieprestatiecertificaat – ook een erkend attest omtrent de toestand van uw elektriciteitsinstallatie kunnen voorleggen? Wij houden u op de hoogte van uw verplichtingen! Sinds 1 juli 2008 moet de elektrische installatie van sommige woningen bij verkoop worden gekeurd. De verkoper moet die keuring laten uitvoeren. Het gaat om:
– oude elektriciteitsinstallaties die geen belangrijke wijzigingen of noemenswaardige uitbreidingen ondergingen sinds 1 oktober 1981.
– gewijzigde of uitgebreide installaties waarvan het gedeelte dat dateert van vóór 1 oktober 1981 niet werd gekeurd.

Voor panden die worden verhuurd, werd tot op vandaag nog geen verplichte keuring ingesteld. Als eigenaar moet u de huurder echter kunnen garanderen dat de installatie in orde is en dat hij veilig in uw eigendom kan wonen. In die optiek laat u het pand het best keuren door een erkende controleur.
Afhankelijk van de complexiteit van de installatie, zal de keuring u 100 tot 300 euro kosten.

Plichten van de verkoper

Als verkoper van een pand moet u uw elektrische installatie laten keuren vóór de authentieke akte wordt ondertekend. De datum op het keuringsverslag wordt in de authentieke akte vermeld en het verslag wordt aan de koper overgemaakt.

U heeft sowieso het recht uw eigendom te verkopen, ongeacht het resultaat van de keuring. U bent niet verplicht de elektriciteitsinstallatie in orde te maken.
Worden er in het keuringsverslag pijnpunten vermeld, dan krijgt de koper na ondertekening van de akte 18 maanden om alles in orde te maken en een nieuwe keuring te laten uitvoeren. Daarbij wordt nagegaan of alle ‘gebreken’ intussen zijn verdwenen.

Tijdens zijn bezoek moet de controleur minimaal kunnen beschikken over een vereenvoudigd ééndraadsschema met het adres van de installatie, de nominale spanning, de diameter van de toegangskabel tot de hoofdzekeringkast en het type en de diameter van de verschillende draden die vanuit de kast vertrekken, de bescherming tegen aardlekken en de kenmerken daarvan, en de voorziene bescherming.

Bezorg de controleur ook een overzicht van de plaats van de stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vaste toestellen.
Verkoopt u een huis of flat van vóór 1981 en beschikt u niet over beide plannen, dan kan de controle-instantie die opmaken.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels