Wat met de energiebesparende maatregelen?

Duurzaam bouwen, Immo, Nieuws

Er is heel wat onduidelijkheid over welke energiebesparende maatregelen worden afgeschaft en/of afgebouwd. Zullen Vlamingen die aan het bouwen zijn volledig in de kou blijven staan? Wij spraken met Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Er is heel wat onduidelijkheid over welke energiebesparende maatregelen worden afgeschaft en/of afgebouwd. Wat als de gewesten helemaal geen financiële steun krijgen van de federale overheid? Zullen Vlamingen die aan het bouwen of verbouwen zijn dan volledig in de kou blijven staan? Wij spraken met Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

De federale overheid hevelt de bevoegdheden van de energiebesparende maatregelen over naar de gewestelijke overheden. Wat als ze ook de middelen overhevelen, zoals Groen!-Kamerfractieleider Stefaan Van Hecke eiste?

“In dat geval is er geen probleem. De ideale situatie zou geweest zijn dat de federale overheid de maatregelen zou laten gelden tot de gewesten hadden beslist hoe ze de die nieuwe bevoegdheden zouden aanpakken. Als dan de bevoegdheden en middelen zouden worden overgeheveld, was er helemaal geen probleem.”

Wat als ze enkel de bevoegdheden en niet de middelen overhevelen? Zijn de huidige Vlaamse premies dan voldoende?

“Nee, in dat geval zullen de Vlaamse premies moeten worden opgetrokken of zal de Vlaamse overheid de fiscale aftrekbaarheid continuïteit moeten geven. Er is aan een noodrem getrokken: de federale overheid heeft alle maatregelen stop gezet zonder te wachten op de beslissingen van de gewesten. Enkel de bevoegdheden zonder de middelen doorgeven zou catastrofaal zijn voor de bouwsector.”

Wat is er nu precies beslist? Wat wordt afgeschaft en wat wordt afgebouwd?

“De fiscale aftrekbaarheid van energiebesparende maatregelen wordt afgeschaft, behalve voor dakwerken. De aftrekbaarheid voor dakwerken wordt enkel afgebouwd. Premies zijn een Vlaamse bevoegdheid en die blijven hetzelfde.”

Huidige premies op Vlaams niveau

Er zijn momenteel al enkele premies aanwezig die volledig worden betaald door de Vlaamse overheid.

– De renovatiepremie ondersteunt eigenaars die een woning wensen te renoveren en de kwaliteit van hun woning te verbeteren. Het bedrag van de premie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro.

– De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering die u als werkende persoon kan afsluiten wanneer u een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning. Het bedrag is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep doet op de verzekering. De premie bedraagt maximum 500 of 600 euro per maand.

– De verbeteringspremie kan u financieel helpen wanneer uw woning niet meer aan de normen beantwoordt. Ze kan toegekend worden als verbeteringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de woning en als de woning uitgebreid wordt omdat er teveel personen wonen op een te kleine oppervlakte. Het premiebedrag varieert tussen 100 euro en de 1.500 euro per bouwonderdeel. De verbeteringspremie voor het aanbrengen van dakisolatie wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2012 kan hiervoor geen verbeteringspremie meer aangevraagd worden. De verbeteringspremie voor dakwerkzaamheden blijft wel bestaan. “Als een dak wezenlijk wordt hersteld of vernieuwd dan kunnen de dakisolatiewerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd mee in aanmerking genomen worden.” Ook de verbeteringspremie voor het aanbrengen van gevelisolatie blijft geldig na 1 januari 2012.

– De aanpassingspremie kan u helpen wanneer u uw woning wilt aanpassen aan de fysieke noden van uzelf als 65-plusser of een andere inwonend bejaard persoon. Het betreft werken ivm het aanbrengen van technische hulpmiddelen of verbouwingen die de toegankelijkheid bevorderen. Het bedrag van de aanpassingspremie beloopt 50% van de kostprijs van de werken. De premie bedraagt maximaal 1.250 euro en minimaal 600 euro.

– In Vlaanderen heeft elk gezin sinds 2003 jaarlijks recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit. Elk gezin krijgt 100 kWh gratis met daarbovenop nog eens 100 kWh per gezinslid. De elektriciteitsleverancier verrekent de gratis hoeveelheid elektriciteit op de jaarlijkse eindafrekening.

– Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, voor elke 1.000 kWh elektriciteit die opgewekt wordt met deze zonnepanelen ontvangt u als eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk groenestroomcertificaat kan vervolgens bij uw netbeheerder ingeruild worden tegen een bepaald bedrag. Voor zonnepanelen die op dit moment geplaatst worden, ontvangt u groenestroomcertificaten ter waarde van 270 euro. U kan daarenboven ook genoten van premies van provincies of gemeenten.

– De subsidie voor de aanleg van een groendak, een dak waarvan de bedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het subsidiereglement kan verschillen van gemeente tot gemeente. Het subsidiëren van groendaken is in Vlaanderen geen verplichting maar een vrijwillig engagement.

– Een kortingbon van 150 euro voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. U kan enkel van de korting gebruik maken als u eerst de kortingbon aanvraagt bij uw netbeheerder en dan rechtstreeks in de handel omruilt.

– De premie voor dak of zoldervloerisolatie zal hervormd worden en samensmelten met de premie van de netbeheerder vanaf 2012. Tot 31 december 2011 geldt dat wie minstens 40 m² dak of zoldervloer isoleert of laat isoleren door een erkend vakman, een premie krijgt van 500 euro.

Fiscale aftrekbaarheid op federaal niveau

Op federaal niveau worden in 2012 alle belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen – op uitzondering van dakwerken – afgeschaft, en dat zijn er heel wat.

Voor woningen ouder dan vijf jaar is er tot 31 december 2011 een vermindering voor de vervanging van een oude stookketel, het onderhoud van een bestaande stookketel, dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, thermostatische kranen en kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit en passiefwoningen, lage energiewoningen of nul energiewoningen.

Voor nieuwbouwwoningen is er een vermindering van de zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, een geothermische warmtepomp en passiefwoningen, lage energiewoningen en nul energiewoningen.

Vooral voor ‘groene’ bouwers betekent dit een serieus verlies aan fiscale voordelen. De Confederatie Bouw heeft de rekensom gemaakt: de combinatie van de fiscale voordelen leverde u tot nu toe een besparing op van 11.005 euro voor een lage-energiewoning, 15.607 euro voor een passiefwoning en zelfs 24.705 euro voor een nulenergiewoning.

Hypothecaire rente

De Vlaamse Confederatie Bouw benadrukt dat het ook zonder fiscale voordelen van groot belang is om goed te isoleren. “Een goede isolatie van de buitenmuren en dubbele beglazing zullen op lange termijn een groot verschil maken in uw energieverbruik. Zeker als de energieprijzen blijven stijgen.”

En dat is niet het enige dat u kan ondernemen als bouwer. “Net zoals langetermijnrente de hoogte is in gegaan toen het slechts ging, is het ook goed mogelijk dat de hypothecaire rente zal omhoog schieten binnenkort. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak met uw bank zodat u een vaste rentevoet kan vastleggen. Dat zal nu misschien niet uw grootste zorg zijn, maar de financiële gevolgen van een verhoogde rente kunnen veel erger zijn dan het wegvallen van enkele premies of de fiscale aftrekbaarheid van energiebesparende maatregelen.”

Naast premies op Vlaams niveau, kan u ook nog genieten van subsidies van uw netbeheerder. De Vlaamse elektriciteitsdistributienetbeheerders zijn namelijk verplicht om een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Iedere netbeheerder mag voorlopig zelf kiezen welke premies hij toekent, maar ook daar worden er hervormingen gepland vanaf 2012. Alle netbeheerders zullen dan dezelfde premies geven. U kan premies krijgen van uw netbeheerder voor oa. muurisolatie, een condensatieketel, een zonneboiler en een warmtepomp. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels