Wat met vochtproblemen en betonrot aan je balkonterras?

Wat met vochtproblemen en betonrot aan je balkonterras?

Terras en inrit

Bij nogal wat woningen uit de jaren '60 en '70 wordt het balkonterras geteisterd door vochtproblemen en betonrot. De oorzaak zijn meestal fouten in het concept.

Een balkonterras bestaat meestal uit een gewapende betonvloer in het verlengde van de kamervloeren, een afschotbeton, een afdichting uit een op het afschotbeton gelijmd bitumenmembraan, een laag gestabiliseerd zand en een tegelvloer, gelegd in een vol mortelbad. In veel gevallen helt de bevloering en zelfs de afdichting naar buiten af, waardoor regen en schoonmaakwater langs de balkonranden naar beneden stromen. Bij dergelijke balkons kunnen zich verschillende soorten schadegevallen voordoen.

Krimpscheuren

Soms vertonen grote balkonvloerplaten (meer dan twee meter) onderaan scheuren die meestal loodrecht op de gevel staan en die het gevolg zijn van de hydraulische krimp van het beton. Voorkomen is hier de boodschap, en wel door een verdeelwapening te voorzien in de onderzijde van de platen, of door de platen te verdelen in stukken wat uiteraard een onderbreking van de wapening veronderstelt. Ligt de afdichting onafhankelijk van de draagconstructie, dan is de kans groot dat de krimpscheuren geen schade veroorzaken. Dat gebeurt wel als de afdichting vast op de draagconstructie is gelegd, omdat de membranen dan n geheel vormen met het beton en onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen. Scheuren in de betonplaat kunnen tevens scheuren in het afschotbeton en in de afdichting veroorzaken.

Slechte regenwaterafvoer

Verhardingen en stalactieten aan de randen van de balkons zijn vaak het gevolg van een slechte regenwaterafvoer. Een deel van het water dat op het balkon terechtkomt, sijpelt in langs de voegen van de bevloering en wordt afgevoerd langs de afdichting. Het water dat doordringt tot de stelmortel en het gestabiliseerd zand doet de vrije kalk die zich in de materialen bevindt oplossen en langs de randen van het balkon lopen. Scheuren in de voegen van de vloer verergeren dit verschijnsel. Stagnerend water aan de randen van het balkon verhoogt tijdens de winter het risico van vorstschade, schade aan de cementering en de tegels. Waterinfiltratie in het beton kan eveneens het gevolg zijn van de onvoldoende hoogte van de opstanden van de afdichting tegen de gevels. Bij appartementsgebouwen is het niet denkbeeldig dat het water dat van de balkonranden stroomt of door scheuren insijpelt ook kalkachtige afzettingen veroorzaakt op de balkons van de lager gelegen verdiepingen, waardoor de metalen borstweringen of de scheidingspanelen tussen de balkons dreigen beschadigd te worden.

Tot zover de oorzaken, over naar de oplossingen. Balkonwater kunt u kwijt langs een afvoerkolk met dubbele ingang: een ingang voor het water dat op de vloer terechtkomt, en n voor het water dat ter hoogte van de afdichting wordt vastgehouden. Wordt het water toch langs de balkonranden afgevoerd, dan kan het worden verzameld in kunststofgoten voorzien van een afvoerbuis.

Andere problemen

Schade aan de bevloering is niet zelden te wijten aan inwendige spanningen door het ontbreken van fractioneringsvoegen. Ook een zwelling van de mortel of van de eventuele onderlaag onder invloed van de vorst kan schade veroorzaken aan de vloer. Om dit te voorkomen, moet u uitzettingsvoegen voorzien. Tijdens de opbouw van het balkon moet u vermijden dat de afdichting zonder afschot rechtstreeks op de betonplaat komt te liggen, omdat anders het water in de mortel kan stagneren. Dit verschijnsel verraadt zichzelf doordat er kalkachtige afzettingen opduiken aan het oppervlak van de voegen tussen de tegels. De betonplaat die n geheel vormt met de binnenvloer, vormt een niet te onderschatten koudebrug. U kunt het risico van oppervlaktecondensatie verkleinen door op het binnenvlak van het beton en doorlopend (minimum 50 cm) in de vertrekken een isolatielaag (bv. kunststofschuim) aan te brengen. Een andere oplossing is dat u het balkon uitvoert met onafhankelijke platen die op de in de buitenmuren ingemetselde consoles worden gelegd, zodat u de binnenvloeren kunt isoleren van de platen.

Handige oplossing

Naast balkonuitvoeringen met een traditioneel gelegde vloerbedekking op een bed van gestabiliseerd zand en/of mortel, zijn er ook constructies waarbij de bevloering op steunblokjes is gelegd. De hoeken van de vloerplaten of -tegels rusten op blokjes, en de voegen tussen de platen worden opengelaten zodat het regenwater door de voegen wegloopt en rechtstreeks over de afdichting heen stroomt. Een voordeel van deze betegelingsmethode is dat ze problemen, veroorzaakt door dimensionele schommelingen van de draagconstructie en de waterafvoer, vermindert of zelfs uitschakelt. Een bijkomend pluspunt is dat de waterdichte afdekking permanent toegankelijk blijft, wat onderhoud en herstelling vergemakkelijkt.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels