Wat moet u weten voor u een windmolen installeert?

Duurzaam bouwen, Energiebronnen

Meteorologische, technische en legislatieve gegevens spelen een rol bij de inplanting van een windmolen.

Voor de inplanting van een windmolen wordt met verschillende parameters rekening gehouden. Het gaat voornamelijk om meteorologische, technische en legislatieve gegevens.

1. Meteorologie

Hiervoor kan een windstudie nuttig blijken. U kunt zich daarvoor baseren op de plaatselijke meteorologische gegevens als het gaat om een kleine windmolen met zeer beperkt vermogen. Voor grotere systemen doet u beter een beroep op specialisten.

U moet immers kunnen uitmaken of de latere installatie ook rendabel zal zijn. Een specifieke studie ter plaatse laat u toe rekening te houden met alle lokale parameters en meer bepaald met alle obstakels die de wind kunnen afremmen (aangrenzende gebouwen, bodemreliëf, bossen,…). Op basis van die studieresultaten worden het type en het vermogen van de windmolen bepaald.

2. Technisch

Op technisch gebied zijn de belangrijkste elementen:

– de hoogte van de windmolen. Hoe hoger de windmolen, hoe meer wind hij vangt en hoe minder obstakels in de omgeving de wind zullen afremmen.

– de plaats van inplanting. Vergeet niet dat het niet altijd waait. Als er geen wind is, wordt er ook geen energie opgewekt. Plaats de windmolen dus daar waar de wind het vaakst en krachtigst waait. Zo is er vaak meer wind aan de kust dan in het stadscentrum, en meer bovenop de heuvels dan in de dalen.

3. Wetgeving

De wetgeving kan gewestelijke verschillen vertonen:

– In Vlaanderen heeft u voor de installatie van een windmolen een stedenbouwkundige vergunning nodig. U moet ook het advies van uw gemeente inwinnen.

– In Brussel moet voor de installatie van een kleine windmolen een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. U heeft tevens een milieuvergunning nodig indien het vermogen van de windmolen hoger ligt dan 100 kVA of 80 kW.

– In Wallonië moet voor de installatie van een kleine windmolen (meestal beperkt tot 20 kW) een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. U heeft tevens een milieuvergunning nodig indien het vermogen van de windmolen schommelt tussen 100 en 499 kW.

Opmerking: De maximale hoogte van windmolens aan land moet in elk geval lager liggen of gelijk zijn aan de afstand tussen de basis van de windmolen en de eigendomsgrens van het naburige perceel. Dat om materiële schade aan belendende percelen te vermijden wanneer de windmolen zou omvallen. Dit punt veroorzaakt momenteel heel wat controverse, omdat de wetgeving die wordt voorbereid, niet meteen duidelijk is over wat er moet gebeuren indien een windmolen op een belendend perceel valt zonder er schade aan te richten.

Jérémy Goldyn

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels