Wat te doen met asbest bij een verbouwing?

Wat te doen met asbest bij een verbouwing?

Bouwmethodes, Nieuws, Ruwbouw

Er zijn heel wat gezondheidsrisico's verbonden aan asbest. Het is dan ook wijselijk om te weten welke materialen asbesthoudend kunnen zijn en wat je daar het best mee doet.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke vezelvormige silicaten. Silicaten komen overwegend in een niet-vezelige vorm voor. Ze worden in deze vorm niet als asbest beschouwd. De gevaarlijke eigenschappen van asbest zijn immers rechtstreeks verbonden met het voorkomen als vezel.

Asbest werd vooral gebruikt als goedkoop en weerbestendig bouwmateriaal, als dichtingsmateriaal in de industrie en als brandwerend materiaal in en rond de technische installaties van gebouwen. Men maakt een onderscheid tussen hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest.

Asbest komt vooral in gebonden vorm voor, in cement of in een kunsthars zoals bij asbestcement of bij vinylvloertegels.

Asbest in en om het huis

Alles hangt af van het soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het verkeert. De algemene regel is dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal mag blijven waar het zit. Vooral toepassingen in hechtgebonden asbestcement leveren weinig risico op. Onoordeelkundig verwijderen is veel gevaarlijker dan alles laten zitten. Toch moet u waakzaam blijven. Asbesthoudend materiaal dat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn een gevaar opleveren omdat het beschadigd raakt of verweert.

Beschadigd of verweerd hechtgebonden en beschadigd of verweerd ongebonden asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is. Binnenhuistoepassingen uit ongebonden asbest in goede staat, die zich op een plaats bevinden waar regelmatig mensen komen (zodat het materiaal kans loopt beschadigd te worden), kunt u het best laten verwijderen of afschermen indien mogelijk.

Het gaat dan bijvoorbeeld om asbestisolatie rond verwarmingsleidingen of lagedensiteitasbestcement. In vele gevallen kunt u zelf het nodige doen, zolang u rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen.

Doe het zelf

-Dakbedekking

Als u uw asbesthoudende dakbedekking met een hogedrukreiniger ontmost of reinigt, komt er een onaanvaardbaar hoge concentratie aan asbestvezels vrij in de omgevingslucht. Bovendien komt er asbesthoudend slib in uw dakgoten, en vervolgens in uw regenput of de riolering terecht. U brengt dan anderen in gevaar en bent volgens de Vlaamse milieureglementering strafbaar. Asbestcementleien of asbestcementen golfplaten afspuiten met de hogedrukreiniger is dus taboe.

Net zoals schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en alle andere agressieve bewerkingen. Is er dan een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het ontmossen van asbesthoudende dakbedekkingen? Momenteel niet. Het enige wat u kunt doen, is de dakbedekking vervangen door een nieuw – uiteraard asbestvrij – materiaal.

-Asbestcement

Vaak is asbestcement nog in goede staat en eenvoudig te verwijderen. In dat geval kunt u zelf aan de slag, op voorwaarde dat u enkele voorzorgsmaatregelen neemt:

1. Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in goede staat verkeert, en makkelijk door uzelf te verwijderen valt. Is dit niet het geval, dan neemt u contact op met een aannemer of dakdekker die een erkende opleiding volgde.

2. Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan rondwaaien.
3. Verwijder de delen één voor één, met de hand. Gebruik hierbij een stofmasker.

4. Gebruik uitsluitend handwerktuigen.
5. Zorg als u binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger.
6. Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.
7. Breng het asbestcementafval meteen naar het containerpark of de stortplaats. Deponeer het niet bij het bouw- en sloopafval. Informeer indien nodig bij het personeel.

Professionele hulp

Ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement) kunt u niet zelf op een veilige manier afbreken. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. U stelt zichzelf dan bloot aan onnodige risico’s.

Doe in dergelijke gevallen beroep op een professionele asbestverwijderaar. Voor asbestcement zijn dit aannemers of dakdekkers die een gepaste opleiding hebben gevolgd.

Waar naartoe met uw asbestafval?

Hechtgebonden asbestcement in relatief goede staat, mag u naar een containerpark, een voor asbestcement vergund sorteercentrum of een hiervoor vergunde stortplaats brengen. Vergeet niet dat u asbestafval steeds afgezonderd moet houden van ander afval zoals bouw- en sloopafval.

Ongebonden asbesthoudend en gebonden asbesthoudend afval met uitzondering van asbestcement moet afgevoerd worden door een erkende overbrenger voor asbestafval. Een lijst van erkende overbrengers vindt u op de website van de OVAM. U kunt vooraf het best steeds informatie aanvragen over de verpakkingsvoorwaarden voor het afval.

In principe draait de huiseigenaar op voor de verwijderingskosten. Als een gespecialiseerd bedrijf ongebonden asbest verwijdert, kan de rekening behoorlijk oplopen. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels