Wat u moet weten over de landmeter

niet importeren

Nuttige informatie over de landmeter: over de kostprijs, de taken en verantwoordelijkheden.

Een landmeter is een wettelijk gediplomeerde en beëdigde deskundige die onroerende eigendom en de werken die erop worden uitgevoerd, identificeert, afbakent, opmeet en schat. Hij of zij staat ook in voor de registratie van de resultaten uit deze taken. Daarnaast bestudeert, ontwerpt en bestuurt de landmeter de stedelijke en landelijke grondaanleg en verbetering en behandelt technische, juridisch, economische, landbouwkundige en sociale wetenschappen die met de opgesomde taken verband houden.”

Tot daar de beroepsomschrijving van de Internationale Federatie van Landmeters, opgesteld in 1934. Eigenlijk komt het er op neer dat de landmeter gespecialiseerd is in het leveren van expertise en diensten rond onroerende goederen. Landmeter – eigenlijk voluit gezworen landmeter-expert – is een beëdigde en dus neutrale deskundige.

1. Kostprijs

Net als een architect wordt de landmeter vergoed volgens een ereloon. Voor vaak terugkerende opdrachten zijn er tabellen opgemaakt voor de eerlijke en correcte bepaling van het ereloon. Maar houd er rekening mee dat deze erelonen niet bindend zijn.

Maak daarom vooraf duidelijke afspraken met de landmeter, zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. U vindt de tabellen met de erelonen op www.landmeter.be.

2. Taken

Voor sommige werkzaamheden is de landmeter wettelijk gezien de enige partij die ze mag uitvoeren. Denk maar aan de afpaling van een perceel.

Maar daarnaast kan de juiste opmeting van een perceel of een te verbouwen woning u veel tijd en geld besparen. Werken starten zonder een juist opmetingsplan is immers vaak vragen om problemen. Bij een waardebepaling van vastgoed is de tussenkomst van een landmeter uiteraard duurder dan een gratis schatting van een makelaar, maar het garandeert wel een onafhankelijke aanpak.

3. Hoe kiezen?

Op www.landmeter.be (onder het luik ‘adressen’) vindt u alle erkende en beëdigde landmeters in ons land. Het is raadzaam enkele landmeters te contacteren en bij hen te informeren of ze de activiteit uitoefenen die u zoekt. Landmeters specialiseren zich immers vaak binnen één domein van hun beroep.

4. Verantwoordelijkheden

De landmeter is een beëdigd deskundige. Hij moet in de uitvoering van zijn beroep rekening houden met een strenge plichtenleer. Die schrijft onder meer voor dat hij of zij het beroep bekwaam, eerlijk en waardig moet uitoefenen.

De landmeter moet over de nodige onafhankelijkheid, onpartijdigheid, wils- en beoordelingsvrijheid beschikken. Dit betekent dat hij opdrachten moet weigeren die dit in het gedrang kunnen brengen.

Tim Vanhove

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels