Wat verandert er in 2015 in de bouw- en verbouwsector?

Nieuws

Een nieuw jaar brengt traditioneel heel wat nieuwe voornemens. Ook de beleidsmakers hebben dat gedaan. Hieronder vind je een beknopt overzicht van hun "beloftes" voor 2015.

1. Er is al heel wat inkt over gevloeid en sommige mensen liggen er al maanden wakker van: de woonbonus. Die verdwijnt in zijn huidige vorm vanaf 1 januari 2015. Geen paniek voor zij die al een lening lopen hebben, daar verandert er niets. De nieuwe regeling geldt voor kopers die na 1 januari een lening afsluiten. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe die exact zal worden ingevuld, maar in het regeerakkoord is er sprake van een vaste belastingvermindering van 40%. Banken en notarissen hebben het alleszins geweten. Zij draaiden de laatste maanden overuren voor zij die nog snel een woning op de kop wilden tikken. In Brussel blijft het huidige stelsel wel behouden tot minstens 2017.

2. Nog in Brussel gaat vanaf 1 januari de nieuwe, strenge passiefnorm in voor elke nieuwbouw of vernieuwbouw. Concreet betekent dit dat de verwarmingsbehoefte maximaal 15 kWh/m2 per jaar mag bedragen en de globale energiebehoefte 45 kWh/m2 per jaar (iets meer dan de officiële technische eisen). Eisen inzake luchtdichtheid, ook een belangrijk onderdeel van passiefbouw, zullen later vastgelegd worden. Brussel wil zich zo op de kaart zetten als ecologische hoofdstad. Deze normen zullen gelden voor gebouwen waarvan de bouwvergunning na 1 januari wordt aangevraagd.

3. Vanaf januari gaan er ook nieuwe EPB-eisen van kracht voor renovaties. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een gewone renovatie en een “ingrijpende energetische renovatie”. Onder dat laatste wordt verstaan “een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd”. In dat geval zullen die woningen moeten voldoen aan een E-peil 90, aan minimale ventilatievoorzieningen en maximale U-waarden voor de constructiedelen. Voor een gewone renovatie bestonden er al isolatie-eisen voor nieuwe scheidingsconstructies en ventilatie. Die eisen worden nu uitgebreid naar daken, muren en vloeren die worden na-geïsoleerd, en worden er minimale rendementseisen opgelegd aan (ver)nieuw(d)e technische installaties. Meer info hierover vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be.

4. Eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen zouden vanaf januari een bijkomend tarief moeten betalen. Dat is een beslissing van de VREG, de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt. De invoering van deze extra vergoeding wordt nu echter met zes maanden uitgesteld. Volgens de VREG omdat de elektriciteitsleveranciers meer tijd nodig hebben om alles op punt te stellen. Vorig jaar al vernietigde het hof van beroep zo’n extra vergoeding voor mensen met zonnepanelen. Toen kwam het initiatief van de CREG, de federale energieregulator. Hoeveel het extra tarief zal bedragen in Vlaanderen – dat dus pas vanaf 1 juli zal worden ingevoerd – is echter nog niet bekend.

Sarah De Meûter

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels