Wat zijn de taken van de landmeter ?

niet importeren

Een landmeter doet veel meer dan enkel percelen opmeten en een plaatsbeschrijving maken.

Een landmeter doet veel meer dan enkel percelen opmeten en een plaatsbeschrijving maken. Een overzicht van zijn taken.

1. Meten

De opmeting van een perceel met vaak hiermee samenhangend de afpaling van een perceel met de grenspalen. Niemand anders dan een landmeter mag de afpaling tussen twee partijen uitvoeren. Zo’n afpaling gebeurt meestal in der minne. Wanneer twee buren bijvoorbeeld een grens hebben die niet meer zeker of onzichtbaar is, stellen ze gezamenlijk – en dus met gedeelde kosten – een landmeter aan om als neutrale partij de grens opnieuw te bepalen.

De landmeter stelt hiervan ook een plan op dat door de betrokken partijen wordt ondertekend. Vervolgens stelt de landmeter nog een proces-verbaal van de afpaling op dat hij laat registreren zodat de grens nooit meer betwist kan worden. Wanneer er geen vriendschappelijke oplossing mogelijk is, kan de afpaling via de vrederechter worden afgedwongen.

2. Waardebepaling

Als beëdigd schatter is de landmeter de ideale persoon voor de waardebepaling van vastgoed. In die functie maakt de landmeter schattingen bij verdelingen (echtscheiding, erfenis), hypothecaire leningen, giften, onteigeningen of bij de verkoop of aankoop van een onroerend goed.

Weinig kandidaat-kopers van een onroerend goed schakelen een landmeter in voor een expertise of schatting. Nochtans kan dat heel wat ellende of discussies achteraf besparen. Bij een schatting heeft u een goed beeld op de correcte prijs van het goed, bij een expertise weet u welke technische mankementen er zijn en welke juridische of stedenbouwkundige bezwaren er kunnen zijn.

3. Muurovername

Bij een muurovername meet de landmeter de muur op en berekent hij de juiste waarde van het over te nemen deel. Hij stelt vervolgens een document op met de precieze details over de gemeenmaking (prijs, materialen, volume, vetusteit,…) dat de aankoop van de muurgemeenschap juridisch bewijst. Na ondertekening door de betrokkenen zal de landmeter de akte laten registreren.

4. Plaatsbeschrijving

In dit geval legt de landmeter nauwkeurig en volledig de staat van een onroerend goed vast. Materialen en gebreken worden hierin zorgvuldig omschreven. Een omstandige plaatbeschrijving is verplicht bij de aanvang van een huurcontract, maar kan ook nuttig zijn wanneer op een aanpalend perceel wordt gebouwd of bij de uitvoering van grootschalige wegenwerken. Zo kan achteraf onomstotelijk worden aangetoond dat eventuele schade aan de woning het gevolg is van de werken.

Er wordt ook almaar meer een plaatsbeschrijving opgemaakt na het ondertekenen van een compromis om discussies te voorkomen bij de akte: was de zonneboiler of de ijskast nu inbegrepen bij de verkoop of niet?

5. Attesten en verkavelingen

Tot slot kan de landmeter u ook assisteren of zelfs alle formaliteiten vervullen bij een verkavelingaanvraag of de aanvraag van een stedenbouwkundig attest. Dit gaat van de opmeting tot de samenstelling van het dossier.

Tim Vanhove

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels