Waterverbruik in Vlaanderen gedaald

Waterverbruik in Vlaanderen gedaald

Energie, Nieuws

Volgens het pas verschenen Indicatorrapport 2011 van het MIRA-team, lag het waterverbruik in 2009 bijna 10 procent lager dan in 2000.

Zowel het verbruik van leiding-, grond- als oppervlaktewater daalde in de periode 2000-2009. Ook het verbruik van koelwater neemt duidelijk af. Het verbruik van ‘ander water’ (water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of water dat tussen bedrijven verhandeld wordt) neemt relatief sterk toe.

De huishoudens verbruiken vooral leidingwater. Het huishoudelijk leidingwaterverbruik is langzaam gedaald tussen 2000 en 2009, van 110 naar 100 liter per persoon per dag. Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de industrie bleef nagenoeg constant in de periode 2000-2006, maar daalde in de periode 2006-2009 met iets meer dan 20 procent. Wellicht speelde de financieel-economische crisis ook hier een rol.

Beleid heeft effect

Via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid het totaal waterverbruik en vooral het verbruik van leiding- en grondwater te beperken. Het lijkt er dus op dat het beleid een positief effect heeft gehad.

Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn de stijgende prijzen van het leidingwater en de financieel-economische crisis. Het MINA-plan voor 2011-2015 stelt als doelstelling dat het leidingwaterverbruik niet mag toenemen in de komende vier jaar.

Ook daling in energiesector

De energiesector is veruit de belangrijkste verbruiker van koelwater. Dat verbruik is geleidelijk gedaald en lag in 2009 16 procent lager dan in 2000. Deze daling kan vooral toegeschreven worden aan de shift van steenkool- naar gascentrales.

Het totaal waterverbruik door de landbouw vertoont geen uitgesproken trend en wordt voor 2009 ingeschat op bijna 68 miljoen m³. De landbouw verbruikt vooral grondwater (55 miljoen m³). Het waterverbruik door de landbouw is echter slechts bij benadering gekend. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels