Wegen zonnepanelen op uw brandverzekering?

Wegen zonnepanelen op uw brandverzekering?

Recht en financiën

Hebt u onlangs fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst, of overweegt u om er binnenkort te installeren? Vaak wordt beweerd dat de brandverzekering van uw woning dan duurder wordt. Maar is dat wel zo?

Energie wordt almaar duurder. Experts gaan er zelfs van uit dat de elektriciteitsprijzen in 2013 tien tot vijftien procent hoger kunnen liggen dan in 2012. Die financiële kater kunt u gedeeltelijk trachten te compenseren door zelf stroom op te wekken via zonnepanelen. Want hoewel de onlangs ingevoerde netvergoeding (reken op een extra kost van gemiddeld 200 tot 250 euro per jaar) enigszins roet in het eten komt gooien, toch blijken zulke fotovoltaïsche panelen nog steeds een goede investering te zijn.

De gemiddelde kostprijs van een fotovoltaïsche installatie (bij particulieren) schommelt vandaag tussen 10.000 en 15.000 euro. En daarmee stijgt dus ook de waarde van de betrokken woning. Wat zijn dan de gevolgen voor de bestaande brandverzekering, die het gebouw verzekert tegen onder meer brand, storm en natuurrampen? Ik ga Bouwen legde die vraag voor aan enkele verzekeraars in ons land.

Naargelang de evaluatiemethode

“Je moet een onderscheid maken naargelang het systeem dat toegepast wordt”, merkt Gerrit Feyaerts van AG Insurance op. “Bij het klassieke evaluatiesysteem wordt het bedrag bepaald dat nodig is om de verzekerde woning helemaal opnieuw te kunnen opbouwen. Wanneer het huis te laag verzekerd is, dan volstaat het uitgekeerde bedrag niet voor de volledige opbouw. Daarom is het belangrijk om wijzigingen die de waarde van uw woning verhogen, steeds te melden aan uw makelaar.

“Dat geldt ook voor de installatie van zonnepanelen. Mogelijk leidt dat dus tot een premieverhoging. Het is echter wel zo dat de meeste verzekeringsmaatschappijen standaard een speling van ongeveer 10% voorzien. Als uw huis dus binnen die marge onderverzekerd is, dan vormt dat meestal geen probleem.” Even rekenen: als u voor 15.000 euro aan zonnepanelen installeert op een woning die verzekerd is voor een bedrag van 300.000 euro, dan zit u nog maar aan 5%. In dat geval bent u dus in principe safe en betaalt u geen hogere premie.

“Het klassieke verzekeringssysteem is echter vrij omslachtig”, zegt Feyaerts. “De verzekerde waarde moet hierbij immers bepaald worden door een expert. Gelukkig bieden wij als alternatief een vereenvoudigd systeem aan, dat simpelweg rekening houdt met het aantal kamers. Drie op vier verzekerden bij AG Insurance hebben hiervoor gekozen. Bij zo’n systeem is onderverzekering niet mogelijk. De installatie van zonnepanelen moet dan ook niet gemeld worden, en een verhoging van de premie is uitgesloten. De panelen zijn dan gedekt zoals de rest van het gebouw.”

Verankering speelt een rol

“Alles hangt inderdaad af van welke evaluatiemethode gebruikt wordt voor de brandverzekering”, bevestigt Vanessa Zwaelens van ING. “In het overgrote deel van onze polissen wordt de premie berekend aan de hand van een zogenaamd evaluatierooster (nvdr: zo’n rooster houdt onder meer rekening met criteria zoals het aantal kamers, de afwerking en de oppervlakte). Wanneer de woning volgens die methode verzekerd is, dan worden de zonnepanelen automatisch mee verzekerd. Ze moeten dan wel vastgemaakt zijn aan of geïntegreerd zijn in het gebouw, of op een correcte manier verankerd zijn in de tuin van het verzekerde gebouw. Zonnepanelen op een plat dak zonder verankering of voldoende ballast vallen buiten de dekking.”

“Is de premie van de brandverzekering echter berekend op basis van een schatting in plaats van een evaluatierooster, dan liggen de kaarten anders. Worden de zonnepanelen na die schatting geïnstalleerd, dan word je als klant verondersteld het verzekerde kapitaal aan te laten passen met de waarde van de gedane investering. Want alleen zo blijft de wederopbouwwaarde correct. De premievoet blijft sowieso ongewijzigd, omdat we zonnepanelen niet als ‘risicoverzwarend’ beschouwen. De premie zelf kan echter wel lichtjes stijgen omdat het onderliggende verzekerde kapitaal nu wat groter geworden is.”

Melden is aangeraden

Bij sommige verzekeraars zijn de regels nog eenduidiger. “Een verzekerde moet bij ons iedere wijziging melden”, zegt Ilse De Muyer van KBC. “De installatie van zonnepanelen kan dan een rol spelen in de bepaling van de waarde van de verzekerde goederen en in de bepaling van de premievoet. Bij KBC stijgt de premie dan gemiddeld met 4,5%.”

Ook als klant van Belfius en Ethias Insurance moet u de plaatsing van zonnepanelen melden, maar zijn ze verankerd, dan worden ze gratis mee verzekerd. Bij Actel Direct moeten zulke verankerde panelen zelfs niet aangegeven worden. “Dat moet alleen voor bijvoorbeeld panelen met ballaststenen op een plat dak of een zonnevolgsysteem op een pijler”, verduidelijkt client advisor Younes Bakkali. “In dat geval wordt een extra premie aangerekend. Die bedraagt 40 euro op een nieuwwaarde van minder dan 15.000 euro.”

“Laat het sowieso een goede gewoonte zijn om ingrijpende wijzigingen aan je woning altijd te melden aan je verzekeraar”, besluit Wauthier Robyns van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. “Al was het maar om de waarde van het verzekerde gebouw juist in te schatten en aan te passen aan de nieuwe uitrusting. Of de premie daardoor stijgt, hangt af van het bedrag en van het commerciële beleid van de verzekeraar. Blijf dus attent voor de beste afweging van waarborgen, service en condities.”

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels