Welk woonkrediet kiest u best?

Welk woonkrediet kiest u best?

Recht en financiën

Een overzicht van de verschillende types woonkredieten.

In de aanloop naar Batibouw proberen de banken klanten te lokken met voordelige tarieven voor hun woonkredieten. U krijgt hierbij keuze uit diverse formules. Vooraleer u door de bomen het boos niet meer ziet: een overzicht!

1. Traditioneel woonkrediet met normale looptijd

Bij een traditioneel woonkrediet sluit u een krediet af tegen een bepaalde rentevoet en voor een bepaalde looptijd. Maandelijks betaalt u een deel van het geleende kapitaal terug, plus een stuk interest. U heeft de keuze tussen een vaste en een variabele rentevoet. Bij een variabele rente wordt de rentevoet na een op voorhand bepaalde periode aangepast aan de gewijzigde situatie op de rentemarkt. Kiest u best voor vast of variabel? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal parameters: de rentestand, uw persoonlijke financiële situatie, uw gezinssamenstelling, de fiscaliteit, enzovoort.

Voor- en nadelen vaste rentevoet

Het voordeel van een vaste lening ligt voor de hand: u krijgt een stuk zekerheid. Vanaf de eerste dag weet u precies welk bedrag u tijdens de looptijd van het krediet maandelijks zal moeten afbetalen. Het nadeel is dat u niet kunt profiteren van een eventuele daling van de rente. En dat is uiteraard een handicap wanneer u in een periode met een hoge rentevoet heeft geleend.

Voor- en nadelen variabele rentevoet

Bij een variabel woonkrediet profiteert u wél van eventuele rentedalingen. Anderzijds zal u na een herziening meer moeten afbetalen wanneer de rente stijgt. Het mes snijdt nu eenmaal aan twee kanten…

2. Traditioneel woonkrediet met lange looptijd

Door de sterk gestegen woningprijzen zijn leningen met erg lange looptijden de laatste jaren een stuk populairder geworden. Toch lijkt de doorsnee Belg nog niet helemaal overtuigd van het nut van woonkredieten met looptijden van 30 of zelfs 40 jaar.

Voor- en nadelen

Het voordeel van een lange looptijd is dat de afbetalingen van de lening over een langere periode gespreid worden. Daardoor zijn ze vaak lager. Deze formule kent echter ook enkele nadelen. Uiteindelijk zal u meer betalen dan bij een lening met een kortere looptijd. Bovendien is deze kredietvorm ook minder interessant op fiscaal vlak: wie met (brug)pensioen gaat terwijl de lening nog loopt, geniet een kleiner fiscaal voordeel. Houd daarnaast ook rekening met hogere verzekeringspremies.

3. Accordeonlening

Op de Belgische markt is de accordeonlening een relatieve nieuwkomer. Het is een kredietformule met een variabele rentevoet, maar met een vaste mensualiteit. De rentevoet bij zo’n lening is telkens voor één jaar geldig, waarna de bank de situatie herbekijkt. Op basis van de rente-evolutie wordt de intrestvoet dan eventueel aangepast. Die aanpassing heeft geen invloed op het bedrag dat u maandelijks aflost. Is de rente gestegen, dan wordt die stijging vertaald in een verlenging van de looptijd van het krediet. Er gelden echter beperkingen: de duurtijd kan maximaal met vijf jaar verlengd worden. Is de rente gedaald, dan wordt de looptijd bij de jaarlijkse herziening ingekort.

Voor- en nadelen

Het voordeel van de accordeonlening zit hem in de zekerheid van de vaste mensualiteit. Daar staat tegenover dat u bij een maximale verlenging van de looptijd meer afbetaalt dan bij een woonkrediet met vaste looptijd.

4. Lening op afbetalingBent u van plan om verbouwingswerken uit te voeren? In dat geval kan het interessant zijn om de voorkeur te geven aan lening op afbetaling in plaats van aan een hypothecair krediet. Bij een hypothecaire lening is de terugbetaling gedekt door een hypotheek of een hypothecaire volmacht op uw woning. Bij een lening op afbetaling is dat niet zo. Zeker voor kleinere bedragen kan deze formule een interessant alternatief zijn. In dat geval wordt het geleende bedrag in één keer opgenomen en op basis van maandelijkse afbetalingen terugbetaald.

Voor- en nadelen

Meestal is een lening op afbetaling goedkoper dan een traditioneel woonkrediet. Bovendien hoeft u geen beroep te doen op de diensten van een notaris. Dat bespaart u alvast heel wat geld. Nadelen zijn er echter ook. Er geldt ondermeer een beperking wat betreft het bedrag dat u mag ontlenen. De afbetaling moet bovendien sneller afbetaald worden, waardoor de mensualiteit oploopt. En ook op fiscaal vlak is een lening op afbetaling minder voordelig.

5. Woonkrediet via een levensverzekering

Ten slotte is er nog de hypothecaire lening die gekoppeld is aan een levensverzekering. Op deze formule kwamen we nog uitgebreid terug in ons vorige nummer. Hiermee betaalt u maandelijks rente op het geleende bedrag. Voor de gekoppelde levensverzekering betaalt u premies, maar er zijn geen maandelijkse kapitaalaflossingen voorzien. Dankzij die verzekering wordt u namelijk verondersteld om het verschuldigde bedrag terug te betalen op de vervaldag van de lening.

Voor- en nadelen

De lichtere afbetalingslast tijdens de looptijd is sowieso een onmiskenbaar voordeel. De verzekeringspremies vallen bovendien meestal lager uit dan de kapitaalsaflossingen. Bij een woonkrediet via een tak21-levensverzekering worden de door u betaalde premies belegd in een levensverzekering met een gewaarborgd rendement. Geen risico’s dus. Maar bij een woonkrediet via een tak23-levensverzekering worden de premies in een beleggingsfonds gestort. Als de beurzen het laten afweten, zit u dus met een probleem.

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels