Welke fiscale voordelen bieden warmtepompen?

Centrale verwarming

De werken die u uitvoert om energie te besparen, kunnen u recht geven op een belastingaftrek.

De werken die u uitvoert om energie te besparen, kunnen u recht geven op een belastingaftrek.

Om daarvan te kunnen genieten, moet u als eigenaar of huurder van de woning belastingplichtig zijn en de energiebesparende uitgaven kunnen bewijzen.

De belastingvermindering bedraagt maximaal 2 770 euro voor het aanslagjaar 2010, en dat voor het geheel van uw uitgaven. Voor werken uitgevoerd in 2009 is het uitzonderlijk mogelijk om de kosten te spreiden over verschillende aanslagjaren en dus tot vier jaar na elkaar een belastingvoordeel te krijgen.
Meer info: FOD Economie of 02 277 51 11.

Voor de installatie van een warmtepomp kunt u ook premies aanvragen.

In Vlaanderen:
De toekenning van een premie varieert naargelang de provincie en de gemeente.
Meer info: Premiezoeker of 1700 (groen nummer van het Vlaams Energieagentschap)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
50 % van de factuur, met een plafond van 2 500 euro per woning voor de productie van sanitair warm water en van 5 000 euro per woning voor verwarming gekoppeld aan de productie van sanitair warm water.
Meer info: Leefmilieu Brussel of 02 775 75 75.

In Wallonië:
– enkel verwarming: 1.500 euro per wooneenheid
– verwarming en productie van sanitair warm water: 2 250 euro per wooneenheid
De premie kan geenszins hoger liggen dan het factuurbedrag.
Meer info: Energie Wallonie of op 078 15 00 06.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels