Welke looptijd voor uw lening?

Recht en financiën

Wanneer u op zoek bent naar een geschikt woonkrediet voor uw (ver)bouwproject, dan is het belangrijk om hiervoor de juiste looptijd te kiezen. Hoe doet u dat?

Wanneer u op zoek bent naar een geschikt woonkrediet voor uw (ver)bouwproject, dan is het belangrijk om hiervoor de juiste looptijd te kiezen. Hoe doet u dat?

Wanneer u een woonkrediet wilt afsluiten, moet u rekening houden met meerdere factoren. Onder meer met de looptijd. In principe is elke termijn tot 30 jaar mogelijk. Wist u dat u perfect kunt kiezen voor een looptijd van bijvoorbeeld 17 jaar? Dat kan van belang zijn wanneer u binnen exact 17 jaar met pensioen gaat en er dus voor wilt zorgen dat u tegen dan volledig schuldenvrij bent. Een rondvraag bij de Belgische banken leerde ons alvast dat de gemiddelde looptijd momenteel varieert tussen 19 en 21,5 jaar. Bij BNP Paribas Fortis is dat gemiddelde doorheen de jaren overigens ietwat gedaald. Die daling wordt verklaard door de grotere impact van renovaties tijdens de laatste jaren. Voor verbouwingen wordt immers doorgaans minder lang geleend (meestal rond 15 jaar).

Bij de andere banken is de looptijd in de afgelopen jaren toegenomen. Die evolutie wordt vooral toegeschreven aan de stijging van de vastgoedprijzen tussen 2001 en 2008. Zowat elke financiële instelling biedt vandaag woonkredieten aan met een looptijd van 30 jaar. Zo’n lange looptijd geeft u de kans om de afbetaling te spreiden over lagere aflossingen en op die manier uw gezinsbudget in evenwicht te houden. Soms is het zelfs de enige manier om de mensualiteit te beperken tot een derde van het maandelijks gezinsinkomen – hetgeen beschouwd wordt als een ‘gezonde’ verhouding. In de praktijk is lenen over 30 jaar echter niet zo populair: bij de Belgische banken vertegenwoordigt deze looptijd amper 7 à 10 procent van alle hypothecaire kredieten.

De ideale looptijd?

Maar welke looptijd kiest u nu het best voor uw krediet? We kunnen u alvast meegeven dat dé ideale looptijd niet bestaat. De keuze wordt immers mee beïnvloed door het ontleende bedrag, het renteniveau, uw leeftijd, uw financiële ruimte en uw fiscale situatie. Maar ook het psychologische aspect speelt mee: hoe voelt u zich bij het feit dat u zich voor bijvoorbeeld 30 jaar bindt aan uw bank?

Wat u in elk geval moet weten is: hoe langer de looptijd, hoe meer interesten u dient te betalen. Enerzijds omdat de rentetarieven op langere kredieten hoger zijn, anderzijds door de samenstelling van de mensualiteiten. Die bestaan namelijk uit twee stukken: een gedeelte kapitaal en een gedeelte interesten. In het begin van de looptijd betaalt u vooral rente en lost u nauwelijks kapitaal af. Naarmate de tijd vordert, neemt het aandeel van de kapitaalaflossing toe, terwijl het renteaandeel krimpt. Conclusie: hoe langer de looptijd van uw lening, hoe trager het interestgedeelte afneemt en hoe meer rente u dus zult betalen.

En de fiscaliteit?

Het belastingvoordeel wordt door sommige bankiers gebruikt als argument om langlopende kredieten te verkopen. Het is inderdaad zo dat u de interesten, de kapitaalaflossingen en de premies van uw schuldsaldoverzekering (tot een bepaald bedrag) dan gedurende méér jaren fiscaal kunt inbrengen. Maar doorgaans weegt de mogelijkheid om de fiscale aftrek te verlengen niet op tegen de extra betaalde interesten. Het belastingvoordeel dat u met uw hypotheeklening geniet, kan bovendien andere fiscale voordelen doen afnemen of zelfs helemaal tenietdoen. En wanneer uw inkomsten verminderen – bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat – zal uw belastingvoordeel ook krimpen. Ook niet onbelangrijk ten slotte is dat de fiscale spelregels in de toekomst kunnen wijzigen.

Lenen is trouwens niet de enige manier om fiscale voordelen te kunnen genieten. Denk maar aan de talrijke formules voor pensioensparen, waarmee u eveneens een belastingbesparing kunt bekomen. Met andere woorden: ook al kiest u voor een kortere looptijd, dan nog zijn bepaalde fiscale voordelen zeker niet uitgesloten. U moet dus vooral onthouden dat het fiscale plaatje minder relevant is bij de keuze van de termijn voor uw hypothecair krediet. Een correcte inpassing van de leningslast in het totale gezinsbudget is veel belangrijker. ?

Een voorbeeld

Romain en Julie willen een bedrag van 200.000 euro lenen. Als ze kiezen voor een looptijd van 15 jaar, kan dat bij hun bank aan een vaste rentevoet van 3,64%. In dat geval moeten ze elke maand 1.438 euro aflossen. Hun gezamenlijke inkomen bedraagt echter 3.200 euro. Als ze dus de gezonde 1/3-regel willen respecteren, dan hebben ze slechts ruimte voor een maandelijkse afbetaling van ongeveer 1.070 euro. Daarom overwegen ze een langere looptijd. Kiezen ze bijvoorbeeld voor 25 jaar, dan kunnen ze bij hun bank lenen aan een vaste rentevoet van 4%. De mensualiteit daalt dan tot 1.048 euro, en dat bedrag past perfect in hun budget.

Door de looptijd met 10 jaar te verlengen, hebben Romain en Julie de maandelijkse aflossing laten dalen met ongeveer een kwart. De interesten die moeten betaald worden over de gehele periode zijn echter aanzienlijk gestegen: van 58.786 euro over 15 jaar naar 114.338 euro over 25 jaar. Dat is bijna een verdubbeling! We houden hier weliswaar geen rekening met fiscale voordelen en met de inflatie doorheen de tijd, maar dit voorbeeld illustreert wel duidelijk dat langer lenen veel duurder is.

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels