Welke premies bestaan er nog voor hernieuwbare energie?

Welke premies bestaan er nog voor hernieuwbare energie?

Energie

Investeringen in hernieuwbare energie betekenen vandaag in vele gevallen nog een meerprijs ten opzichte van conventionele technieken. Met premies willen de verschillende overheden van het land het opwekken van groene stroom financieel stimuleren.

Hoewel de vette jaren wat dat betreft al even achter ons liggen, kunnen mensen die willen bouwen of renoveren voor bepaalde technologieën een duwtje in de rug krijgen. Omdat de bevoegdheid over hernieuwbare energie een gewestelijke materie is, geven wij u het overzicht per gewest.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiepremie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt op Batibouw zijn nieuwe stelsel voor energiepremies voor. Het zet in op drie speerpunten, de audit, de isolatie en de verwarming, met een budget van 22 miljoen euro. Twee belangrijke wijzigingen voor particulieren daarin: de bedragen van de inkomenscategorieën werden verhoogd en verwarmingsapparaten krijgen voortaan een energielabel.

De energiepremies worden verhoogd in functie van het belastbaar inkomen. De inkomensgrens voor een alleenstaande in de standaardcategorie ligt op 67.050,72 euro, voor een samenwonende of een koppel op 82.050,72 euro. Wie een lager inkomen heeft mag dus nog een hogere premie verwachten. Er zijn daarbij nog twee categorieën met als grens 33.525,36 euro voor alleenstaanden en 48.525,36 euro voor samenwonende of koppel. Wie boven dat bedrag valt mag zich tot categorie B rekenen, wie eronder zit behoort tot categorie C. De premies voor hernieuwbare energie betreffen de warmtepomp (voor verwarming of voor sanitair warm water) en de zonneboiler.

Wie kiest voor een warmtepomp kan sowieso 50% van zijn factuur indienen maar zal merken dat de tussenkomst van de regering gedicteerd wordt door de toepassing. Wie zijn warmtepomp inzet voor verwarming kan 4.250 (A), 4.500 (B) of 4.750 euro (C) terugkrijgen. Wanneer de warmtepomp enkel dient voor sanitair warm water zijn de bedragen beperkt tot respectievelijk 1.400, 1.500 en 1.600 euro. Bij de zonneboiler kan de subsidie tevens maar maximaal 50% van de factuur bedragen. Tot 4 m² zonnecollectoren geldt er een premie van 2.500, 3.000 of 3.500 euro. Bij grotere oppervlaktes komt daar 200 euro extra bij per vierkante meter.

Renovatiepremie en andere steunmaatregelen

Daarnaast bestaat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een renovatiepremie. Investeringen in gas-, elektriciteits-, sanitaire en verwarmingsinstallaties komen daarvoor tevens in aanmerking. De premie kan variëren tussen 30% en 80% van de goedgekeurde bedragen. Belangrijke voorwaarden: de woning moet minstens 30 jaar oud zijn en de premieaanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de werken.

Een derde element is de Brusselse groene lening. Deze staat ter beschikking van particulieren die van plan zijn om werken uit te voeren die een energiebezuining moeten opleveren. Deze renteloze financiering kan oplopen tot 25.000 euro maar is aan strikte voorwaarden onderworpen. Ten slotte loont het om even te gaan aankloppen bij uw gemeente. Heel wat gemeentes bieden immers nog bijkomende premies.

Vlaams Gewest

Energiepremies

In Vlaanderen is de netbeheerder voor een deel van de premies voor hernieuwbare energie verantwoordelijk. Deze worden momenteel hervormd, waardoor deze informatie over premies enkel geldig is voor de periode tussen 1 januari en 30 juni 2016. Een eerste premie die door de netbeheerder wordt uitgereikt, geldt voor de plaatsing van een warmtepomp, zowel in bestaande als in nieuwbouwwoningen.

De premie wordt berekend aan de hand van de winstfactor (COP, coëfficiënt of performance) en het vermogen. Het plafond ligt op 1.700 euro. Wanneer het de volledige vervanging van een elektrische weerstandsverwarming betreft, dan verdubbelt de netbeheerder de hoogte van de premie en het maximum van de premie. Voorwaarde is wel dat een aannemer de installatie uitvoert en attesteert.

Ook voor zonneboilers is er een premie beschikbaar. Het bedrag hangt af van de oppervlakte aan zonnecollectoren en ligt vast op 550 euro per m² met een maximum van 2.750 euro en voor ten hoogste 50% van de factuur. Een 70-tal gemeentes in Vlaanderen reikt nog een bijkomende premie uit voor de installatie van een zonneboiler. De steun voor zonnepanelen is intussen teruggeschroefd. Toch reiken nog ongeveer 20 gemeenten in Vlaanderen er een premie voor uit.

E-peilpremie

Daarnaast koppelt de netbeheerder premies aan het energiepeil van nieuwbouwwoningen. In bepaalde nieuwe gebouwen moet een minimum hoeveelheid aan energie uit hernieuwbare bronnen (zonneboiler, pv-installatie, biomassa, warmtepomp, stadsverwarming- en koeling of participatie in een project voor de productie van hernieuwbare energie) komen.

Voor bouwaanvragen in 2016 mag het wettelijke E-peil maximaal E50 bedragen. Tot en met 30 juni krijgt men een E-peilpremie vanaf E20 (800 euro) of lager (30 euro extra per punt verbetering). Als de nieuwbouw het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een of meerdere bestaande woningen, dan worden de E-peilpremies verdubbeld. Daar komt tevens nog een korting op de onroerende voorheffing bovenop.

Energielening

Energiehuizen, die in 99% van de Vlaamse gemeenten aanwezig zijn, stellen groene leningen ter beschikking. Deze gelden voor het energiezuiniger maken van een bestaande woning of een nieuwbouwproject. Het plafond voor een dergelijke lening ligt op 10.000 euro met interest van 0% of 2%, afhankelijk van de voorwaarden. Onder deze energiebesparende investeringen vallen ook de installatie van een warmtepomp, pelletketel of -kachel, fotovoltaïsche zonnepanelen en een zonneboiler of warmtepompboiler. (VC)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels